Aktuality

Oznam_800_600_ZRZ

Ponuka zamestnania – Uzovská Panica

Ponuka práce – odborný robotník na stredisku SRZ Uzovská Panica Odbor výroby SRZ prijme do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu odborného robotníka na stredisko SRZ v Uzovskej Panici. Druh pracovného pomeru: plný úväzok Požadované vzdelanie: – Najlepšie v odbore rybárstvo, prípadne poľnohospodárstvo alebo lesníctvo – Stredné odborné vzdelanie, učňovské s maturitou, učňovské Jazykové znalosti: slovenský, maďarský (vítaný)

01. Prvá migračná bariéra na rieke Turiec v Martine

Prieskum na vodnom toku Turiec

Prieskum na vodnom toku Turiec so zameraním na zistenie aktuálneho druhového zloženia ichtyofauny na 3 lokalitách Dňa 9. augusta Odbor tečúcich vôd realizoval ichtyologický prieskum na vodnom toku Turiec so zameraním na zistenie aktuálneho druhového zloženia ichtyofauny na 3 lokalitách, a to pod 1. migračnou bariérou v Martine, v Moškovci pri cestnom moste a posledná lokalita bola pri Turčianskych

z činnosti sekretariátu

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 33. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 33. pracovnom týždni (od 15.8. do 19.8.2016): Sekretariát SRZ: Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy). Príprava všetkých potrebných vecí na výstavu Agrokomplex v Nitre. Aktívna účasť na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Príprava podkladov na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ,

Povolenia

Povolenie_800_600_SRZnavy

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení: Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2016 1. MIESTNE POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ VODY (L) D/ POVOLENIE NA LOV HLAVÁTKY E/ POVOLENIE PRE NEČLENOV SRZ 2. ZVÄZOVÉ POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ

Aktuálne na revíroch

Ubytovanie

IMG_20150409_113100

Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok   Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Orava – Ústie nad Priehradou Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853.   Rezervujte si u nás termín a

Zarybnenie

Revíry SRZ

Reviry_SRZ_ilustracne

Verejné konzultácie k vodnej politike SR

Oznamujeme naším ZO SRZ a rybárov, že v nadväznosti na našu informáciu z aprílového vestníka SRZ č. 4/2015 sa posledné Verejné konzultácie k vodnej politike SR uskutočnia dňa 4. júna (štvrtok) od 15,30 h v priestoroch Mestského úradu v Žiline. V prípade záujmu žiadame o potvrdenie Vašej účasti (z kapacitných dôvodov) na e-mailovej adrese: krajc@srzrada.sk

Top