Aktuality

IMG_7377-800

Brigáda na Zemplínskej šírave MsO SRZ Michalovce 2. časť

Zemplínska šírava 24.4.2015 Dnes v sobotu 25.4.2015 sme ukončili prvú časť brigád na Zemplínskej šírave. Môžeme skonštatovať, že rybári urobili zase kus roboty pre skrášlenie tejto našej vodnej plochy. Dnes prišlo na brigádu 51 brigádnikov a boli rozdelení na Laborec a hlavne Zalužice. Na obed sme po sčítaní vriec boli prekvapení . p. Tadián zahlásil 27 vriec

LRU plavana_SRZ_ilustracne

Kritériá na nominačné preteky seniorov LRU-Plávaná 2015

Kritériá na nominačné závody pre výber reprezentácie na ME a MS národov 2015. Podľa plánu činnosti a Predpisov pre športovú činnosť Odbor športovej činnosti a sekcia LRU- Plávaná organizuje nominačné preteky na MS a ME v LRU-P podľa kritérii pre výber reprezentácie pre rok 2015, ktoré vypracovali Ing. Peter Baránek a Roman Pavelka. Nakoľko sa nominačné

Novinky_SRZ_ilustracne

VN Zemplínska Šírava – zníženie hladiny

Zníženie hladiny na VN Zemplínska Šírava V súvislosti s rekonštrukciou bezpečnostného priepadu v Zalužiciach bude počas doby trvania rekonštrukcie znížená prevádzková hladina na vodnej nádrži Zemplínska Šírava na úroveň 111,00 m n.m. Stavba „Zemplínska Šírava – rekonštrukcia bezpečnostného priepadu Zálužice“ bude financovaná z Operačného programu MŽP SR -5.výzva s termínom plnenia do 30.09.2015.Predpokladaný termín zahájenia

LRU plávaná

LRU plavana_SRZ_ilustracne

Kritériá na nominačné preteky seniorov LRU-Plávaná 2015

Kritériá na nominačné závody pre výber reprezentácie na ME a MS národov 2015. Podľa plánu činnosti a Predpisov pre športovú činnosť Odbor športovej činnosti a sekcia LRU- Plávaná organizuje nominačné preteky na MS a ME v LRU-P podľa kritérii pre výber reprezentácie pre rok 2015, ktoré vypracovali Ing. Peter Baránek a Roman Pavelka. Nakoľko sa nominačné

LRU prívlač

Top