Aktuality

Študenti počas praktickej výuky

Pracovný výjazd do Českej republiky

V termíne od 19.7. až 21.7. bola naplánovaná služobná cesta do Českej republiky za účelom pracovných stretnutí týkajúcich sa prípravy knižnej publikácie SRZ z finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu MŽP SR, informácií o aktuálnych problémoch Českého rybárskeho zväzu, prehliadky recyrkulačných akvakultúrnych systémov, pracovných a obchodných rokovaní o možnostiach rozvoja obchodných vzťahov s dodávateľmi. Program bol pomerne bohatý a vyťaženosť

07 - Násada jesetera malého

Násada jesetera malého zo strediska Pohořelice

Dňa 14.07.2016 v Pohořelicách na stredisku Velký Dvůr bola prevzatá násada jesetera malého v celkovom počte 17 800 ks. Približne o polnoci sa začala ryba zlovovať, triediť (menšie a poškodené jedince) a nakladať na nákladné auto s vlekom vybavené jedenástimi prepravnými bedňami s kyslíkom. Priemerná veľkosť jeseterov bola 16 cm (niektoré jedince až 20 cm).

vestniky_srz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – jún 2016

Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Jún 2016) Obsah: Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún O-21 Zvýšená pozornosť

z činnosti sekretariátu

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 29. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 29. pracovnom týždni (od 18.7. do 22.7.2016): Sekretariát SRZ: Pracovné stretnutie s manažérom časopisu Poľovníctvo a rybárstvo p. Miklášom, ktoré bolo zamerané na možnosti spolupráce medzi SRZ a redakciou časopisu v druhej polovici roku 2016 a celom kalendárnom roku 2017. Príprava podkladov určených na

Povolenia

Povolenie_800_600_SRZnavy

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení: Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2016 1. MIESTNE POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ VODY (L) D/ POVOLENIE NA LOV HLAVÁTKY E/ POVOLENIE PRE NEČLENOV SRZ 2. ZVÄZOVÉ POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ

Aktuálne na revíroch

Oznam_800_600_ZRZ

3-5340-1-1 VN Liptovská Mara – pretek ORAVAMAN

Oznamujeme všetkým rybárom, že dňa 16.07.2016 bude na Liptovskej Mare na západnom brehu Sielnickej zátoky (za bufetom) v čase od 8,00 do 14,00 hod. obmedzený výkon rybárskeho práva z dôvodu konania pretekov ORAVAMAN. Viac informácií o preteku je uverejnených na   www.oravaman.sk. Žiadame rybárov o rešpektovanie tohto dočasného obmedzenia.

Ubytovanie

IMG_20150409_113100

Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok   Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Orava – Ústie nad Priehradou Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853.   Rezervujte si u nás termín a

Zarybnenie

prvy_zubac_1

Prvý zubáč pre Domašu

Prvé zubáče pre Domašu boli symbolicky dodané zo strediska SRZ v Košarovciach, ktoré bolo vybudované aj za účelom zarybňovania tejto nádrže vzdialenej od strediska iba pár kilometrov. Dňa 7. júna 2016 bolo vyexpedovaných z Košaroviec 42 tisíc kusov rýchleného zubáča veľkoústeho o priemernej veľkosti 4,5 cm. Rybky boli vysadené v lokalite Nová Kelča.

Revíry SRZ

Reviry_SRZ_ilustracne

Verejné konzultácie k vodnej politike SR

Oznamujeme naším ZO SRZ a rybárov, že v nadväznosti na našu informáciu z aprílového vestníka SRZ č. 4/2015 sa posledné Verejné konzultácie k vodnej politike SR uskutočnia dňa 4. júna (štvrtok) od 15,30 h v priestoroch Mestského úradu v Žiline. V prípade záujmu žiadame o potvrdenie Vašej účasti (z kapacitných dôvodov) na e-mailovej adrese: krajc@srzrada.sk

Top