Aktuality

Stop MVE kopie

Protestný splav Hrona 23.8.2015 – 1.9.2015

(1.9. 2015) Voda z Hrona pred Národnou Radou SR V pondelok 31.8.2015 dorazili úspešne všetky posádky na ústie Hrona. Do akcie sa počas ôsmych dní zapojilo viac ako 100 aktívnych účastníkov protestu. Pred verejnosťou a pred zástupcami samospráv v blízkosti rieky Hron boli odprezentované postoje organizátorov protestnej akcie ako aj názory rybárov na výstavbu MVE

Novinky_SRZ_ilustracne

1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník – Zákaz lovu rýb kvôli pretekom zrušený!

Zákaz lovu rýb na rybárskom revíri č. 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník kvôli pretekom zrušený: Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky potvrdzuje že v tomto kalendárnom roku sa na Veľkom Zemníku neuskutočnia žiadne preteky, Ing. Boris Bergendi generálny manažér Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava – zákaz lovu rýb

Upozorňujeme členov Slovenského rybárskeho zväzu, že dňom 24.8.2015 ráno od 6:00 je zakázaný lov rýb v rybárskom revíri Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava (MsO SRZ Michalovce) vo vzdialenosti 200 m od telesa hrádze z dôvodu začatia rekonštrukcie bezpečnostného priepadu a kanála vodnej stavby Zemplínska Šírava. Zákaz rybolovu v uvedenom revíri platí do odvolania správcom SVP,

Povolenia

Povolenia_SRZ_ilustracne

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV ZVÄZOVÝCH KAPROVÝCH POVOLENÍ

Upozorňujeme rybárov, držiteľov ZKP, na skutočnosť, že v úseku rieky Hron, tvoriacej revír č. 2-0760-1-1 Hron č.3, vyčlenenej ako revír č. 2-5342-1-1 VN Tekov, s hranicami vymedzenými od hrádze MVE Tekov po teleso hrádze VN Veľké Kozmálovce, vrátane pravostranného ramena rieky Hron pod žrebčínom pri obci Nový Tekov, neplatí zväzové kaprové povolenie.  Stanovisko k problematike zaradenia revíru

Zmeny na revíroch

Novinky_SRZ_ilustracne

1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník – Zákaz lovu rýb kvôli pretekom zrušený!

Zákaz lovu rýb na rybárskom revíri č. 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník kvôli pretekom zrušený: Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky potvrdzuje že v tomto kalendárnom roku sa na Veľkom Zemníku neuskutočnia žiadne preteky, Ing. Boris Bergendi generálny manažér Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

Ubytovanie

IMG_20150409_113100

Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok   Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Orava – Ústie nad Priehradou Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853.   Rezervujte si u nás termín a

LRU plávaná

LRU prívlač

LRU feeder

LRU feeder_SRZ_ilustracne

Propozície LRU-feeder 2015

PROPOZÍCIE 1.LIGA LRU-F 4.kolo Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2015 Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Vrbové usporiada 4. kolo 1. ligy v LRU – feeder.  Propozicie 1 liga 4 kolo LRU-F Termín konania:                   12.9-13.9. 2015 Miesto konania:                     VN Čerenec revír č.2-4620-1-1 vodná plocha nádrže pri obci Vrbové

Top