Aktuality

vn_kralova_20150913_01

2-4930-1-1 VN Kráľová – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

(06.10.2015) Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová a Váh č. 3 Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 6858/2015-6.1. zo dňa 2.10.2015, ktorým sa obmedzuje výkon rybárskeho práva v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 v období od 06.10.2015 do 18.10.2015 je k dispozícii TU. Zákaz výkonu rybárskeho práva

vn_kralova_20150913_01

2-4930-1-1 VN Kráľová – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

(06.10.2015) Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová a Váh č. 3 Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 6858/2015-6.1. zo dňa 2.10.2015, ktorým sa obmedzuje výkon rybárskeho práva v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 v období od 06.10.2015 do 18.10.2015 je k dispozícii TU. Zákaz výkonu rybárskeho práva

Povolenia

Povolenia_SRZ_ilustracne

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV ZVÄZOVÝCH KAPROVÝCH POVOLENÍ

(29.09.2015) Informujeme členov SRZ, že Uznesením č. 96/2015 Rada schválila zaradenie rybárskych revírov č. 2-5342-1-1 VN Tekov, č. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom a č. 2-5420-1-1 VN Turá od 01. októbra 2015, do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb aj v uvedených rybárskych revíroch. (12.05.2015) Upozorňujeme rybárov, držiteľov ZKP,

Zmeny na revíroch

vn_kralova_20150913_01

2-4930-1-1 VN Kráľová – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

(06.10.2015) Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová a Váh č. 3 Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 6858/2015-6.1. zo dňa 2.10.2015, ktorým sa obmedzuje výkon rybárskeho práva v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 v období od 06.10.2015 do 18.10.2015 je k dispozícii TU. Zákaz výkonu rybárskeho práva

Ubytovanie

IMG_20150409_113100

Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok   Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Orava – Ústie nad Priehradou Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853.   Rezervujte si u nás termín a

Zarybnenie

Rybárske revíry

Reviry_SRZ_ilustracne

Zoznam revírov SRZ

Zoznam revírov SRZ nie je úplný a môže obsahovať chyby. Postupne sa revíry dopĺňajú a opravujú. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť. Zistené nedostatky, chyby a návrhy píšte na adresu webmaster@srzrada.sk. Charakter vody: kaprová lososovitá voda lipňová lososovitá voda pstruhová

Revíry SRZ

Reviry_SRZ_ilustracne

Verejné konzultácie k vodnej politike SR

Oznamujeme naším ZO SRZ a rybárov, že v nadväznosti na našu informáciu z aprílového vestníka SRZ č. 4/2015 sa posledné Verejné konzultácie k vodnej politike SR uskutočnia dňa 4. júna (štvrtok) od 15,30 h v priestoroch Mestského úradu v Žiline. V prípade záujmu žiadame o potvrdenie Vašej účasti (z kapacitných dôvodov) na e-mailovej adrese: krajc@srzrada.sk

Top