Aktuality

vestniky_srz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – jún 2016

Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Jún 2016) Obsah: Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún O-21 Zvýšená pozornosť

DSC_2297

Petícia proti nekoncepčnej výstavbe MVE

Súčasťou prebiehajúcej akcie Za živé rieky 2015 – Dole Hronom je aj Petícia proti nekoncepčnej výstavbe MVE s cieľom ich zastavenia. Budeme radi ak aj túto podporíte skopírovaním hárkov a zbieraním podpisov. Petíciu nájdete TU. Vyplnené petičné hárky môžete zasielať do konca septembra na adresu Sekretariátu Rady SRZ alebo priamo na adresu Združenia Slatinka, P. O.

vestniky_srz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – jún 2016

Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Jún 2016) Obsah: Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún O-21 Zvýšená pozornosť

vestniky_srz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – jún 2016

Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Jún 2016) Obsah: Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún O-21 Zvýšená pozornosť

Povolenia

Povolenie_800_600_SRZnavy

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení: Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2016 1. MIESTNE POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ VODY (L) D/ POVOLENIE NA LOV HLAVÁTKY E/ POVOLENIE PRE NEČLENOV SRZ 2. ZVÄZOVÉ POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ

Ubytovanie

IMG_20150409_113100

Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok   Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Orava – Ústie nad Priehradou Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853.   Rezervujte si u nás termín a

Zarybnenie

prvy_zubac_1

Prvý zubáč pre Domašu

Prvé zubáče pre Domašu boli symbolicky dodané zo strediska SRZ v Košarovciach, ktoré bolo vybudované aj za účelom zarybňovania tejto nádrže vzdialenej od strediska iba pár kilometrov. Dňa 7. júna 2016 bolo vyexpedovaných z Košaroviec 42 tisíc kusov rýchleného zubáča veľkoústeho o priemernej veľkosti 4,5 cm. Rybky boli vysadené v lokalite Nová Kelča.

Revíry SRZ

Reviry_SRZ_ilustracne

Verejné konzultácie k vodnej politike SR

Oznamujeme naším ZO SRZ a rybárov, že v nadväznosti na našu informáciu z aprílového vestníka SRZ č. 4/2015 sa posledné Verejné konzultácie k vodnej politike SR uskutočnia dňa 4. júna (štvrtok) od 15,30 h v priestoroch Mestského úradu v Žiline. V prípade záujmu žiadame o potvrdenie Vašej účasti (z kapacitných dôvodov) na e-mailovej adrese: krajc@srzrada.sk

Top