Aktuality

dsc_0096_1

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 48. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 48. pracovnom týždni (od 28.11. do 2.12.2016): Sekretariát SRZ: Dňa 28.11.2016 sa konalo rokovanie na mestskom úrade vo Svite s primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom, za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a predsedu MO SRZ Svit pána Bezáka o podpore mesta Svit pri usporiadaní majstrovstiev sveta v LRU Mucha 2017. Zástupca

Oznam_800_600_ZRZ

1-1370-1-1 VN Modra – Harmónia – ukončenie opravných prác

Informujeme všetkých držiteľov platných povolení na rybolov, že ku dňu 21.11.2016 bude opäť umožnený výkon rybárskeho práva na VN Modra – Harmónia (Mestská organizácia SRZ Pezinok), keďže opravy realizované správcom SVP, š.p. OZ Bratislava boli ukončené a bolo zahájené napúšťanie vodnej nádrže na zimnú hladinu.

Statue of Lady Justice at Dublin Castle in Dublin, Ireland

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016

Dňa 23.11.2016 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie o priznaní odkladného účinku správnej žalobe. Správna žaloba vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bola podaná osobne dňa 05.10.2016. Dňa 04.11.2016 bolo

16-mala-vodna-elektraren-salkova

Výsledok rozporového konania k MVE

Dňa 21. novembra 2016 (pondelok) sa uskutočnilo v Bratislave na pôde Ministerstva životného prostredia SR rozporové konanie k zaslaným pripomienkam Slovenského rybárskeho zväzu, k návrhu vypracovanej Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030. Za Slovenský rybársky zväz sa ho zúčastnili pracovníci Odboru tečúcich vôd Ing. Michaela Strihová a Ing. Tibor Krajč, PhD. Slovenský rybársky zväz

dsc_0096_1

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 48. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 48. pracovnom týždni (od 28.11. do 2.12.2016): Sekretariát SRZ: Dňa 28.11.2016 sa konalo rokovanie na mestskom úrade vo Svite s primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom, za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a predsedu MO SRZ Svit pána Bezáka o podpore mesta Svit pri usporiadaní majstrovstiev sveta v LRU Mucha 2017. Zástupca

Povolenia na rybolov

Povolenie_800_600_SRZnavy

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení: Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2016 1. MIESTNE POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ VODY (L) D/ POVOLENIE NA LOV HLAVÁTKY E/ POVOLENIE PRE NEČLENOV SRZ 2. ZVÄZOVÉ POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ

Aktuálne na revíroch

Ubytovanie pre členov SRZ

P1250039

Domaša – Nová Kelča

Kapacita – 7 lôžok Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Domaša – Nová Kelča   Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853. Rezervujte si u nás termín a po spracovaní

Zarybnenie

Rybárske revíry

Revíry SRZ

Nenašli sa žiadne záznamy

Zdá sa, že nemôžeme nájsť to, čo hľadáte. Skúste použiť vyhľadávacie pole.

Top