Aktuality

LRUmucha_SRZ_ilustracne

Propozície pretekov LRU-mucha 2015

Majstrovstvá SR juniorov v LRU-mucha Podľa plánu športovej činnosti na rok 2015 SRZ MO Svit v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť SRZ usporiada Majstrovstvá SR juniorov v LRU mucha.  Propozície Majstrovstvá SR juniorov v LRU – mucha   Účastníci súťaže : Prihlášky pretekárov zaslať e-mailom na adresu: mosrzsvit@gmail.sk                                   Termín uzatvorenia prihlášok:       6.7. 2015  

LRUmucha_SRZ_ilustracne

Propozície pretekov LRU-mucha 2015

Majstrovstvá SR juniorov v LRU-mucha Podľa plánu športovej činnosti na rok 2015 SRZ MO Svit v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť SRZ usporiada Majstrovstvá SR juniorov v LRU mucha.  Propozície Majstrovstvá SR juniorov v LRU – mucha   Účastníci súťaže : Prihlášky pretekárov zaslať e-mailom na adresu: mosrzsvit@gmail.sk                                   Termín uzatvorenia prihlášok:       6.7. 2015  

Reviry_SRZ_ilustracne

Verejné konzultácie k vodnej politike SR

Oznamujeme naším ZO SRZ a rybárov, že v nadväznosti na našu informáciu z aprílového vestníka SRZ č. 4/2015 sa posledné Verejné konzultácie k vodnej politike SR uskutočnia dňa 4. júna (štvrtok) od 15,30 h v priestoroch Mestského úradu v Žiline. V prípade záujmu žiadame o potvrdenie Vašej účasti (z kapacitných dôvodov) na e-mailovej adrese: krajc@srzrada.sk

Novinky_SRZ_ilustracne

2-4930-1-1 VN Kráľová – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

V dôsledku realizácie stavby „VD Kráľová – rekonštrukcia pravostrannej hrádze“ bol úsek hrádze od oploteného objektu vodného diela po km 7,00 pri obci Váhovce vyhlásený za stavenisko. V súvislosti s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov platí zákaz vstupu cudzích osôb na stavenisko. Stavebné práce budú prebiehať od mája 2015

Športová činnosť

LRUmucha_SRZ_ilustracne

Propozície pretekov LRU-mucha 2015

Majstrovstvá SR juniorov v LRU-mucha Podľa plánu športovej činnosti na rok 2015 SRZ MO Svit v spolupráci s Odborom pre športovú činnosť SRZ usporiada Majstrovstvá SR juniorov v LRU mucha.  Propozície Majstrovstvá SR juniorov v LRU – mucha   Účastníci súťaže : Prihlášky pretekárov zaslať e-mailom na adresu: mosrzsvit@gmail.sk                                   Termín uzatvorenia prihlášok:       6.7. 2015  

LRU plávaná

LRU_Majstrovstva_SRZ_ilustracne

35. Majstrovstvá sveta klubov v LRU–plávaná

35. Majstrovstvá sveta klubov v LRU–plávaná   35th World club coarse fishing championship   35éme Championnat du monde des clubs de peche au coup   25. – 26. júl 2015 Slovensko – Žilina   Vážení športoví priatelia, Slovenský rybársky zväz je členom svetovej organizácie športových rybárov (C.I.P.S.), poslaním ktorej je združovať štáty sveta v oblasti rybárstva,

LRU feeder

LRU feeder_SRZ_ilustracne

Propozície LRU-feeder 2015

PROPOZÍCIE 1.LIGA LRU-F 2.kolo Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2015 Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec usporiada 2. kolo 1. ligy v LRU – feeder.    Propozície 1. liga 2. kolo LRU – feeder   Termín konania:       13.6-14.6. 2015 MIESTO KONANIA:         HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál revír 2-4390-1-1

Top