Aktuality

Teplý Vrch2

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch – zákaz výkonu rybárskeho práva

(03.07.2015) Aktuálne z VN Teplý Vrch Na vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota (revír Rady SRZ zaradený do Zväzového kaprového povolenia) je od začiatku sezóny znížená vodná hladina a lov rýb je preto zakázaný. Dôvodom tohto stavu je požiadavka správcu vodnej nádrže o zvýšenie kapacity bezpečnostného prepadu na tejto nádrži, nakoľko kapacita toho

Tuxor

Multifunkčný obojživelný stroj TRUXOR

Dňa 1. júla 2015 sa na výrobnom stredisku SRZ Rada Žilina Lučenec – rybníky Uhorské uskutočnilo pracovné stretnutie v súvislosti s využívaním pracovného stroja Truxor na rybárskych revíroch SRZ za účasti pracovníkov SRZ, firmy Olivex – výhradného distribútora stroja na Slovensku, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR. Svojou návštevou nás poctil výrobca a majiteľ švédskej firmy DOROTEA Mekaniska

Teplý Vrch2

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch – zákaz výkonu rybárskeho práva

(03.07.2015) Aktuálne z VN Teplý Vrch Na vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota (revír Rady SRZ zaradený do Zväzového kaprového povolenia) je od začiatku sezóny znížená vodná hladina a lov rýb je preto zakázaný. Dôvodom tohto stavu je požiadavka správcu vodnej nádrže o zvýšenie kapacity bezpečnostného prepadu na tejto nádrži, nakoľko kapacita toho

Povolenia

Povolenia_SRZ_ilustracne

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV ZVÄZOVÝCH KAPROVÝCH POVOLENÍ

Upozorňujeme rybárov, držiteľov ZKP, na skutočnosť, že v úseku rieky Hron, tvoriacej revír č. 2-0760-1-1 Hron č.3, vyčlenenej ako revír č. 2-5342-1-1 VN Tekov, s hranicami vymedzenými od hrádze MVE Tekov po teleso hrádze VN Veľké Kozmálovce, vrátane pravostranného ramena rieky Hron pod žrebčínom pri obci Nový Tekov, neplatí zväzové kaprové povolenie.  Stanovisko k problematike zaradenia revíru

Zmeny na revíroch

Teplý Vrch2

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch – zákaz výkonu rybárskeho práva

(03.07.2015) Aktuálne z VN Teplý Vrch Na vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota (revír Rady SRZ zaradený do Zväzového kaprového povolenia) je od začiatku sezóny znížená vodná hladina a lov rýb je preto zakázaný. Dôvodom tohto stavu je požiadavka správcu vodnej nádrže o zvýšenie kapacity bezpečnostného prepadu na tejto nádrži, nakoľko kapacita toho

Ubytovanie

IMG_20150409_113100

Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok   Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Orava – Ústie nad Priehradou Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853.   Rezervujte si u nás termín a

LRU plávaná

LRU plavana_SRZ_ilustracne

Propozície liga LRU-P Majstrovstvá SR 2015

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2015 SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MO Žarnovica  usporiada   Majstrovstvá SR v kategóriách  U14, U18, U 23    Propozície LRU-P U14, U18, U23 – 2015   Termín konania : 18.- 19. júla 2015 Miesto konania :  VN Revištské Podzámčie Prihlášky:  nahlásiť p. Rímešovi do 10. júla 2015 e-mailom: peri@pobox.sk

LRU prívlač

LRU feeder

LRU feeder_SRZ_ilustracne

Propozície LRU-feeder 2015

PROPOZÍCIE 1.LIGA LRU-F 2.kolo Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2015 Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec usporiada 2. kolo 1. ligy v LRU – feeder.    Propozície 1. liga 2. kolo LRU – feeder   Termín konania:       13.6-14.6. 2015 MIESTO KONANIA:         HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál revír 2-4390-1-1

Top