Aktuality

Ilustračná fotografia

3-6010-1-1 VN Žilina – zarybnenie Pd2

Dňa 01.10.2015 sa uskutočnilo zarybnenie revíru Rady SRZ č. 3-6010-1-1 VN Žilina násadou pstruha dúhového v kategórii Pd2. Do revíru bolo vysadených celkovo 300 kg rýb o priemernej kusovej hmotnosti 350 g. Fotografia je ilustračná (4-3750-1-1 VN Ružín zarybnenie Pd2 dňa 04.06.2015).

zvazove_reviry_20150929

Zaradenie revírov do zväzového kaprového poriadku

Informujeme členov SRZ, že Uznesením č. 96/2015 Rada schválila zaradenie rybárskych revírov č. 2-5342-1-1 VN Tekov, č. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom a č. 2-5420-1-1 VN Turá od 01. októbra 2015, do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb aj v uvedených rybárskych revíroch.

Povolenia

Povolenia_SRZ_ilustracne

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV ZVÄZOVÝCH KAPROVÝCH POVOLENÍ

(29.09.2015) Informujeme členov SRZ, že Uznesením č. 96/2015 Rada schválila zaradenie rybárskych revírov č. 2-5342-1-1 VN Tekov, č. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom a č. 2-5420-1-1 VN Turá od 01. októbra 2015, do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb aj v uvedených rybárskych revíroch. (12.05.2015) Upozorňujeme rybárov, držiteľov ZKP,

Zmeny na revíroch

Ilustračná fotografia

3-6010-1-1 VN Žilina – zarybnenie Pd2

Dňa 01.10.2015 sa uskutočnilo zarybnenie revíru Rady SRZ č. 3-6010-1-1 VN Žilina násadou pstruha dúhového v kategórii Pd2. Do revíru bolo vysadených celkovo 300 kg rýb o priemernej kusovej hmotnosti 350 g. Fotografia je ilustračná (4-3750-1-1 VN Ružín zarybnenie Pd2 dňa 04.06.2015).

Ubytovanie

IMG_20150409_113100

Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok   Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Orava – Ústie nad Priehradou Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853.   Rezervujte si u nás termín a

LRU plávaná

Predpisy_SRZ_ilustracne

Predpisy a pravidlá LRU-plávaná

Medzinárodné pravidlá   Medzinárodné pravidlá LRU-P (slovensky)  Medzinárodné pravidlá LRU-P (english)   Predpisy a pravidlá  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok 2013  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č.2 2014   Zápisnice a uznesenia  Zápisnica z výročého zasadnutia sekcie LRU-P 2015  Uznesenie z výročného zasadnutia

LRU prívlač

Predpisy_SRZ_ilustracne

Predpisy a pravidlá LRU-prívlač

Medzinárodné pravidlá  Medzinárodné pravidlá LRU-prívlač (slovensky)  Medzinárodné pravidlá LRU-prívlač (english)   Predpisy a pravidlá  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok 2013  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č.2 2014   Uznesenia a zápisnice  Uznesenie z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU prívlač – 10.1.2015  Zápisnica z výročného

LRU feeder

Predpisy_SRZ_ilustracne

Predpisy a pravidlá LRU-feeder

Súťažné pravidlá LRU-feeder  Súťažné pravidlá LRU-Feeder   Predpisy a pravidlá  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok 2013  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č.2 2014   Zápisnice a uznesenia  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU – Feeder 17.1.2015  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU –

Top