Aktuality

LRU plavana_SRZ_ilustracne

Kritériá na nominačné preteky seniorov LRU-Plávaná 2015

Kritériá na nominačné závody pre výber reprezentácie na ME a MS národov 2015. Podľa plánu činnosti a Predpisov pre športovú činnosť Odbor športovej činnosti a sekcia LRU- Plávaná organizuje nominačné preteky na MS a ME v LRU-P podľa kritérii pre výber reprezentácie pre rok 2015, ktoré vypracovali Ing. Peter Baránek a Roman Pavelka. Nakoľko sa nominačné

LRU plavana_SRZ_ilustracne

Kritériá na nominačné preteky seniorov LRU-Plávaná 2015

Kritériá na nominačné závody pre výber reprezentácie na ME a MS národov 2015. Podľa plánu činnosti a Predpisov pre športovú činnosť Odbor športovej činnosti a sekcia LRU- Plávaná organizuje nominačné preteky na MS a ME v LRU-P podľa kritérii pre výber reprezentácie pre rok 2015, ktoré vypracovali Ing. Peter Baránek a Roman Pavelka. Nakoľko sa nominačné

Novinky_SRZ_ilustracne

VN Zemplínska Šírava – zníženie hladiny

Zníženie hladiny na VN Zemplínska Šírava V súvislosti s rekonštrukciou bezpečnostného priepadu v Zalužiciach bude počas doby trvania rekonštrukcie znížená prevádzková hladina na vodnej nádrži Zemplínska Šírava na úroveň 111,00 m n.m. Stavba „Zemplínska Šírava – rekonštrukcia bezpečnostného priepadu Zálužice“ bude financovaná z Operačného programu MŽP SR -5.výzva s termínom plnenia do 30.09.2015.Predpokladaný termín zahájenia

LRU plávaná

LRU plavana_SRZ_ilustracne

Kritériá na nominačné preteky seniorov LRU-Plávaná 2015

Kritériá na nominačné závody pre výber reprezentácie na ME a MS národov 2015. Podľa plánu činnosti a Predpisov pre športovú činnosť Odbor športovej činnosti a sekcia LRU- Plávaná organizuje nominačné preteky na MS a ME v LRU-P podľa kritérii pre výber reprezentácie pre rok 2015, ktoré vypracovali Ing. Peter Baránek a Roman Pavelka. Nakoľko sa nominačné

LRU prívlač

Top