Aktuality

VNZ. šírava, odlov dravcov, parazity, PCB, 8.7.14 002

Odlov rýb na analýzy PCB zo Zemplínskej šíravy

Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sekcia potravinárstva a obchodu odbor  bezpečnosti potravín a výživy  aj v tomto roku požiadalo  SRZ Rada Žilina o spoluprácu a súčinnosť  s pracovníkmi Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce pri realizácii úradného odberu vzoriek rýb na analýzy PCB zo Zemplínskej šíravy. Pre úradnú kontrolu PCB vydala  ŠVPS SR usmernenie na odber 17 vzoriek prednostne dravých druhov rýb

Tuxor

Multifunkčný obojživelný stroj TRUXOR

Dňa 1. júla 2015 sa na výrobnom stredisku SRZ Rada Žilina Lučenec – rybníky Uhorské uskutočnilo pracovné stretnutie v súvislosti s využívaním pracovného stroja Truxor na rybárskych revíroch SRZ za účasti pracovníkov SRZ, firmy Olivex – výhradného distribútora stroja na Slovensku, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR. Svojou návštevou nás poctil výrobca a majiteľ švédskej firmy DOROTEA Mekaniska

Teplý Vrch2

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch – zákaz výkonu rybárskeho práva

(03.07.2015) Aktuálne z VN Teplý Vrch Na vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota (revír Rady SRZ zaradený do Zväzového kaprového povolenia) je od začiatku sezóny znížená vodná hladina a lov rýb je preto zakázaný. Dôvodom tohto stavu je požiadavka správcu vodnej nádrže o zvýšenie kapacity bezpečnostného prepadu na tejto nádrži, nakoľko kapacita toho

Povolenia

Povolenia_SRZ_ilustracne

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV ZVÄZOVÝCH KAPROVÝCH POVOLENÍ

Upozorňujeme rybárov, držiteľov ZKP, na skutočnosť, že v úseku rieky Hron, tvoriacej revír č. 2-0760-1-1 Hron č.3, vyčlenenej ako revír č. 2-5342-1-1 VN Tekov, s hranicami vymedzenými od hrádze MVE Tekov po teleso hrádze VN Veľké Kozmálovce, vrátane pravostranného ramena rieky Hron pod žrebčínom pri obci Nový Tekov, neplatí zväzové kaprové povolenie.  Stanovisko k problematike zaradenia revíru

Zmeny na revíroch

Teplý Vrch2

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch – zákaz výkonu rybárskeho práva

(03.07.2015) Aktuálne z VN Teplý Vrch Na vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota (revír Rady SRZ zaradený do Zväzového kaprového povolenia) je od začiatku sezóny znížená vodná hladina a lov rýb je preto zakázaný. Dôvodom tohto stavu je požiadavka správcu vodnej nádrže o zvýšenie kapacity bezpečnostného prepadu na tejto nádrži, nakoľko kapacita toho

Ubytovanie

IMG_20150409_113100

Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok   Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Orava – Ústie nad Priehradou Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853.   Rezervujte si u nás termín a

LRU plávaná

LRU plavana_SRZ_ilustracne

Propozície liga LRU-P Majstrovstvá SR 2015

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2015 SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MO Žarnovica  usporiada   Majstrovstvá SR v kategóriách  U14, U18, U 23    Propozície LRU-P U14, U18, U23 – 2015   Termín konania : 18.- 19. júla 2015 Miesto konania :  VN Revištské Podzámčie Prihlášky:  nahlásiť p. Rímešovi do 10. júla 2015 e-mailom: peri@pobox.sk

LRU prívlač

LRU feeder

LRU feeder_SRZ_ilustracne

Propozície LRU-feeder 2015

PROPOZÍCIE 1.LIGA LRU-F 2.kolo Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2015 Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec usporiada 2. kolo 1. ligy v LRU – feeder.    Propozície 1. liga 2. kolo LRU – feeder   Termín konania:       13.6-14.6. 2015 MIESTO KONANIA:         HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál revír 2-4390-1-1

Top