Aktuality

05. Samozrejme nemohla chýbať ani spoločná fotka s tajomníkom SRZ - Ing. Ľubošom Javorom

Účasť Slovenského rybárskeho zväzu na výstave Agrokomplex 2016

V dňoch 18.-21. augusta sa Slovenský rybársky zväz zúčastnil najväčšej výstavy v rámci Slovenska – 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy, súbežne s ktorou prebiehala aj 11. národná výstava zvierat. Podľa štatistík sa tejto významnej udalosti každoročne zúčastňuje viac ako 100 tisíc ľudí, v roku 2015 to bolo viac ako 109 000 návštevníkov. Práve z tohto dôvodu sme nenechali nič na

Oznam_800_600_ZRZ

Pozvánka na školenie rozhodcov z východoslovenskej oblasti

Dovoľujeme si pozvať všetkých rozhodcov pre potreby súťaží SRZ, ako aj nových záujemcov o túto športovú funkciu na mimoriadne školenie pre oblasť VÝCHOD, ktoré sa uskutoční dňa 23.9. 2016 (piatok) o 16.30 v Humennom, v pohostinstve RYBÁRIK (Trebičská 2563), ktoré sa nachádza na trati jesenných kôl 1. a 2. ligy LRU – P na rieke Laborec. S pozdravom, Bc.

z činnosti sekretariátu

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 33. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 33. pracovnom týždni (od 15.8. do 19.8.2016): Sekretariát SRZ: Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy). Príprava všetkých potrebných vecí na výstavu Agrokomplex v Nitre. Aktívna účasť na 43. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Príprava podkladov na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ,

Povolenia

Povolenie_800_600_SRZnavy

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení: Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2016 1. MIESTNE POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ VODY (L) D/ POVOLENIE NA LOV HLAVÁTKY E/ POVOLENIE PRE NEČLENOV SRZ 2. ZVÄZOVÉ POVOLENIA A/ KAPROVÉ VODY (K) B/ PSTRUHOVÉ VODY (P) C/ LIPŇOVÉ

Aktuálne na revíroch

Ubytovanie

IMG_20150409_113100

Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok   Poplatky za ubytovanie a služby  Cenník pre ubytovacie zariadenie Orava – Ústie nad Priehradou Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou typu A alebo cez internet-banking na účet Rady SRZ SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina, variabilný symbol VS 850853.   Rezervujte si u nás termín a

Zarybnenie

Rybárske revíry

kralova-galeria-01-medium

Vodná nádrž Kráľová

Názov revíru: VN Kráľová Číslo revíru: 2-4930-1-1 Charakter revíru: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina AKTUÁLNE NA REVÍRI: Lov povolený na úseku: Ľavostranná / Šoporňanska – Štrkovec/od 7,9 r.km – po areál ZKŠ Pravostranná / Váhovská – Kráľova n/v/ od 8,0 r.km – po 2,4 r.km Zákaz lovu na úseku: od 15. mája – 31.mája

Revíry SRZ

Reviry_SRZ_ilustracne

Verejné konzultácie k vodnej politike SR

Oznamujeme naším ZO SRZ a rybárov, že v nadväznosti na našu informáciu z aprílového vestníka SRZ č. 4/2015 sa posledné Verejné konzultácie k vodnej politike SR uskutočnia dňa 4. júna (štvrtok) od 15,30 h v priestoroch Mestského úradu v Žiline. V prípade záujmu žiadame o potvrdenie Vašej účasti (z kapacitných dôvodov) na e-mailovej adrese: krajc@srzrada.sk

Top