Objednávka násadových rýb v roku 2017 pre ZO SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe prikladá tlačivo „Ponuku na násadové ryby pre rok 2017“ (Elektronická objednávka 2017, Poštová objednávka 2017 lososovité + reofilné, Poštová objednávka 2017 nížinné + Rupín). Tlačivá objednávok obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina v roku 2017 zabezpečiť pre potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky tvorí produkcia násad v rybochovných zariadeniach SRZ.

Pre urýchlenie zaevidovania objednávok ako aj zníženie nákladov spojených s poštovými službami sme pristúpili tento rok opäť k elektronickej forme objednávky na násadové ryby. Žiadame Vás o vyplnenie tlačiva Elektronická objednávka 2017 (súbor Excel) v elektronickej podobe a spätné zaslanie súboru na e-mailovú adresu vyroba@srzrada.sk do 28. februára 2017. Pred odoslaním je vhodné súbor premenovať na „Názov Vašej organizácie + Elektronická objednávka 2017“. Do predmetu mailu zadajte „Objednávka násadových rýb 2017 + názov Vašej organizácie“. Po otvorení súboru „Elektronická objednávka 2017 “ možno bude potrebné odkliknúť výzvu na povolenie úprav v danom súbore a začať vyplňovať  podľa priloženého manuálu.

Pre tých z Vás, ktorým viac vyhovuje ručné vypisovanie objednávky sú v prílohe priložené súbory „Poštová objednávka 2017 lososovité a reofilné a Poštová objednávka 2017 nížinné + Rupín“. Túto objednávku si vytlačte, vyplňte ručne a po podpísaní  rybárskym hospodárom a štatutárom Vašej ZO SRZ pošlite na adresu Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina na zaevidovanie tak ako ste boli zvyknutý po minulé roky.

Pre prípadné otázky alebo pomoc ohľadom vyplňovania objednávky volajte na odbor výroby p. Bronislava Marka na č. tel. 0918/ 711 555

 


Facebook komentáre

Zverejnil

Súvisiace príspevky

Top