Zarybnenie rybárskych revírov Dunaja a rieky Váh jeseterom malým

Dňa 1.6.2017 bola zabezpečená distribúcia jesetera malého (Acipenser ruthenus) v celkovom množstve 15 000 kusov. Násada bola vo veľkosti 20-30 cm a bola použitá ako zarybnenie rybárskych revírov Dunaja a rieky Váh podľa tabuľky:


Rybársky revír ks ZO SRZ
Dunaj č.1 5 000 ks SRZ Rada
Dunaj č.2 4 000 ks SRZ Rada
Váh č. 6 2 000 ks MsO Piešťany
Váh č. 7 2 000 ks MsO Nové Mesto nad Váhom
Váh č. 8 2 000 ks MsO Trenčín
SPOLU 15 000 ks

Facebook komentáre

Zverejnil

Súvisiace príspevky

Top