Archívy podľa autorov: admin_SRZ

Detský pretek Zlatý blyskáč na Liptovskej Mare dňa 19.6.2018

Detský pretek Zlatý blyskáč na Liptovskej Mare dňa 19.6.2018

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 19. júna 2018 sa uskutoční detský rybársky pretek Zlatý blyskáč na rybárskom revíre č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara, na 300 m úseku pláže pri bufete Zátoka v Liptovskej Sišelnici. Z dôvodu konania detského preteku by sme vás chceli požiadať, aby ste v

28. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie MsO SRZ Šaľa. Mestská organizácia v Šali má viac ako 2000 členov a hospodári na

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 22. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 22. pracovnom týždni (od 28.5. do 1.6.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Príprava a odoslanie materiálov k blížiacemu sa zasadnutiu Prezídia a Rady SRZ. Zábezpeka ubytovania a stravovania na výjazdové zasadnutie Rady SRZ. Sumarizácia

LOV a privlastňovanie zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara opäť povolený

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši (RVPS LM) vydala dňa 14.6.2018 nové veterinárne opatrenie č.k. 2561/2018 (v prílohe), ktorým zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara. Naďalej však zostáva v platnosti zákaz privlastňovania boleňa dravého na  rybárskom revíri č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara. V priebehu prvého polroka 2018 zabezpečil rybársky hospodár spolu s pracovníkmi sekretariátu

Anketa k množstvu privlastnených rýb na jedno vydané povolenie a k cene kaprového povolenia

S cieľom dlhodobo udržať druhovú rozmanitosť najmä pôvodných druhov rýb žijúcich v našich vodách, ktoré tvoria samostatné rybárske revíry v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu, prinášame dotazníkový formulár s anketovými otázkami.  Získané odpovede napomôžu pri rozhodovaní, akým smerom by sme sa mali ďalej uberať čo sa týka množstva úlovkov na jedno vydané povolenie na lov rýb, ak máme za cieľ

Výsledky LRU-plávaná 2018

Divízia 1. dvojkolo    Výsledky divízia 1.+2.preteky LRU-P 1. liga 1. dvojkolo    Výsledky 1.liga 1.+2.preteky LRU-P 2. liga 1. dvojkolo    Výsledky 2.liga 1.+2.preteky LRU-P Liga žien    Výsledky liga žien LRU-P Nitra Majstrovstvá SR veteránov    Výsledky Majstrovstvá SR veteránov LRU-P Liga mládeže 1. kolo    Výsledky U15 1. kolo LIGA mládeže LRU-P  

Oznam – derivačný kanál v Martine – obmedzenie rybolovu

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin vyhlasuje podľa § 20 Zákona 139/2002 Z.z. opatrenia „Zákaz lovu všetkých druhov rýb na rybárskom revíri Derivačný kanál Váhu 3-0660-2-1“ od 12.6.2018 do odvolania z dôvodu vyprázdňovania vodnej sústavy v úseku od VN Krpeľany po hydrocentrálu na Lipovci. Výbor MsO SRZ Martin

Výsledky LRU-feeder 2018

 Majstrovstvá SR juniorov Výsledky M SR juniorov LRU feeder  1. liga  Výsledky 1. liga LRU-feeder – Štúrovo-Bereg 2. liga  Výsledky 2. liga LRU-feeder – Dolnobarský rybník Divízia  Výsledky Divízia LRU-feeder – Dvory nad Žitavou

Vodná nádrž Kráľová

Názov revíru: VN Kráľová Číslo revíru: 2-4930-1-1 Charakter revíru: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina AKTUÁLNE NA REVÍRE: Lov zakázaný na úseku: Zákaz lovu rýb v odberovom objekte a jeho funkčných objektov, vrátane ľavostranného a pravostranného násypu hrádze( k.ú. Šoporňa) Lov povolený na úseku: Ľavostranná / Šoporňanska – Štrkovec/od 7,9 r.km – po areál ZKŠ Pravostranná

Top