Archívy podľa autorov: admin_SRZ

35. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

35. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Výlov rybníka Trávnica II. Jesenné obdobie je spájané aj s výlovmi chovných rybníkov, a my ho

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 39. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 39. pracovnom týždni (od 24.9. do 28.9.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ. Pracovná porada tajomníka SRZ a zamestnancov OTVaV k príprave tlačív aktualizácia a doplnenie na rok 2019 (záznam o dochádzke + poriadky pre zväzové

Zber „šupinatej úrody“ začal

Na vodných nádržiach a rybníkoch obhospodarovaných Radou SRZ Žilina začali koncom mesiaca september jesenné výlovy rýb. Výlovy sprevádza na mesiac október abnormálne horúce počasie, keď teplota ovzdušia v poludňajších hodinách nezriedka dosahuje 23 až 25°C, čo je vážnym rizikovým faktorom pre úspešné vylovenie rýb. Na niektorých nádržiach vedúci stredísk výlovy radšej stopli a ryby vylovia až po znížení

4-4030-1-4 Zemplínska šírava – zarybnenie šťukou

Vážení rybári a členovia SRZ, v piatok 12.10.2018 bol rybársky revír č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska šírava zarybnená šťukou. Krásne kusy šťuky boli dodané Radou SRZ v množstve 800 kg. Vypustené boli v rovnakom množstve na stredisku Kamenec a Paľkov. Zarybnenia sa zúčastnili p. Tegi M., p. Šaffa V. a z rybárov p. Bučko M., p. Čičák L.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 38. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 38. pracovnom týždni (od 17.9. do 21.9.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ. Pracovná porada tajomníka SRZ a zamestnancov OTVaV k príprave a technickému zabezpečeniu Medzinárodnej konferencie – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymianového na Slovensku. Otvorenie

Školenie pre zástupcov ZO SRZ k novému zákonu č. 216/2018 Z.z. o rybárstve

Dňa 13.10.2018 sa vo Zvolene uskutočnilo prvé zo štyroch školení určených pre zástupcov ZO SRZ k novému zákonu č. 216/2018 Z.z. o rybárstve. Vďaka úspešnému projektu z Environmentálneho fondu boli náklady spojené s organizáciou školenia hradené z tohto projektu. Školenia sa zúčastnilo približne 90 zástupcov z 30tich ZO SRZ Banskobystrického, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Prednášajúcimi boli spoluautori nového legislatívneho predpisu o rybárstve Ing.

4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie kaprom K2 a lieňom

Vážení rybári a členovia SRZ, dňa 8.10.2018 pondelok bol rybársky revír č. 4-3750-1-1 VN Ružín zarybnený násadou kapra dvojročného zo strediska v Brzotíne o celkovej váhe 4 200 kg – priemernej hmotnosti 0,700kg. Dňa 9.10.2018 utorok Rovnako sme sme zarybnili násadou lieňa 2-3 ročnou zo strediska Košarovce o celkovej váhe 300 kg.  

Top