Archívy podľa autorov: admin_SRZ

Jesenná nostalgia pri love lipňov a hlavátok

Jesenná nostalgia pri love lipňov a hlavátok

Rieka Orava vždy ponúkala rybárom niečo výnimočné. Nielen jedinečnú rieku, ale aj okolitú prírodu s dominantou Oravského hradu. Revíry časti Orava II sa dnes členia na: revír lipňový 3-2720-6-4 Orava č. 2a – Chyť a pusť s výskytom hlavátky, ktorého užívateľom je RADA SRZ. Ide o čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri

Vianočný predaj rýb

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že vianočný predaj rýb bude prebiehať nasledovne: Výrobné stredisko Svit predávame od pondelka do piatku od 11:00 do 16:30 a v sobotu od 11:00 do 14:00. Sortiment: kapor, pstruh. Predaj do vypredania zásob. Výrobné stredisko Košarovce predaj živých rýb  od 17.12.2018 do 23.12.2018, denne od 10.00 do 16.00, Sortiment:

39. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Sádkovanie vianočných rýb. Viacerí rybári sa snažia pre Vianocami uloviť si vianočného kapra. Tí, ktorým

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 44. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 44. pracovnom týždni (od 29.10. do 2.11.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ. Účasť oboch štatutárov SRZ – prezidenta a tajomníka na porade delegátov na XII. Snem za TN-kraj v Trenčianskej Turnej, predmetom

Stručná správa a voľby XII. Snemu SRZ

Vážené členky a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, štatutárni zástupcovia MsO a MO, účastníci rokovania XII. Snemu SRZ Hlavnou úlohou delegátov bolo vyhodnotiť činnosť Rady a vedenia za uplynulé obdobie a úloh daných predošlým snemom, prerokovať a schváliť nové „Stanovy“ SRZ.  Rokovanie bolo ukončené 25. novembra 2018 voľbami do orgánov SRZ, Rady, Kontrolnej komisie, voľbou tajomníka a prezidenta zväzu, a napokon schválením úloh

Rozhoduje sa o výstavbe ďalších malých vodných elektrární!!!

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v Európe sa rozhoduje o budúcnosti našich vôd. V súčasnosti ich chráni Rámcová smernica o vode, ktorá prechádza revíziou a jej osud je neistý. Mnohé členské štáty sa ju snažia oslabiť, pretože neplnia záväzky, ku ktorým sa zaviazali. Bez nej budú európske vody vo veľkom ohrození a nezabránime ani ďalšej

38. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ,  dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie MO SRZ Štúrovo. Táto malá organizácia na juhu Slovenska sa môže pochváliť úsekom Dunaja,

Spoločný rybársky poriadok 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, na nižšie uvedenej prílohe si môžete stiahnuť Spoločný rybársky poriadok platný od 1. januára 2019, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ. Tento Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2019 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ) Všetky rybárske revíry uvedené v Spoločnom rybárskom poriadku dohromady

Top