Archívy podľa autorov: admin_SRZ

Novela vodného zákona

Novela vodného zákona

Oznamujeme ZO SRZ, že od štvrtka 15.3.2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, ktorá prináša viaceré zmeny aj v súvislosti s rybárstvom a chovom rýb. Na tomto odkaze https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20180315.html je možné si pozrieť obsah zákona so zvýraznenými novelizovanými ustanoveniami (zeleným podfarbený text). Keďže viaceré novelizované ustanovenia boli zapracované na základe pripomienok Slovenského

Súdne spory v SRZ – Ukončené

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn ukončených súdnych sporov, v ktorých bol účastníkom Slovenský rybársky zväz, aj so stručným popisom, priebehom jednotlivých súdnych konaní a trovách súdneho konania. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé žaloby: Ukončené súdne spory v prospech SRZ: Ukončené súdne spory v neprospech SRZ:

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 9. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 09. pracovnom týždni (od 26.2. do 2.3.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Balenie stánku z výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre a rozloženie na výstavy Carp & Spinning Show v Trenčíne. Účasť tajomníka na porade OŠČ – vedúcich športových sekcií

21. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie rieky Váh v MsO SRZ v Seredi. Úsek rieky Váh nad VN

Nominačné kritériá pre výber štátnej reprezentácie seniorov LRU-P 2018

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 sekcia LRU – plávaná  organizuje  nominačné preteky pre seniorov pre výber reprezentácie na rok 2019. Nominačných pretekov pre výber reprezentácie sa môže zúčastniť každý člen SRZ  – zaregistrovaný Odborom športovej činnosti v disciplíne LRU-P, s platným registračným preukazom, ktorý zašle svoju prihlášku do 31.03.2018 na sekretariát športového odboru písomne alebo

Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – február 2018

Dňa 27. februára 2018 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a  zasadnutie Rady SRZ. Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 24 členov. Program zasadnutia Rady SRZ: Otvorenie Žiadosť o odkúpenie majetku na výrobnom stredisku Rady SRZ v Považskej Bystrici Vyznamenania Iné Kontrola miestnych rybárskych poriadkov a ich schválenie Informácia o priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve Rôzne Záver Uznesenia z Prezídia

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 8. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 08. pracovnom týždni (od 19.2. do 23.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných náležitostí potrebných pre účasť SRZ na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre. Rozloženie stánku a príslušenstva na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre. Účasť

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 7. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 07. pracovnom týždni (od 12.2. do 16.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie na MŽP SR za účasti tajomníka SRZ a víceprezidenta za BA-kraj s riaditeľkou kancelárie štátneho tajomníka Kurillu k zneniu návrhu zákona o rybárstve po ukončenom rozporovom

Top