Archívy podľa autorov: Patrik Roob

Výberové konanie – Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry

Výberové konanie – Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie – Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry v termíne od 1. marca 2019 do 15. marca 2019. Predmet výberového konania: Elektronizácia evidencie doručenej a odoslanej pošty má prispieť k časovo efektívnejšej evidencii doručenej a odoslanej pošty, k spriehľadneniu pri prerozdeľovaní pošty a plneniu úloh

Výberové konanie – Program na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie-Program na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad v termíne od 1. marca 2019 do 15. marca 2019. Predmet výberového konania: Elektronizácia tvorby a evidencie cestovných príkazov a cestovných náhrad má prispieť k časovo efektívnejšej a hospodárnejšej tvorbe cestovných príkazov a schvaľovaniu služobných ciest prostredníctvom online program

43. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Návšteva OZ SRZ Lučenec. Naše kroky budú v úvode najnovšej časti relácie smerovať do Lučenca. Tunajší

Top