Návrh zákona o rybárstve - články

Informácie o príprave nového zákona o rybárstve

Informácie o príprave nového zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu!   O príprave nového zákona o rybárstve vás  priebežne informujeme na našej webovej stránke v sekcii Činnosť Sekretariátu Rady SRZ v rámci jednotlivých pracovných týždňov. Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 14. júla 2016 s ministrom životného prostredia SR, Ing. Lászlóm Sólymosom. Zo strany SRZ sa rokovania zúčastnili tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, prezident

Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 prijala uznesenie č. 15/2015, ktorým schválila zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ takto: stáli členovia: Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor tajomník komisie: Mgr.Waczlavová Zuzana. Legislatívna komisia Rady SRZ aj za účasti Ing. Dobiaša,

Top