Návrh zákona o rybárstve - články

Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky

Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 prijala uznesenie č. 15/2015, ktorým schválila zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ takto: stáli členovia: Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor tajomník komisie: Mgr.Waczlavová Zuzana. Legislatívna komisia Rady SRZ aj za účasti Ing. Dobiaša,

Top