Oznamy - články

Informácia – Krajská prokuratúra Žilina – POKYN

Informácia – Krajská prokuratúra Žilina – POKYN

Vážení rybári a členovia SRZ, Krajská prokuratúra Žilina vydala dňa 7. septembra 2018 pokyn č. 1/1 Spr 135/18/5500-1 (príloha č. 1) účinný od 1. októbra 2018, ktorým nariadila postup orgánov činných v trestnom konaní pri neoprávnenej jazde motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou alebo skútrom na území s II. a vyšším stupňom ochrany alebo na lesných pozemkoch v žilinskom

2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce – Oznam o dočasnom zvýšení hladiny

Vážení rybári a členovia SRZ, oznamujeme Vám, že na rybárskom revíri 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce  od 1.7.2019 dôjde k zvýšeniu úrovne hladiny vody na vodnej stavbe Hať Veľké Kozmálovce na kótu 173,00 m n. m., t. j. zvýšenie o 1,0 m oproti súčasnej hladine. Zároveň Vám oznamujeme, že na základe požiadavky zhotoviteľa aktuálne realizovaného rybovodu (spoločnosti Váhostav,

Výcvik na VN Kučišdorf a obmedzenie lovu rýb

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dňa 24. júna 2019 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. sa na vodnej nádrži Kučišdorf ( číslo rybárskeho revíru 1-1340-1-1, lovný kaprový revír, zväzový) uskutoční zdokonaľovací výcvik leteckých hasičských záchranárov. Na zdokonaľovacom výcviku sa bude využívať vodná nádrž Kučišdorf a priľahlé prístupné pozemky Kučišdorfskej doliny.

Nepriaznivá situácia na VN Domaša

Važení rybári,  V súvislosti s nepriaznivou situáciou na VN Domaša bol z nádrže do vodného toku Ondava vypúšťaný minimálny odtok 2,9 m3/s v termíne do 13.júna 2019 do 6:00 hod. Od 6:00 hod., dňa 13.júna 2019 do 31.augusta 2019 bude minimálny odtok na úrovni 4,2 m3/s. Priebežne bude sledovaná kvalita vody vo vodnom toku Ondava pod Domašou a to 1x

Kalamitná ťažba na VN Zemplínska šírava

Vážení športoví rybári, tých z vás, ktorí radi navštevujete VN Zemplínska šírava, alebo sa k jej brehom v najbližších dňoch ešte len chystáte upozorňujeme, že Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Odštepný závod Sobrance plánuje v dňoch 18.6 až 21.6.2019  spracovať kalamitnú ťažbu na VN Zemplínska šírava v oblasti Prímestská oblasť v časti smerom k výpustnému kanálu (viď mapka). Dreviny sú v zlom stave, sú

Športové preteky na Zemplínskej Šírave – 15.6. 2019

Vážení rybári a členovia SRZ, na základe žiadosti MO SRZ Michalovce RADA SRZ Uznesením č . 32/2019 zo dňa 23.3.2019 schválila usporiadanie pretekov Šíravsky pleskáč, ktoré sa uskutočnia dňa 15.6.2019. Preteky funkcionárov Košického a Prešovského kraja sa uskutočnia na stredisku Paľkov od 6:00 do 13:00 hod. Týmto prosíme rybárov, aby v uvedený deň a v rozpätí uvedených hodín umožnili funkcionárom jednotlivých

VN Kráľová – Upozornenie

Správa povodia dolného Váhu Šaľa, správca VS Kráľová upozorňuje členov SRZ Žilina, že v súčasnej dobe sú z dôvodu zvýšených prietokov na rieke Váh zvýšené prietoky, ktoré sú odvádzane na jalovo cez haťové polia a vodnú elektráreň. Z hore uvedeného dôvodu doporučujeme členom SRZ lov z vodnej hladiny nevykonávať! Ďalej je potrebné pri love z hladiny sledovať pohyb plavenín (stromy, haluzovina,

2-5270-1-1 VN Sĺňava – Upozornenie pre rybárov

Upozornenie pre všetkých rybárov!!!!!   Od 1.6. 2019 sa otvára revír 2-5270-1-1 VN Sĺňava týmto vás chceme všetkých poprosiť na jazere sa nachádza cca 110,- kusov hniezd. Sú označené bielymi plastovými bojkami preto vás chceme poprosiť aby s nimi nik nemanipuloval a neodrezal nám ich!!!! Dnes sme ich chceli vytiahnuť ale hniezda z kokosového vlákna

VN VEĽKÉ KOZMÁLOVCE – ZÁKAZ LOVU

Z DÔVODU  PLÁNU OPRÁV A ÚDRŽIEB NA VN VEĽKÉ KOZMÁLOVCE, A PRE ZNÍŽENIE HLADINY VODY NA 173,0 m n.m. PLATÍ ZÁKAZ LOVU RÝB   Podľa §21,§22 ods.1 Zákona č. 216/2018   LOV RÝB ZAČÍNA  PO DOSIAHNUTÍ ÚPLNÉHO STAVU VODNEJ HLADINY.       VÝBOR SRZ MsO LEVICE

Top