Oznamy - články

OR Veľký Zemník – Zákaz lovu rýb z dôvodu uskutočnenia pretekov

OR Veľký Zemník – Zákaz lovu rýb z dôvodu uskutočnenia pretekov

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na zákaz lovu rýb na rybárskom revíri č. 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník z dôvodu uskutočnenia pretekov Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky, ktorý bude v nasledovných termínoch: I. KP seniori: 11. – 14.5. 2017 I. KP juniori: 1. – 4.6.2017 II. KP seniori: 20. –

Pozvánka na školenie rozhodcov

POZVÁNKA Na základe plánu práce komisie rozhodcov Odboru športovej činnosti SRZ bude prebiehať školenie rozhodcov pre potreby súťaží SRZ v roku 2017 nasledovne:   4. marca 2017 (sobota) o 10:00 hod. v zasadačke Rybárskeho domu v Trnave, Vajanského č. 23   18. marca 2017 (sobota) o 10:00 hod. v zasadačke Rybárskeho domu v Ružomberku, Fullova č. 2 Žiadame rozhodcov, aby pri školení

1-1370-1-1 VN Modra – Harmónia – ukončenie opravných prác

Informujeme všetkých držiteľov platných povolení na rybolov, že ku dňu 21.11.2016 bude opäť umožnený výkon rybárskeho práva na VN Modra – Harmónia (Mestská organizácia SRZ Pezinok), keďže opravy realizované správcom SVP, š.p. OZ Bratislava boli ukončené a bolo zahájené napúšťanie vodnej nádrže na zimnú hladinu.

Oznámenie o uskutočnení športovej akcie

Týmto Vám oznamujeme, že vodácky klub Kamikse Akademik TU Košice bude organizovať športové podujatie “Nočné orientačné preteky vodákov”. Preteky sa uskutočnia 19.11.2016 na VD Ružín, štart a cieľ pretekov bude na chate TU Košice v rekreačnej oblasti Kozinec pri obci Margecany, cieľ prvej etapy bude v rekreačnej oblasti Košické Hámre pri obci Košická Belá. Čas

Upozornenie – chyba vo výstupe z kontroly rybárskych poriadkov

Upozorňujeme všetky ZO SRZ a rybárov na chybu vo Výstupe z kontroly rybárskych poriadkov, ktorý bol uverejnený na našej webovej stránke dňa 04. júna 2016. Na strane 3 tohto výstupu sa uvádza pri MO SRZ Topoľčany nasledovné: – medzi zákazmi v kaprových vodách je uvedený zákaz loviť ryby otvormi umelo vytvorenými v ľade – ani zákon ani vyhláška takýto

Potvrdený výskyt KHV na juhu Čiech

Oznamujeme, že po získaní informácie od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave informujeme ZO SRZ, že u jedného chovateľa rýb v blízkosti mesta Vodňany na juhu Čiech bol koncom mesiaca september 2016 potvrdený výskyt vírusového ochorenia Koi Herpes Virus (ďalej len KHV). Krajská veterinárna správa v tomto regióne na základe potvrdeného nálezu nariadila niektoré

Oznam – Ukončenie obmedzení na Dunaji

Dňom 20. septembra 2016 končí obmedzenie v love rýb a ich privlastňovanie na základe zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších predpisov, §20 Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách, ktoré bolo vydané Slovenským rybárskym zväzom 13. septembra 2016 pre nasledovné revíry: 2-0610-1-1  Dunaj č. 3 – Zdrž VD (Čunovo – Hrušov) 1-0130-1-1  Dunaj č.3 – Rusovecko –

Oznam – Obmedzenia na Dunaji

Na základe mimoriadnej manipulácie s vodnou hladinou na VD Gabčíkovo platí zákaz lovu rýb a ich privlastňovania si na základe zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších predpisov, §20 Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách  pre rybárske revíry: 2-0610-1-1 Dunaj č. 3 – Zdrž VD (Čunovo – Hrušov) 1-0130-1-1 Dunaj č.3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien

Zmena miesta konania 1. ligy LRU – P, jeseň

sekcia LRU – plávaná oznamuje, jesenné kolo 1. ligy a ligy žien v LRU – plávaná sa z dôvodu montáže manipulačnej plošiny na vtokovom objekte do ČS EMO na VN Kozmálovce, uskutoční v Humennom na rieke Laborec .    Vďaka za pochopenie. M. Pavelková vedúca sekcie

Top