Oznamy - články

Uzavretý Madunický kanál z dôvodu konania Medzinárodných majstrovstiev SR

Uzavretý Madunický kanál z dôvodu konania Medzinárodných majstrovstiev SR

SRZ MsO Hlohovec oznamuje, že v dňoch 4. októbra 2019 od 08.00 hod až 6.októbra 2019 do 18.00 hod bude vyznačený úsek revíru Váh č.4 – Madunický kanál UZAVRETÝ z dôvodu konania Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky družstiev/jednotlivcov v LRU-feeder. Ďakujeme Vám za pochopenie a srdečne pozývame k návšteve tohto športového podujatia. Petrov zdar.

Ponuka odkŕmeného úhorieho monté

Slovenský rybársky zväz Rada Žilina ponúka násadu odkŕmeného úhorieho monté za zvýhodnenú cenu 0,55€/ks úhora.  Cena je pre OZ SRZ konečná vrátane DPH dopravy. Rybky majú  v priemere 4-5 g celkovej hmotnosti a sú dlhé okolo 15cm. Cena takejto rybky sa bežne pohybuje na úrovni  0,77 €/ks. V prípade Vášho záujmu kontaktujte prosím do piatku

Premiéra rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie MsO SRZ Humenné. Návštevu východného Slovenska sme absolvovali počas letných prázdnin, a vybrali sme

XI. ročník pretekov na Zemplínskej Šírave

Vážení členovia SRZ. V dňoch 14. 9. až 21. 9. 2019 sa na Zemplínskej Šírave uskutoční XI. ročník pretekov družstiev v love kaprov a je to už 3. ročník, kde sa najlepšie družstvo zo Slovenska stane Majstrom SR. Na súťaži sa zúčastní 51 družstiev. Sektory sa nachádzajú na brehoch celej VN Zemplínska Šírava. Družstvá lovia

Všeobecný zákaz lovu na VN Duchonka

Na VN Duchonka je od 02. 09. 2019 (pondelok) všeobecný zákaz lovu a privlastňovania si rýb počas mimoriadnej udalosti podľa § 2 ods. 2, písm. z) a § 22 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve… v znení neskorších predpisov až do napustenia VN v zmysle manipulačného poriadku SVP š.p..   Výbor MO SRZ

Zákaz výkonu rybárskeho práva MsO SRZ Košice

MsO SRZ Košice na základe vydania zákazu vstupu verejnosti do časti poľovného revíru Lúky na celom území extravilánu katastrálneho územia obce Milhosť okres Košice-okolie. Vydáva zákaz vstupu a výkonu rybárskeho práva na obdobie od 27. augusta 2019 – 12.00 hod. do odvolania na rybárske revíry: 4-0630-1-1 Hornád č.1a 4-2680-1-1 Štrkovisko Kechnec

Vypustenie VN Tekov – Zákaz lovu rýb

Keďže vypustenie VN Tekov je mimoriadny stav, platí všeobecný ZÁKAZ LOVU RÝB. od prvého dňa 25.8.2019 až do napustenia plného stavu 31.8.2019 Vážený rybársky zväz, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25.8.2019 je plánované vypúšťanie zdrže MVE Tekov za účelom údržby a kontroly vodného diela. Toto vypúšťanie je dlhodobo plánované na obdobie nízkych prietokov z

Zákaz lovu na revíre Váh č. 13

Zákaz lovu na revíre Váh č. 13, kaprový revír č. 3-4620-1-1 sa od 26.08.2019 rozširuje na celý revír. V súvislosti s vypustením VN Hričov a nedostatočnú dotáciu vody z VD Žilina je viac krát za deň extrémne nízka hladina vody. Zákaz bude trvať do skončenia opravy, predpokladaný termín je 06.11.2019.

Metodický pokyn – XIII. Mimoriadny snem SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, na Sekretariát Rady SRZ bola dňa 1. augusta 2019 doručená písomná žiadosť 24 členov Rady SRZ o zvolanie Mimoriadneho snemu SRZ s nasledujúcim programom: Odvolanie tajomníka SRZ Novela Stanov SRZ Voľby tajomníka SRZ   Podľa  § 20 ods. 2 Stanov SRZ Na písomnú žiadosť najmenej dvoch tretín členov Rady SRZ alebo jednej

Top