Oznamy - články

2-0510-1-1 Dunaj č. 3 – Zákaz vstupu nepovolaným osobám

2-0510-1-1 Dunaj č. 3 – Zákaz vstupu nepovolaným osobám

Na základe rozhodnutia Vodohospodárskej výstavby š. p. Bratislava platí až do odvolania na rybárskom revíri č. 2-0510-1-1 Dunaj č. 3., v úseku medzi haťou v inundácii a Vodnou elektrárňou Čunovo ( polostrov ) zákaz vstupu nepovolaným osobám.

Prístup k ramennej sústave na Dunaji

Dunaj č. 3 – stredná inundácia a Dunaj č. 3 – horná inundácia Informácia o prístupe k vode na rybárskych revíroch V súčasnosti územie v okolí daných revírov vlastnia príslušné urbariáty ( Rohovce, Kyselica, Bodíky, Šulany ) resp. Lesy SR – lesná správa Gabčíkovo, ktoré tu na základe vlastníckych práv inštalovali ( osadili ) rampy

Top