Aktuality - články

Podporte ochranu našich vôd svojím podpisom!

Podporte ochranu našich vôd svojím podpisom!

Poznáte skutočnú rieku? Alebo si takú pamätáte z detstva? Chytali ste v nej ryby či raky?   Rieka tiekla ako chcela a jej brehy boli plné stromov. Takých riek máme stále menej. Už takmer polovica slovenských riek nie je v dobrom ekologickom stave – vyrovnali sme ich korytá, vybetónovali brehy, postavili na nich viac ako tisíc bariér. Znečisťujeme ich

Prvé československé stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov – Žilina 2019

Po rozdelení Československa došlo v Slovenskom rybárskom zväze k štrukturálnym zmenám – zrušením krajských výborov, ktorých súčasťou bola aj funkcia pracovníka povereného prácou s deťmi a mládežou. Prerušil sa tak systém celozväzovej inštitucionálnej podpory v tejto oblasti. Ani sekretariát zväzu po týchto zmenách už nemal zamestnanca, ktorý by zabezpečoval rozvoj krúžkovej činnosti. Počas tohto obdobia sa podporovali športové aktivity

Pracovné stretnutie – nový zákon o rybárstve a rybárska stráž

Dňa 18.januára 2019 sa uskutočnilo v Ivanke pri Dunaji pracovné stretnutie, ktoré zvolali zástupcovia tejto akreditovanej vzdelávacej ustanovizne pre školenie rybárskej stráže na Slovensku. Na stretnutí bola uvedená krátka prezentácia o aktuálnom stave rybárskej stráže na Slovensku ako aj o počte žiadateľov zo strany SRZ, ktorí majú záujem sa na jar 2019 zúčastniť nových kurzov, a následne byť

Aktuálna situácia na a pod VN Krpeľany

Vážení rybári, so znižujúcimi sa teplotami a zamŕzajúcimi priehradami čoraz viac KV operuje v úsekoch pod VN Krpeľany, konkrétne Váhu č.17. V sobotu 19.01 od VN Krpeľany po Dubnú Skalu “operovalo” cca 500 ks. Keďže včera teploty ešte viac poklesli KV začali loviť hlavne pod VN Krpeľany, na Váhu č.18 a od Dubnej Skaly po

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2019

Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2019) Obsah: Z-1      Zoznam členov rybárskej stráže Z-2      Ponuka násadových rýb pre rok 2019 O-1     Ponuka na kokosové vlákno pre výrobu umelých hniezd O-2     Nový zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve, vyhláška č. 381/2018 Z.z. a Stanov SRZ O-3     Nové znenie Stanov SRZ O-4     Spracovanie dodatku k Spoločnému

Pozitívne výsledky rozborov PCB pretrvávajú

V roku 2018 bol Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR nariadený odber  6 vzoriek rýb so zameraním na vyšetrenie chemických prvkov a kongenérov PCB v 6 vzorkách, chlórovaných pesticídov v 2 vzorkách a dioxínov v 2 vzorkách. Z týchto 6 vzoriek rýb, ktoré odlovili odlovili elektrickým agregátom a na udicu pracovníci Rady SRZ Žilina v spolupráci s MsO SRZ Michalovce boli 4 vzorky nevyhovujúce. Trvale negatívny

40. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. V prvej tohtoročnej relácii si pripomenieme uplynulý rok a vrátime sa k najzaujímavejším reportážam, ktoré sme Vám z diania Slovenského rybárskeho zväzu priniesli. Precestovali sme desaťtisíce

Zlatý blyskáč sa neustále vyvíja

Celoslovenská detská rybárska súťaž má od začiatku 70-tych rokov 20. storočia svoje trvalé miesto v pamäti celej generácie rybárov. Spomínajú na to aké veľké dobrodružstvo bolo keď sa prebojovali do celoštátneho kola a súťažili s tými najlepšími rybármi. Situácia v oblasti práce s deťmi a mládežou v Slovenskom rybárskom zväze sa však od tých čias výrazne zmenila, zmenili sa spôsoby rybolovu, a rovnako

Pozvánka na zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa uskutoční v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina dňa: 23. februára 2019 o 10:00 hod. Program: 1. Otvorenie Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018 Vyhodnotenie práce

Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií 2019

Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti Vašej ZO SRZ alebo písomne povereného delegáta Vašej ZO SRZ.   Zasadnutie sekcie PRÍVLAČ sa uskutoční v Penzióne Benátky v Piešťanoch 26.1.2019  sobota 09:00  PRÍVLAČ Zasadnutia sekcií plávaná, mucha, feeder

Top