Aktuality - články

SLOVAK JUNIOR CHALLENGE 2019

SLOVAK JUNIOR CHALLENGE 2019

Je to už rok, čo vznikla myšlienka zorganizovať slovenskú kvalifikáciu na európsky šampionát v love kaprov na Katlove, European Carp Championship for Juniors (ECCHJ). O projekte Slovak Junior Challenge sme nepremýšľali dlho. Veď každému musí byť viac než jasné, že o environmentálnom projekte pre tínedžerov do 18 rokov ktorý v sebe spája rybolov, lásku k prírode, rešpekt a úctu voči sebe navzájom,

Trnavská juniorka 2019

Klub LRU Trnava a DRK pri MsO SRZ Trnava pozýva mladých rybárov na rybársky pretek TRNAVSKÁ JUNIORKA 2019   Celoslovenský pretek  jednotlivcov v LRU plávaná podľa pravidiel CIPS určený na propagáciu športového rybolovu medzi mladými rybármi. Zúčastniť sa môžu aj neregistrovaní pretekári.  V kategórii U15 a v kategórii U20 na vodnej nádrži  BUKOVÁ –  11.5.2019

Zápisnica z Rady SRZ – marec 2019

Dňa 23. marca 2019 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a zasadnutie Rady SRZ. Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 31 členov. Program zasadnutia Rady SRZ: Otvorenie 1. Kontrola uznesení 2. Vyhodnotenie zarybnenia za rok 2018 3. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2018 4. Informácia o čerpaní dotácií a Envirofondu, bilancia roku 2018 5. Predbežná

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – marec 2019

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – marec 2019 Štatutárni zástupcovia SRZ Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na výstave Fishing Show v Trenčíne Pracovné stretnutie tajomníka SRZ za účasti vedúceho OTVaV SRZ v Slovryb, a.s. Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na porade OTV a zarybňovacej komisie v Žiline Účasť prezidenta SRZ na školení rybárskej stráže a rybárskych hospodárov v Žiline

Rybovod na rieke Turiec je tesne pred spustením do prevádzky

V 13. týždni sa uskutočnila kontrola výstavby rybovodu na spodnej hati na rieke Turiec (MsO SRZ Martin). Jednalo sa o jednu z posledných kontrol počas výstavby na rybovode pred jeho spustením do prevádzky. Z prácami na rybovode sa začali v auguste 2018 a po ôsmych mesiacoch sa stavba blíži ku svojmu záveru. Rybovod sa stavia

Výroba umelých nástrah v detských rybárskych krúžkoch s Vladimírom Sloviakom a Lukášom Holým + Video

Na konci leta 2018 oslovil Slovenský rybársky zväz jeden z pravidelných podporovateľov detských rybárskych krúžkov výrobca prívlačových rotačiek pán Vladimír Sloviak s myšlienkou sprístupniť vedúcim krúžkov na celom Slovensku výrobu umelých nástrah. Impulzom pre neho boli úspešné Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov v prívlači na rieke Kysuca. Ako člen organizačného tímu si všimol, že nie všetky deti boli rovnako

Komentár k § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.

KOMENTÁR MŽP SR – MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA   1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého (každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si v rovnaký deň neprivlastnil žiadnu inú rybu? Pokiaľ vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.

45. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Návšteva OZ SRZ Nové Mesto nad Váhom. Zelená voda je miestnym rybárskym revírom organizačnej zložky SRZ

Top