Aktuality - články

Výroba hniezd na podporu neresu Zubáča Veľkousteho

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 02. marca 2019 sa uskutočnila výroba hniezd na podporu neresu Zubáča Veľkoústeho na rybárskom revíre č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava. Celkovo sa nám podarilo vyrobiť 120 hniezd z kokosového vlákna, pričom počet zanietených rybárov v rámci dobrovoľnej brigády bol 38. Týmto rybárom bolo pripravené aj malé občerstvenie vo

Preložka Výravy v Jabloni

Aj pred vodohospodármi je v tomto roku veľa úloh súvisiacich so správou tokov. Časť akcií na vodných tokoch sa snažia vykonať ešte pred začiatkom vegetačného obdobia a pred výterom rýb, aby ryby počas migrácie na neresiská neboli rušené pracujúcou mechanizáciou a silným zákalom vody. Na pstruhovom potoku Výrava v obci Jabloň v Humenskom okrese prebiehala v marcových dňoch údržba toku pozostávajúca

OR Dolnostredské – naďalej revírom SRZ, súd zrušil rozhodnutia MŽP SR z dôvodu ich nezákonnosti

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v novembri predminulého roka MŽP SR odobralo rybársky revír OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu, vyradilo ho z evidencie rybárskych revírov a vodu pridelilo obci Dolná Streda na podnikanie v osobitnom režime. Proti rozhodnutiam MŽP SR sme podali prostredníctvom právneho zástupcu spolu s MsO SRZ Sereď správnu žalobu, pričom o hlavných dôvodov sme Vás informovali v článku OR Dolnostredské

Slovenský rybársky zväz podporuje zavedenie zálohovania PET fliaš

Okrem odbornej verejnosti zálohovanie nápojových obalov víta až 86 percent obyvateľov Slovenska. Zavedenie zálohovania plastových nápojových obalov jednoznačne podporili organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Zväz poukazuje na skutočnosť, že riečne biotopy na Slovensku sú neustále zaťažované rozpadávajúcim sa plastovým materiálom. A tento stav je nevyhnutné riešiť. „Úsilie Ministerstva životného prostredia SR znižovať množstvo plastov v prírode je krok správnym

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – február 2019

Štatutárni zástupcovia SRZ Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia ochrany prírody k podkladom na podanie žiadosti novej žiadosti na výnimku plašenia a odstrelu kormorána veľkého za účasti prezidenta SRZ a tajomníka SRZ, pracovné rokovanie o návrhu dodatku na spolupráci k TBD k vodným stavbám vo vlastníctve SRZ a pracovné rokovanie s riaditeľom SPK k pokračovaniu spolupráce SRZ a SPK. Pracovné rokovanie v Žiline za

44. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ,  dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Návšteva OZ SRZ Senica. Už dávnejšie sme túto organizáciu navštívili. Vtedy miestnych rybárov trápili vypustené

Zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5 – MRP MsO SRZ Bratislava I. – V.

Na základe ustanovení nového zákona ( č.216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov) a vyhlášky (č.381/2018 Z.z. ) upravujeme znenie miestneho rybárskeho poriadku pre rok 2019   Nasledovné zmeny budú súčasťou  rybárskeho poriadku pre držiteľov MRP na lov rýb v revíroch MsO SRZ Bratislava I. – V.    

Pravidlá lovu rýb na revíroch Dunaja (revíry Rady SRZ) v roku 2019

Na základe ustanovení nového zákona (č.216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov) a vyhlášky (č.381/2018 Z.z.) upravujeme  znenie upravujeme znenie k Spoločnému rybárskemu poriadku týkajúce sa lovu rýb na jednotlivých revíroch Dunaja pre rok 2019:     Uvedené zmeny budú súčasťou Dodatku č. 1 k Spoločnému rybárskemu poriadku pre rok 2019.

Top