Aktuality - články

Výskumníci opäť pri Poprade

Výskumníci opäť pri Poprade

Na rieke Poprad v jej horných úsekoch bol realizovaný v dňoch 20.5 až 22.5.2019 už druhy odlov lipňa tymianového. Zatiaľ čo v septembri 2018 sa okrem výskytu farebne označkovaného lipňa zisťovali aj celkové populácie rýb na rieke od Svitu po štátnu hranicu pod obcou Orlov, v tomto roku sa zisťovala populácia farebne označkovaného a očipovaného lipňa. Zisťovali sa jeho rastové

Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej Republiky juniorov a kadetov LRU – Prívlač

Propozície LRU – Prívlač Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej Republiky juniorov a kadetov   Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019 SRZ v spolupráci s MsO SRZ Banská Bystrica, usporiada Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej Republiky juniorov a kadetov v LRU – Prívlač.   Termín konania: 29.– 30.6.2019 Miesto konania: Rieka Hron č.8 (revír : 3 – 1090 – 2

VN VEĽKÉ KOZMÁLOVCE – ZÁKAZ LOVU

Z DÔVODU  PLÁNU OPRÁV A ÚDRŽIEB NA VN VEĽKÉ KOZMÁLOVCE, A PRE ZNÍŽENIE HLADINY VODY NA 173,0 m n.m. PLATÍ ZÁKAZ LOVU RÝB   Podľa §21,§22 ods.1 Zákona č. 216/2018   LOV RÝB ZAČÍNA  PO DOSIAHNUTÍ ÚPLNÉHO STAVU VODNEJ HLADINY.       VÝBOR SRZ MsO LEVICE

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – apríl 2019

Štatutárni zástupcovia SRZ Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencia tajomníka a prezidenta SRZ Priebežné vybavovanie telefonických žiadostí Priebežné vybavovanie úloh vyplývajúcich z plánu práce, riadenie činnosti Sekretariátu SRZ Pracovná návšteva výrobného strediska SRZ Rady – Nové Zámky SPF, Považská Bystrica – rokovanie Kontrolná prehliadka hornej inundácie Dunaja za účasti Vodohospodárskej výstavby, š.p. Stretnutie štatutárnych zástupcov OZ SRZ

48. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Prístupy k rieke Dunaj. Obmedzenie vjazdov k rieke Dunaj v úseku Bratislava – Gabčíkovo patrí k pomerne diskutovaným

Neres rýb na VN Žilina

Pre podporu prirodzeného neresu rýb na VN Žilina, ktorá už po niekoľkých rokoch po spustení do prevádzky bola značne zanesená bahnom, som od roku 2007 začal s intenzívnym hospodárením formou výroby umelých neresových hniezd. Na týchto hniezdach, ktoré osádzam vždy v jarných mesiacoch v počtoch od 80 do 150 ks, sa pravidelne neresili ostrieže, zubáče, následne plotice, býčky,

Verejná obchodná súťaž – rekonštrukcia sádok Svit

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ  Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina,   vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž – rekonštrukcia sádok Svit   Potencionálny uchádzači sa musia riadiť podľa súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou príloh. Všetky potrebné dokumenty – výkresy, výkaz výmer, technická správa, súťažné podklady sú uvedené v prílohách verejnej obchodnej súťaže. Lehota

Pozvánka na celoslovenskú detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč 2019

Vážení vedúci rybárskych krúžkov, vážení rodičia a milé deti, pripravili sme pre vás ďalší ročník tradičnej detskej rybárskej súťaže pre deti do 15 rokov Zlatý blyskáč. Už po tretí krát sa nesie v duchu myšlienky: „hľadá sa všestranný rybár“. Súťažiaci si môžu vybrať disciplíny, v ktorých budú pretekať. Povinnou disciplínou sú vedomostné testy a rozpoznávanie rýb.   Termín

Top