Aktuality - články

4-3750-1-1 VN Ružín | 4-3330-1-1 VD Domaša – zarybnenie kaprom (K2, K3)

Dňa 15.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Brzotíne uskutočnilo zarybnenie revírov VN Ružín násadou kapra K2 v množstve 3600 kg z celkového plánovaného množstva 7400 kg o priemernej kusovej hmotnosti 250 g a revíru VD Domaša násadou kapra K3 v množstve 1960 kg z celkového plánovaného množstva 6000 kg o priemernej kusovej hmotnosti

Zaradenie revírov do zväzového kaprového poriadku

Informujeme členov SRZ, že Uznesením č. 96/2015 Rada schválila zaradenie rybárskych revírov č. 2-5342-1-1 VN Tekov, č. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom a č. 2-5420-1-1 VN Turá od 01. októbra 2015, do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb aj v uvedených rybárskych revíroch.

4-4030-1-4 VN Zemplínska šírava – odlov rýb na analýzy PCB

(22.09.2015) Odlov rýb na určenie obsahu PCB látok v svalovine rýb ukončený Na základe požiadavky ministerstva pôdohospodárstva, rybári v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach aj v tomto roku v letných mesiacoch postupne odlovovali vzorky rýb z vodnej nádrže Zemplínska šírava za účelom zistenia obsahu PCB látok v svalovine rýb. V priebehu

3-5340-1-1 VN Liptovská Mara – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

(18.9.2015 od 8:00-15:00 – VN Liptovská Mara – obmedzenie výkonu rybárskeho práva) Piatok Dňa 18.9.2015 v čase od 8,00 do 15,00 hod. sa na VN Liptovská Mara v k.ú. Liptovská Sielnica, na západnom brehu Sielnickej zátoky ( za bufetom ) uskutoční celoslovenské kolo súťaže o Zlatý blyskáč. Preteky sú v súlade s Plánom činnosti na ro 2015 a

„Zelená energetika“ stojí

Využívanie hydroenergetického potenciálu našich vodných tokov naráža na veľké problémy s nedostatkom vody aj za situácie, keď Slovensko nesužujú ani tak veľké suchá ako v súčasnosti. Momentálne v riekach devastovaných pribúdajúcimi malými vodnými elektrárňami (MVE) tečie toľko vody, ktorá postačuje na roztočenie ledva jednej turbíny a ak je súčasťou elektrárne druhá turbína v tomto roku sotva

3-6010-1-1 VN ŽILINA – DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY

Dňa 22.8.2015 sa na Vodnom diele Žilina v čase od 6.00 hod do 12.00 hod. uskutočnil tretí ročník Detských rybárskych pretekov v love rýb udicou. Preteku sa zúčastnilo 35 detí z piatich ZO SRZ Žilinského kraja, a to zo Žiliny, Trstenej, Bytče, Kysuckého Nového Mesta a Turzovky. Všetky deti najskôr absolvovali vedomostný kvíz, v ktorom

Protestný splav Hrona 23.8.2015 – 1.9.2015

(1.9. 2015) Voda z Hrona pred Národnou Radou SR V pondelok 31.8.2015 dorazili úspešne všetky posádky na ústie Hrona. Do akcie sa počas ôsmych dní zapojilo viac ako 100 aktívnych účastníkov protestu. Pred verejnosťou a pred zástupcami samospráv v blízkosti rieky Hron boli odprezentované postoje organizátorov protestnej akcie ako aj názory rybárov na výstavbu MVE

Odborná konferencia o TBD

Konferencia pri príležitosti 40. výročia výkonu TBD na Slovensku V dňoch 22.- 23.09.2015 sa v Bratislave (hotel Bôrik) uskutočnila konferencia pri príležitosti 40. výročia výkonu Technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) na vodných stavbách na Slovensku. Prevažná väčšina účastníkov konferencie (bolo ich približne 150) pozostávala zo zamestnancov Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava a zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská

Top