Aktuality - články

1-1340-1-1 VN Kučišdorf – zrušenie zákazu lovu rýb

1-1340-1-1 VN Kučišdorf – zrušenie zákazu lovu rýb

(15.12.2015) Informujeme držiteľov povolení na rybolov, že od 01.01.2016 je na VN Kučišdorf lov rýb povolený bez obmedzení v zmysle platnej legislatívy. (30.09.2015) Informujeme všetkých držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov a zvláštnych povolení na rybolov, že z vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo na rybárskom revíri č. 1-1340-1-1 VN Kučišdorf k extrémnemu zníženiu vodnej hladiny.

Kormorán – nahlasovanie poľovačiek a odstrelených jedincov

Od septembra tohto roku je v platnosti výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého na lovných a chovných rybárskych revíroch. Podmienky, za ktorých sa môže loviť a na ktorých revíroch SRZ sa môže loviť a plašiť sú uverejnené TU Medzi základné podmienky, ktoré je potrebné dodržať patrí nahlasovanie poľovačiek najmenej deň vopred príslušnému útvaru Štátnej ochrany prírody SR, a to aj

Rybárska večera

Tradícia  „Rybárskej  večere“  vraj  siaha až do  obdobia,  kedy  vznikla  Miestna organizácia  SRZ  v Sabinove.  Miestni rybári  ju  organizujú  v novembri a v tomto  roku   bola  táto  akcia  o ktorej  sa  dočítate  aj  v knižke  od  Jána  Mjartana  „Ľudové  rybárstvo  na  Slovensku“  spojená  s oslavami 85.  výročia založenia  rybárskej  organizácie  v tomto  Šarišskom  meste ležiacom pri  brehoch  rieky Torysa. Ako  už býva zvykom, 

Zarybnenie revírov RADY SRZ

dňa 19.11.2015 bol zarybnený násadou amura Ab2 v množstve 500 kg o priemernej kusovej hmotnosti 0,5 kg revír RADY SRZ – VN Kráľová dňa 23.11.2015 bol zarybnený násadou lieňa L3 v množstve 85 kg revír RADY SRZ Gôtovany – zátoka dňa 30.10 a 07.11.2015 bol zarybnený násadou šťuky Štu 1 v množstve 200 kg a násadou kapra K2

Pripomienkovanie Vodného plánu Slovenska

Informujeme ZO SRZ, že práve bolo zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR-Portál právnych predpisov Medzirezortné pripomienkové konanie k Vodnému plánu Slovenska na roky 2016-2021, ktoré bude mať významný dopad na rozvoj rybárstva na Slovensku. Vyzývame preto ZO SRZ aby sa s obsahom materiálu oboznámili a pripravili si svoje prípadné pripomienky. Termín na predkladanie pripomienok je

Pracovná ichtyologická konferencia  „Racionalizácia procesu zarybňovania rybárskeho revíru č. 2-4430-2-1 Váh č. 8“ – INFORMÁCIA

Pracovná konferencia usporiadaná 06.11.2015 mestskou organizáciou SRZ Trenčín mala za cieľ vyhodnotiť doterajší stav zarybňovania revíru Váh č. 8 a najmä na základe odborných poznatkov účastníkov prijať zásady racionálneho hospodárenia do budúcnosti.  Konferencia bola vysoko pozitívne hodnotená všetkými účastníkmi, ktorí vo svojich príspevkoch a diskusii prezentovali názory a poznatky z viacerých oblastí – rybárstvo, ochrana prírody a. i.

4-3750-1-1 VN Ružín – zarybnenie

16.11.2015 – zarybnenie šťukou severnou Do nádrže sme na dvoch miestach vysadili 400 kg násady šťuky severnej. 10.11.2015 – zarybnenie kaprom (K3) Dnes sme zarybnili VN Ružín násadou kapra K3, v celkovej váhe 2 000 kg. Boli nasadené na dvoch miestach – 1000 kg v margecianskej časti Ružína a 1000 kg pri hrádzi. Zarybnenie prebehlo bez

Top