Aktuality - články

VN Zemplínska Šírava – zníženie hladiny

VN Zemplínska Šírava – zníženie hladiny

Zníženie hladiny na VN Zemplínska Šírava V súvislosti s rekonštrukciou bezpečnostného priepadu v Zalužiciach bude počas doby trvania rekonštrukcie znížená prevádzková hladina na vodnej nádrži Zemplínska Šírava na úroveň 111,00 m n.m. Stavba „Zemplínska Šírava – rekonštrukcia bezpečnostného priepadu Zálužice“ bude financovaná z Operačného programu MŽP SR -5.výzva s termínom plnenia do 30.09.2015.Predpokladaný termín zahájenia

Vyhodnotenie výberového konania na logo 35. MS klubov

Výsledok výberového konania na logo 35. Majstrovstiev sveta klubov v LRU – plávaná Ústredná organizačná komisia 35. Majstrovstiev sveta klubov v LRU – plávaná ďakuje všetkým účastníkom výberového konania na logo a vyhlasuje, že víťazom sa stal pán Ivan Martiška so svojim návrhom loga.  Vyhodnotenie výberového konania na logo 35. MS LRU-plávaná Víťazovi srdečne gratulujeme! PaedDr. Vladimír Hromek,

Informácia o vypustení Hodrušského jazera – zákaz rybolovu

Rada SRZ informuje držiteľov kaprových zväzových povolení a zvláštnych povolení na rybolov, že na rybárskom revíri č. 3-0950-1-1 Hodrušské jazero bude prebiehať rekonštrukcia dnového výpustu. Rekonštrukcia si vyžaduje úplné vypustenie nádrže, takže od 1.9.2013 bude na tomto rybárskom revíri zákaz rybolovu. Stavebné práce budú trvať aj v roku 2014 s výhľadom na opätovné napustenie nádrže v roku 2015.

2-0530-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama „A“ – Areál Vojkanské jazero

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odobratí rybárskeho revíru 2-0530-1-1 Materiálová jama A (Dunaj č. 3) k 01.01.2015 upozorňujeme, že uvedený revír nie je súčasťou povolení na rybolov pre rok 2015 vydaných Slovenským rybárskym zväzom. Vec je v štádiu riešenia.

Chyba v rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov

Upozorňujeme držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov platných od 1.1.2015, že v rybárskom poriadku je na strane č. 32 nesprávne uvedené číslo rybárskeho revíru Topľa č. 5b, správne číslo je 4-2851-1-4. Chyba pravdepodobne vznikla pri grafickom zapracovaní zmien do rybárskeho poriadku. Za vzniknutú chybu sa všetkých držiteľom povolení ospravedlňujeme.

Prístup k ramennej sústave na Dunaji

Dunaj č. 3 – stredná inundácia a Dunaj č. 3 – horná inundácia Informácia o prístupe k vode na rybárskych revíroch V súčasnosti územie v okolí daných revírov vlastnia príslušné urbariáty ( Rohovce, Kyselica, Bodíky, Šulany ) resp. Lesy SR – lesná správa Gabčíkovo, ktoré tu na základe vlastníckych práv inštalovali ( osadili ) rampy

Top