Pripomienky – Koncepcia HEP - články

Výsledok rozporového konania k MVE

Výsledok rozporového konania k MVE

Dňa 21. novembra 2016 (pondelok) sa uskutočnilo v Bratislave na pôde Ministerstva životného prostredia SR rozporové konanie k zaslaným pripomienkam Slovenského rybárskeho zväzu, k návrhu vypracovanej Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030. Za Slovenský rybársky zväz sa ho zúčastnili pracovníci Odboru tečúcich vôd Ing. Michaela Strihová a Ing. Tibor Krajč, PhD. Slovenský rybársky zväz

Pripomienky SRZ a hromadná pripomienka k výstavbe MVE

Informujeme ZO SRZ a našich členov, že Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina zaslal na Ministerstvo životného prostredia SR svoje pripomienky k Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030. Zároveň oznamujeme, že v ustanovenom termíne (7.11.2016) sa do podpory hromadnej pripomienky zapojilo 1 853 podporovateľov, za čo patrí všetkým poďakovanie. Zoznam všetkých pripomienok k tomuto strategickému

Strategický dokument týkajúci sa výstavby MVE – HROMADNÁ PRIPOMIENKA

Oznamujeme všetkým našim členom, ako aj funkcionárom ZO SRZ a Rady SRZ, že avizovaná hromadná pripomienka k Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska (HEP) do roku 2030 v rámci medzirezortného pripomienkového konania je zverejnená TU: http://www.ekoforum.sk/peticia/mve Žiadame členov SRZ, aby  sa s uvedenou pripomienkou oboznámili a v prípade stotožnenia sa s obsahom ju podporili vyplnením svojich údajov (meno a adresa, e-mailová

Strategický dokument týkajúci sa výstavby MVE – blížiace sa pripomienkové konanie!

Oznamujeme ZO SRZ a všetkým rybárom, že sa dňa 24.10.2016 začalo Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov (HEP) na Slovensku. Jedná sa o strategický dokument (odkaz na MPK a strategický dokument nájdete TU), ktorý dáva predpoklad na výstavbu ďalších malých vodných elektrární (MVE s výkonom do 10 MW) na Slovensku. Slovenský rybársky zväz

Top