Z činnosti sekretariátu - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 28. pracovnom týždni (od 10.7. do 14.7.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Ukončené výberové konanie – zateplenie OKAL-ov – stredisko Malé Zálužie. Prebiehajúce výberové konanie – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb, rekonštrukcia liahne v

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 27. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 27. pracovnom týždni (od 3.7. do 7.7.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Ukončené výberové konanie + dovoz motocykla + poistenie. Prebiehajúce výberové konania – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb, zateplenie OKAL-ov – stredisko Malé

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 26. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 26. pracovnom týždni (od 26.6. do 30.6.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Dňa 27.6.2017 sa konalo v Primaciálnom paláci v Bratislave významné pracovné stretnutie prezidenta SR Ing. Andreja Kisku so zástupcami SRZ Rady Žilina tajomníka Ing. Javora,

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 25. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 25. pracovnom týždni (od 19.6. do 23.6.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Pracovný výjazd na priehradu Orlík do Českej republiky, kde nám p. Ing. Ličko z ČRS odprezentoval GPS zariadenie pre kontrolu a záznam činnosti RS. Pracovné rokovanie

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 24. pracovnom týždni (od 12.6. do 16.6.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Konalo sa pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti RESPECT – finančný sponzoring MS juniorov v RT a MS-mucha + ponuka poistenia športovcov počas oboch MS, možnosť ponuky

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 23. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 23. pracovnom týždni (od 5.6. do 9.6.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Príprava podkladov na výjazdové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ, ktoré sa bude konať v Novom Meste nad Váhom v dňoch 9.-10.6.2017. Prebiehajúca oprava TRUXOR-a a vstupnej brány

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 22. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 22. pracovnom týždni (od 29.5. do 2.6.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Príprava podkladov na výjazdové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ, ktoré sa bude konať v Novom Meste nad Váhom v dňoch 9.-10.6.2017. Prebiehajúca oprava TRUXOR-a Prameň Tri studničky

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 21. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 21. pracovnom týždni (od 22.5. do 26.5.2017):   Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ. Prebiehajúca oprava TRUXOR-a. Kontaktovanie vlastníkov pozemkov – prameňa Tri studničky v Demänovskej doline –

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 20. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 20. pracovnom týždni (od 15.5. do 19.5.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ. Účasť na zasadnutí výberovej komisie pre výber dodávateľa na elektronizáciu SRZ. Komisiu okrem zamestnancov Sekretariátu

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 19. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 19. pracovnom týždni (od 9.5. do 12.5.2017): Sekretariát SRZ: Pracovné rokovanie v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti v Bratislave k plánovanej výstavbe D4, D7 a obchvatu BA za účasti zástupcov NDS, tajomníka SRZ Rada Žilina, SRZ MsO BA II., BA V., oblastného ichtyológa BA-oblasť vo veci vplyvu a dopadu na revíry ZO a Dunaja v štádiu

Top