Z činnosti sekretariátu - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 10. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 10. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 10. pracovnom týždni (od 6.3. do 10.3.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Balenie stánku a vybilancovanie všetkých potrebných náležitostí súvisiacich s účasťou Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa konala v dňoch 3.-5. marca

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 9. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 9. pracovnom týždni (od 27.2. do 3.3.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Finalizácia príprav a rozloženie stánku Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa konala v dňoch 3.-5. marca 2017 v Trenčíne. Účasť tajomníka

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 8. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 8. pracovnom týždni (od 20.2. do 24.2.2017):   Sekretariát SRZ: Pracovné stretnutie tajomníka SRZ so štátnym tajomníkom MŽP SR, Ing. Kurilom PhD – riešenie otázky čerpania dotácií z Environmentálneho fondu pre ďalšie obdobia. Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom MŽP SR, JUDr. Suskom, PhD., na ktorom bola riešená problematika rybo

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 7. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 7. pracovnom týždni (od 13.2. do 17.2.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Pokračovanie v prípravách podkladov pre zabezpečenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-5. marca

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 6. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 6. pracovnom týždni (od 6.2. do 10.2.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Príprava potrebných podkladov pre tlač reklamných a propagačných podkladov pre potreby výstav v roku 2017. Pokračovanie v prípravách podkladov pre zabezpečenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 5. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 5. pracovnom týždni (od 30.1. do 3.2.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Príprava potrebných podkladov pre tlač reklamných a propagačných podkladov pre potreby výstav v roku 2017. Pokračovanie v prípravách podkladov pre zabezpečenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 4. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 4. pracovnom týždni (od 23.1. do 27.1.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Spracovanie potrebných podkladov pre tlač chýbajúcich tlačovín – hosťovacie povolenia. Príprava podkladov pre zabezpečenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 3. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 3. pracovnom týždni (od 16.1. do 20.1.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Priebežné spracovávanie podkladov potrebných pre spustenie internetového obchodu, ktorý bude slúžiť na predaj reklamných predmetov propagujúcich SRZ. Zahájenie príprav na propagačnú činnosť SRZ v rámci plánovaných výstav pre rok 2017. Rokovanie tajomníka a členov organizačnej

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 2. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 2. pracovnom týždni (od 9.1. do 13.1.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Inventúra reprezentačných predmetov a zavedenie evidencie skladu pre rok 2017. Rokovanie so zástupcami firmy Provit,a.s., vyhodnotenie spolupráce za rok 2016 a informácie o zaradení nových krmív do výrobného programu + návrh cien krmív pre rok

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 1. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 1. pracovnom týždni (od 2.1. do 5.1.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Pracovné stretnutie p. Schwarza s dramaturgom RTVS Ing. Hlaváčkom a kreatívnym oddelením televízie v budove RTVS zamerané na dojednanie podrobného postupu počas príprav podkladov pre výrobu televíznej relácie pre rybárov s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“

Top