Z činnosti sekretariátu - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 37. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 37. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 37. pracovnom týždni (od 11.9. do 14.9.2017): Sekretariát SRZ: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Rokovanie na Ministerstve životného prostredia s p. JUDr. Kubišovou na témy Mimoriadna dotácia z EF ohľadom ľadochodu na rieke Poprad, možnosti využitia dotácií a podania projektov na čerpanie EF pre

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 36. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 36. pracovnom týždni (od 4.9. do 8.9.2017): Sekretariát SRZ: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Spracovanie a zaslanie pozvánok na Prezídium Rady a Radu SRZ členom Prezídia a Rady. Účasť prezidenta a tajomníka a na otváracom a ukončovacom ceremoniáli 37.MS-LRU mucha v Podbanskom a v Liptovskom Mikuláši, spolupráca

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 35. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 35. pracovnom týždni (od 28.8. do 31.8.2017): Sekretariát SRZ: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Príprava a organizačné zabezpečenie výstavy Dni Sv. Huberta v Svätom Antone s účasťou SRZ v dňoch 2.-3.9.2017. Účasť na výstave Dni Sv. Huberta v Svätom Antone – rozloženie

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 34. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 34. pracovnom týždni (od 21.8. do 25.8.2017): Sekretariát SRZ: Príprava a organizačné zabezpečenie výstavy Dni Sv. Huberta v Svätom Antone s účasťou SRZ v dňoch 2.-3.9.2017. Pracovné rokovanie v centrále ŠOP, š.p. Banská Bystrica s riaditeľkou sekcie ekonomiky a prevádzky a tajomníka SRZ k návrhu dohody o vysporiadaní vzájomných obchodných vzťahov, návrh termínov na pracovného rokovania vedenia oboch

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 33. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 33. pracovnom týždni (od 14.8. do 18.8.2017): Sekretariát SRZ: Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na pracovnom stretnutí so zástupcami Združenia chovateľov rýb k Návrhu novely zákona o vodách k návrhom pripomienok v rámci MPK. Pracovné rokovanie na SRZ Rada Žilina za účasti tajomníka SRZ a štyroch zástupcov SPK na čele s riaditeľom Múzea vo

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 32. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 32. pracovnom týždni (od 7.8. do 11.8.2017): Sekretariát SRZ: Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na pracovnom stretnutí na Mestskom úrade Považská Bystrica k zmenám a doplnkom Územného plánu mesta P. Bystrica k ponechaniu súčasného funkčného využitia pozemkov v lokalite Rybníky. Účasť tajomníka na porade OŠČ – vedúci sekcií k návrhu Stanov pre nové

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 31. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 31. pracovnom týždni (od 31.7. do 4.8.2017): Sekretariát SRZ: Sumarizácia podkladov a podanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou mimoriadnej dotácie na rok 2017 na Environmentálny fond  – Projekt odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad (značný úhyn rýb spôsobený ľadochodmi v mesiaci február 2017). Žiadosť o vyjadrenie MŽP SR k podaniu Mimoriadnej

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 30. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 30. pracovnom týždni (od 24.7. do 28.7.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Pracovné rokovanie v Bratislave za účasti tajomníka SRZ Rada Ing. Javora a predsedu SRZ MO Sládkovičovo s pracovníkmi Pozemkového fondu o výkone rybárskeho práva na pozemkoch, ktoré

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 29. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 29. pracovnom týždni (od 17.7. do 21.7.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Finalizácia príprav MS-RT juniorov. Rokovanie so SPK o zabezpečení vzájomnej propagácie SRZ a SPZ resp. SPK na podujatiach organizovaných oboma stranami. Rokovanie s firmou feelfree kayaks o spolupráci.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 28. pracovnom týždni (od 10.7. do 14.7.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Ukončené výberové konanie – zateplenie OKAL-ov – stredisko Malé Zálužie. Prebiehajúce výberové konanie – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb, rekonštrukcia liahne v

Top