Z činnosti sekretariátu - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 16. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 16. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 16. pracovnom týždni (od 18.4. do 21.4.2017): Sekretariát SRZ: Zasadnutie organizačnej komisie k MS-RT juniorov 2017 v Bratislave a v Jarovciach za účasti starostu obce a tajomníka SRZ Ing. Javora. Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora a vedúceho odboru výroby Ing. Cintulu na Valnom zhromaždení Chovateľov rýb k téme vzájomnej spolupráce SRZ a chovateľov rýb. Účasť tajomníka

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 15. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 15. pracovnom týždni (od 10.4. do 13.4.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ. Spracovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SRZ a redakciou časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Pracovné rokovanie v Bratislave s

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 14. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 14. pracovnom týždni (od 3.4. do 7.4.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ. Pracovné rokovanie v Bratislave s výkonným podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska p. Ing. Muškom a

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 13. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 13. pracovnom týždni (od 27.3. do 31.3.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ. Spracovanie potrebných podkladov pre zaslanie vyznamenaní schválených na zasadnutí Prezídia a Rady SRZ na ZO SRZ.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 12. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 12. pracovnom týždni (od 20.3. do 24.3.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na slávnostnom zasadnutí v areáli Incheba Expo k Svetovému dňu vody, Dňa 26.3.2017 účasť tajomníka SRZ Ing. Javora na ČS SRZ MO Vrbové. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 11. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 11. pracovnom týždni (od 13.3. do 17.3.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ. Aktualizácia databázy udelených vyznamenaní Prezídiom alebo Radou SRZ na úrovni čestný odznak 1. Stupeň, medaila

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 10. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 10. pracovnom týždni (od 6.3. do 10.3.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Balenie stánku a vybilancovanie všetkých potrebných náležitostí súvisiacich s účasťou Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa konala v dňoch 3.-5. marca

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 9. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 9. pracovnom týždni (od 27.2. do 3.3.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Finalizácia príprav a rozloženie stánku Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa konala v dňoch 3.-5. marca 2017 v Trenčíne. Účasť tajomníka

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 8. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 8. pracovnom týždni (od 20.2. do 24.2.2017):   Sekretariát SRZ: Pracovné stretnutie tajomníka SRZ so štátnym tajomníkom MŽP SR, Ing. Kurilom PhD – riešenie otázky čerpania dotácií z Environmentálneho fondu pre ďalšie obdobia. Pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom MŽP SR, JUDr. Suskom, PhD., na ktorom bola riešená problematika rybo

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 7. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 7. pracovnom týždni (od 13.2. do 17.2.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Pokračovanie v prípravách podkladov pre zabezpečenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na rybárskej výstave Carp & Spinning Show, ktorá sa bude konať v dňoch 3.-5. marca

Top