Z činnosti sekretariátu - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 45. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 45. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 45. pracovnom týždni (od 6.11. do 10.11.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre. Kompletizácia reklám pre Kaprový poriadok na rok 2018. V Bratislave sa konalo pracovné rokovanie tajomníka

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 44. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 44. pracovnom týždni (od 30.10. do 3.11.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre. Kompletizácia podkladov a zaslanie dvoch žiadostí SRZ na Projekt BR1 rybárstvo a na Projekt Environmentálne vzdelávanie

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 43. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 43. pracovnom týždni (od 23.10. do 27.10.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ s primátorom mesta Žiar n/Hronom k spolupráci pri

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 42. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 42. pracovnom týždni (od 16.10. do 20.10.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre. Účasť na inventarizačnej komisii počas výlovu VN Kuraľany na výrobnom stredisku Paríž – Ľubá.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 41. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 41. pracovnom týždni (od 09.10. do 13.10.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Účasť tajomníka a člena RS na Dunaji s členmi Poriečnej polície Bratislava o vzájomnej spolupráci pri kontrolách na rieke Dunaj a priľahlých ramenách. Účasť tajomníka na rokovaní na MŽP

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 40. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 40. pracovnom týždni (od 02.10. do 06.10.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zamestnancov odboru OTVaV s generálnym riaditeľom SVP, š. p., v Banskej Štiavnici o možnostiach spolupráce na spoločných investičných projektoch, následne pokračovalo pracovné

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 39. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 39. pracovnom týždni (od 25.9. do 29.9.2017): Sekretariát SRZ: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zamestnanca odboru OTVaV s ústredným riaditeľom prof. MVDr. Bírešom DrCs., s ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Bratislave k problematike riešenia nadlimitných hodnôt ortute

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 38. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 38. pracovnom týždni (od 18.9. do 22.9.2017): Sekretariát SRZ: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie s potencionálnym kupujúcim výr. strediska za účasti štatutárnych zástupcov SRZ. Účasť štatutárnych zástupcov SRZ v Novej Bani na pracovnom stretnutí zástupcov časti Banskobystrického kraja – „Pohranská únia“.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 37. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 37. pracovnom týždni (od 11.9. do 14.9.2017): Sekretariát SRZ: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Rokovanie na Ministerstve životného prostredia s p. JUDr. Kubišovou na témy Mimoriadna dotácia z EF ohľadom ľadochodu na rieke Poprad, možnosti využitia dotácií a podania projektov na čerpanie EF pre

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 36. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 36. pracovnom týždni (od 4.9. do 8.9.2017): Sekretariát SRZ: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Spracovanie a zaslanie pozvánok na Prezídium Rady a Radu SRZ členom Prezídia a Rady. Účasť prezidenta a tajomníka a na otváracom a ukončovacom ceremoniáli 37.MS-LRU mucha v Podbanskom a v Liptovskom Mikuláši, spolupráca

Top