Z činnosti sekretariátu - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 52. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 52. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 52. pracovnom týždni (od 27.12. do 29.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ s generálnou tajomníčkou služobného úradu MŽP v Bratislave k témam finalizácie dotácie z EF pre SRZ – zarybnenie rieky Poprad po škodách na

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 51. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 51. pracovnom týždni (od 18.12. do 22.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Účasť na vianočnom predaji rýb v rámci priestorov Sekretariátu Rady SRZ. Účasť tajomníka SRZ v Bratislave na zasadnutí členov Ex.skupiny k vyhodnoteniu pripomienok v rámci MPK návrhu zákona

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 50. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 50. pracovnom týždni (od 11.12. do 15.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pomoc pri zabezpečení distribúcie tlačovín a cenín na základné organizácie SRZ potrebných pre vydávanie rybárskych povolení. Pracovné rokovanie v Bratislave za účasti tajomníka a programového riaditeľa RTVS

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 49. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 49. pracovnom týždni (od 4.12. do 8.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Vykladanie tlačovín potrebných pre distribúciu tlačovín a cenín pre základné organizácie SRZ. Spracovanie podkladov potrebných pre zasadnutie Rady SRZ. Prevoz tlačovín „Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 48. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 48. pracovnom týždni (od 27.11. do 1.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Vykladanie tlačovín potrebných pre distribúciu tlačovín a cenín pre základné organizácie. Spracovanie podkladov potrebných pre zasadnutie Rady SRZ. Prevoz tlačovín „Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ do

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 47. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 47. pracovnom týždni (od 20.11. do 24.11.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Vykladanie tlačovín potrebných pre distribúciu tlačovín a cenín pre základné organizácie. Spracovanie pozvánok pre zasadnutie Petičného výboru, Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ. Prebiehala emailová komunikácia

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 46. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 46. pracovnom týždni (od 13.11. do 16.11.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre. Spracovanie podkladov pre udelenie vyznamenaní pre MsO SRZ Trnava a MO SRZ Banská Štiavnica. V Bratislave

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 45. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 45. pracovnom týždni (od 6.11. do 10.11.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre. Kompletizácia reklám pre Kaprový poriadok na rok 2018. V Bratislave sa konalo pracovné rokovanie tajomníka

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 44. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 44. pracovnom týždni (od 30.10. do 3.11.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre. Kompletizácia podkladov a zaslanie dvoch žiadostí SRZ na Projekt BR1 rybárstvo a na Projekt Environmentálne vzdelávanie

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 43. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 43. pracovnom týždni (od 23.10. do 27.10.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ s primátorom mesta Žiar n/Hronom k spolupráci pri

Top