Z činnosti sekretariátu - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 11. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 11. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 11. pracovnom týždni (od 12.3. do 16.3.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Príprava materiálov na marcové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ, Pracovná porada tajomníka a vedúcich odborov sekretariátu SRZ Rada Žilina k návrhu rozpočtu na rok 2018 (výška investícií a opráv na majetku SRZ

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 10. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 10. pracovnom týždni (od 5.3. do 9.3.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Emailová informácie pre ZO SRZ o zasielaní emailových adries na ekonomický odbor na posielanie FA za tovar a služby so SRZ Rada – elektronickou cestou. Príprava materiálov na marcové zasadnutie

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 9. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 09. pracovnom týždni (od 26.2. do 2.3.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Balenie stánku z výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre a rozloženie na výstavy Carp & Spinning Show v Trenčíne. Účasť tajomníka na porade OŠČ – vedúcich športových sekcií

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 8. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 08. pracovnom týždni (od 19.2. do 23.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných náležitostí potrebných pre účasť SRZ na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre. Rozloženie stánku a príslušenstva na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre. Účasť

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 7. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 07. pracovnom týždni (od 12.2. do 16.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie na MŽP SR za účasti tajomníka SRZ a víceprezidenta za BA-kraj s riaditeľkou kancelárie štátneho tajomníka Kurillu k zneniu návrhu zákona o rybárstve po ukončenom rozporovom

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 6. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 06. pracovnom týždni (od 5.2. do 9.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Bratislave so zamestnancom Environmentálneho fondu k podkladom na podané žiadosti o podporu formou dotácie pre rok 2018. Účasť tajomníka SRZ a dvoch členov

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 5. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 05. pracovnom týždni (od 29.1. do 2.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora v Bratislave na MPaRV SR so štátnym tajomníkom MVDr. Csicsaiom PhD k možnostiam čerpania OP RH 2014 – 2020 pre

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 4. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 04. pracovnom týždni (od 22.1. do 26.1.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovná porada v Žiline vedúcich výrobných pstruhových stredísk – pstruhových SRZ Rady za účasti tajomníka SRZ, vedúceho OTVaV a predsedu ekon.výrobnej komisie pri k vyhodnotenie hospodárenia stredísk

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 3. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 03. pracovnom týždni (od 15.1. do 19.1.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Krajská porada štatutárov základných organizácií NR-kraja za účasti prezidenta, tajomníka SRZ, víceprezidenta a členov Rady za príslušný kraj k metodickému pokynu pre ZO k VČS a MK +

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 1. a 2. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 1. a 2. pracovnom týždni (od 1.1. do 5.1.2018 a 8.1. do 12.1.): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie v Nitre za účasti tajomníka SRZ a zamestnancov Agrokomplexu, š.p. k prípravám a programu výstavy Rybárstvo, poľovníctvo včelárstvo, ktorá

Top