Právo v SRZ a právny referát - články

Súdne spory v SRZ – Ukončené

Súdne spory v SRZ – Ukončené

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn ukončených súdnych sporov, v ktorých bol účastníkom Slovenský rybársky zväz, aj so stručným popisom, priebehom jednotlivých súdnych konaní a trovách súdneho konania. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé žaloby: Ukončené súdne spory v prospech SRZ: Ukončené súdne spory v neprospech SRZ:

Kúpne zmluvy SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn kúpnych zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať „začiernenie“ údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé kúpne zmluvy: Zmluvy uzatvorené v roku 2018: Zmluvy uzatvorené v

Nepomenované zmluvy SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn nepomenovaných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať „začiernenie“ údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé nepomenované zmluvy: Zmluvy uzatvorené v roku 2018: Zmluvy uzatvorené v

Zmluvy o dielo SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn zmlúv o dielo, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať „začiernenie“ údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé zmluvy o dielo: Zmluvy uzatvorené v roku 2018: Zmluvy

Súdne spory v SRZ – Prebiehajúce

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn prebiehajúcich súdnych sporov, v ktorých je účastníkom Slovenský rybársky zväz, aj so stručným popisom a aktuálnym priebehom jednotlivých súdnych konaní. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé žaloby: Priebehajúce súdne spory:  

Smernice Rady SRZ

V tejto sekcii si môžete stiahnuť vnútorné predpisy zväzu – smernice, ktoré prijíma Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina v súlade so Stanovami SRZ. Uvedené smernice podrobnejšie upravujú fungovanie a činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a sú záväzné pre všetky orgány SRZ, organizačné zložky a pre všetkých členov zväzu. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na

Ostatné zmluvy SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn ostatných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo nutné v niektorých prípadoch vykonať „začiernenie“ údajov, nakoľko nebol udelený súhlas na ich zverejnenie. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé zmluvy: Zmluvy uzatvorené v roku 2018: Zmluvy uzatvorené v roku

Schválenie dotácie – environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže ZO SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenský rybársky zväz podal na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 v rámci projektu E1 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia. Názov projektu: Environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných organizácií SRZ Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie vedomostnej úrovne a environmentálneho povedomia

Zmluvy o poskytnutí dotácie SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť súhrn zmlúv o poskytnutí dotácie, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Slovenský rybársky zväz. Pre podrobnejšie informácie kliknite na jednotlivé zmluvy o poskytnutí dotácie: Zmluvy uzatvorené v roku 2017: Zmluvy uzatvorené v roku 2016: Zmluvy uzatvorené v roku 2015:

Top