Pre rybárov - články

Neres rýb na VN Žilina

Pre podporu prirodzeného neresu rýb na VN Žilina, ktorá už po niekoľkých rokoch po spustení do prevádzky bola značne zanesená bahnom, som od roku 2007 začal s intenzívnym hospodárením formou výroby umelých neresových hniezd. Na týchto hniezdach, ktoré osádzam vždy v jarných mesiacoch v počtoch od 80 do 150 ks, sa pravidelne neresili ostrieže, zubáče, následne plotice, býčky,

PREDAJ ŽIVÝCH RÝB NA STREDISKÁCH RADY SRZ

STREDISKO SVIT – Predaj dočasne pozastavený z technických príčin  PREDAJNÁ DOBA: PIATOK 12,00 – 15,00 h (AK PRIPADNE DEŇ PRACOVNÉHO POKOJA NA PIATOK, PREDÁVA SA VO ŠTVRTOK) Možnosť dohody pri väčšom odbere rýb (reštaurácie, hotely a pod.)   STREDISKO KOŠAROVCE Predaj rýb: 18.12.2017 PREDAJNÁ DOBA: 10:00 – 16:00 Sortiment: Kapor, Pstruh, Tolstolobik, Šťuka, Amur PREDAJ RÝB SLOVRYB,

Vyhodnotenie zberu odpadkov zo dňa 22.3.2019 VN Kráľova

Važení rybári a členovia SRZ, dňa 22.3.2019 pri príležitosti svetového dňa vody uskutočnilo tradičný zber odpadkov na VN Kráľova do ktorého sa zapojili dobrovoľníci zo Samsungu Electronics Slovakia s.r.o. Galanta a primátor mesta Galanty. Na zbere sa zúčastnilo celkom 120 dobrovoľníkov. Akcia bola organizačne zabezpečená hospodárom VN Kráľova p. Klimek Gabrielom v spolu práci s

Top