Aktuálne na revíroch - články

1-1370-1-1 VN Modra – Harmónia – vypustenie z dôvodu opráv

1-1370-1-1 VN Modra – Harmónia – vypustenie z dôvodu opráv

Informujeme všetkých držiteľov povolení na rybolov, že z dôvodu plánovanej opravy realizovanej správcom SVP, š.p. OZ Bratislava bude na tomto rybárskom revíri platiť od 29. septembra 2016 do odvolania ZÁKAZ LOVU RÝB v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Oznam – Obmedzenia na Dunaji

Na základe mimoriadnej manipulácie s vodnou hladinou na VD Gabčíkovo platí zákaz lovu rýb a ich privlastňovania si na základe zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších predpisov, §20 Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách  pre rybárske revíry: 2-0610-1-1 Dunaj č. 3 – Zdrž VD (Čunovo – Hrušov) 1-0130-1-1 Dunaj č.3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien

4-3330-1-1 VD Domaša – Preteky v triatlone – obmedzenie rybolovu

Dňa 13. augusta 2016 v čase od 10:30 do 12:30 sa na vodnej nádrži Domaša v časti Nová Kelča na úseku 80m vodnej plochy pozdĺž pobrežia uskutoční plavecká časť pretekov v triatlone. Vodná plocha počas plaveckého preteku bude vyznačená bójami vo vode. Na tomto úseku pobrežia nie je v čase pretekov možné realizovať výkon rybárskeho

1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník – Zákaz lovu rýb (5.-7.8.2016)

Zákaz lovu rýb na rybárskom revíri č. 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník z dôvodu uskutočnenia preteku: Majstrovstvá Slovenska – krátke trate, ktoré organizuje Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky v termíne 5.-7.8.2016 a čase 7:00 – 20:00 hod. Od 4.8. 8:00 hod do 8.8. 8:00 hod bude uzávera prejazdu cez cieľový areál do zadnej

3-5340-1-1 VN Liptovská Mara – pretek ORAVAMAN

Oznamujeme všetkým rybárom, že dňa 16.07.2016 bude na Liptovskej Mare na západnom brehu Sielnickej zátoky (za bufetom) v čase od 8,00 do 14,00 hod. obmedzený výkon rybárskeho práva z dôvodu konania pretekov ORAVAMAN. Viac informácií o preteku je uverejnených na   www.oravaman.sk. Žiadame rybárov o rešpektovanie tohto dočasného obmedzenia.

DEDINKY OPEN 2016 – pretek

Oznamujeme všetkým rybárom, že dňa 07.mája 2016 (v sobotu) sa bude konať pretek v LRU-mucha z plavidiel na VN Palcmanská Maša (Dedinky), pričom niektoré časti nádrže budú vyhradené iba pre štartujúcich pretekárov a lov na týchto miestach bude v tento deň obmedzený. Propozície sú zverejnené oficiálnej stránke LRU-mucha (prosím po kliknutí vytvoriť prepojenie na tento

2-5110-1-1 VN Osuské – vypustenie nádrže

Informujeme držiteľov kaprových zväzových povolení a zvláštnych povolení na rybolov o úplnom vypustení rybárskeho revíru č. 2-5110-1-1 VN Osuské (MsO SRZ Senica), kde boli správcom toku zistené závažné poruchy s možnosťou ohrozenia bezpečnosti priehrady a územia pod nádržou.  Do vykonania potrebných opráv a uvedenia nádrže do riadnej prevádzky platí na tomto rybárskom revíri zákaz lovu rýb.

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch – aktuálna situácia

(18.12.2015) Lov rýb povolený od 01. januára 2016 Informujeme držiteľov povolení na rybolov, že SRZ listom č. 2966/1785/15 zo dňa 15.12.2015 SRZ oznámil Ministerstvu životného prostredia SR, že na VN Teplý Vrch sa ukončila rekonštrukcia bezpečnostného priepadu, kvôli ktorej bolo nutné spustiť vodnú hladinu a následne obmedziť výkon rybárskeho práva a že stavba je v

1-1340-1-1 VN Kučišdorf – zrušenie zákazu lovu rýb

(15.12.2015) Informujeme držiteľov povolení na rybolov, že od 01.01.2016 je na VN Kučišdorf lov rýb povolený bez obmedzení v zmysle platnej legislatívy. (30.09.2015) Informujeme všetkých držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov a zvláštnych povolení na rybolov, že z vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo na rybárskom revíri č. 1-1340-1-1 VN Kučišdorf k extrémnemu zníženiu vodnej hladiny.

Top