Zarybnenie - články

Zarybnenie násadou sumca – Dunaj č. 1 a 2

Zarybnenie násadou sumca – Dunaj č. 1 a 2

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 11.07.2017 bolo vykonané zarybnenie revírov Rady SRZ – Dunaj č. 1 a 2 tohtoročnou násadou sumca v množstve 20 000 ks, priemernej hmotnosti 5g. Ryba bola dodaná zo strediska Rady SRZ Malé Zálužie.

Ďalší jeseter na Východoslovenskú nížinu

Dňa 28.6.2017 bol zo strediska SRZ Uzovská Panica distribuovaný jeseter malý z nadplánu SRZ Rady Žilina na Východoslovenskú nížinu po niekoľkých týždňoch od zarybnenia 6 cm jeseterom v množstve 3000 ks, ktorý bol vysadený na Bodrog a na dolnú Latoricu bolo vysadených znova 3000 ks, tentokrát ale rybka merala 11,5 cm. Rybky boli rozvezené na Latoricu č. 3,

„Invázia“ pstruha potočného

Po celom Slovensku sa v prvej polovici mája rozvážala násada rýchleného pstruha potočného o veľkosti 4 a 5 cm, ktorú vyprodukovalo stredisko SRZ Slovianska Dolina. Rozvoz a zarybňovanie životaschopného plôdika prebehol od Záhoria na Stupavskom a Lozorňanskom potoku až po ukrajinskú hranicu na potoku Ulička pri Uliči. Násadu pstruha v množstve 301 tisíc kusov v hodnote 16 555 Eur obdŕžalo spolu 23 základných

Zubáčom pokrytá Domaša

V prvom júnovom týždni bola v priebehu dvoch dní vysadená zo strediska SRZ Košarovce do VN Domaša násada zubáča veľkoústeho rýchleného plôdika o priemernej kusovej veľkosti 3,50 cm. V rámci zarybňovacieho plánu bolo vysadených prvý deň 6. júna 168 000 kusov rybiek v hodnote 16 800 € a na druhý deň z nadplánu sa vysadilo 100 000 ks plôdika za 10 000 €. Podmienky

Revíry SRZ – zarybnenie úhorom

Na konci minulého týždňa (piatok 12.5.2017) boli viaceré rybárske revíry SRZ zarybnené násadou úhora európskeho, a to v dvoch kategóriách v celkovom množstve 119 kg. Jednalo sa o odkrmeného úhora odloveného ako monté na pobreží Francúzka. Menšia násada vo veľkosti od 0,5-2 g v množstve 1000ks/1kg, väčšie úhory boli nad 2 g (500ks/1kg). Preprava bola zabezpečená od dodávateľa Pstruhařství ČRS

4-4030-1-4 Zemplínska šírava – Zarybnenie násadou šťukou

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. apríla sa zarybňovala VN Zemplínska šírava šťukou Š0. Šťuky sme rozviezli člnom popri brehu od kostola v Klokočové až po stredisko Paľkov. Za prudkého jarného dažďa s hrmením a bleskami to nebolo jednoduché. Zarybnenia sa zúčastnili p. Tegi, p. Šaffa, p. Kačmarský.

2-0490-1-1 Dunaj č. 2 a 2-0500-1-1 Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia – zarybnenie šťukou plôdikom

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si vás informovať, že revíry Dunaj č. 2 bol zarybnený šťukou plôdikom v množstve 200 tis. a Dunaj č.2 – OR spodná inundácia Dunaja v množstve 400 tis. kusov z výrobného strediska Rady SRZ – Malé Zálužie. Galéria zarybnenia

Top