Zarybnenie - články

Zarybnenie revírov Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora

Zarybnenie revírov Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora

V dňoch 11. – 13. septembra 2017 boli zarybnené rybárske revíry Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora priemernej hmotnosti 4,5 g nasledovne: VN Orava – 3000 ks VN Liptovská Mara – 3000 ks Gôtovany-zátoka – 1000 ks VN Zemplínska Šírava – 1000 ks VN Domaša – 3000 ks VN Ružín – 3000 ks Dunaj č. 1

Ďalší jeseter na Východoslovenskú nížinu

Dňa 28.6.2017 bol zo strediska SRZ Uzovská Panica distribuovaný jeseter malý z nadplánu SRZ Rady Žilina na Východoslovenskú nížinu po niekoľkých týždňoch od zarybnenia 6 cm jeseterom v množstve 3000 ks, ktorý bol vysadený na Bodrog a na dolnú Latoricu bolo vysadených znova 3000 ks, tentokrát ale rybka merala 11,5 cm. Rybky boli rozvezené na Latoricu č. 3,

„Invázia“ pstruha potočného

Po celom Slovensku sa v prvej polovici mája rozvážala násada rýchleného pstruha potočného o veľkosti 4 a 5 cm, ktorú vyprodukovalo stredisko SRZ Slovianska Dolina. Rozvoz a zarybňovanie životaschopného plôdika prebehol od Záhoria na Stupavskom a Lozorňanskom potoku až po ukrajinskú hranicu na potoku Ulička pri Uliči. Násadu pstruha v množstve 301 tisíc kusov v hodnote 16 555 Eur obdŕžalo spolu 23 základných

Zubáčom pokrytá Domaša

V prvom júnovom týždni bola v priebehu dvoch dní vysadená zo strediska SRZ Košarovce do VN Domaša násada zubáča veľkoústeho rýchleného plôdika o priemernej kusovej veľkosti 3,50 cm. V rámci zarybňovacieho plánu bolo vysadených prvý deň 6. júna 168 000 kusov rybiek v hodnote 16 800 € a na druhý deň z nadplánu sa vysadilo 100 000 ks plôdika za 10 000 €. Podmienky

Top