Rada a prezídium - články

Zápisnice a uznesenia Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ

Zápisnice a uznesenia Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ

Najnovšie: Uznesenia zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 09. júna 2017 v Novom Meste nad Váhom. Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 10. júna 2017 v Novom Meste nad Váhom. Dokumenty sú na stiahnutie v tabuľke.

Hlavné ekonomické zmeny za roky 2015 a 2016

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dovoľujeme si vás informovať o hlavných ekonomických zmenách za roky 2015 a 2016, ktoré prinieslo pôsobenie a fungovanie novej Rady SRZ na čele s tajomníkom SRZ, Ing. Ľubošom Javorom a prezidentom SRZ, RSDr. Rudolfom Borošom, od ich zvolenia na XI. Sneme Slovenského rybárskeho zväzu. Hlavné ekonomické zmeny za roky 2015 a 2016: Konsolidácia

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Prezídium Rady SRZ je v zmysle Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ a odvolacím orgánom proti rozhodnutiam o trvalom vylúčení z členstva SRZ. V prípade porušenia Stanov SRZ alebo Disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym orgánom druhého stupňa ZO SRZ môže dotknutý člen podať dovolanie na Prezídium Rady

Výstup z kontroly rybárskych poriadkov

Na základe kontroly rybárskych poriadkov, ktorú vykonalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, a ktorou boli zistené nedostatky v rybárskych poriadkoch základných organizácií, bola opätovne vykonaná kontrola Sekretariátom Rady SRZ. Zistené rozpory s právnymi predpismi uvedené v dokumente boli zrušené uznesením č. 70/2016.

Top