VN Liptovská Mara - články

Vodná nádrž Liptovská Mara

Vodná nádrž Liptovská Mara

Názov revíru: VN Liptovská Mara Číslo revíru: 3–5340–1–1 Užívateľ: SRZ RADA Žilina AKTUÁLNE NA REVÍRI: (máj 2015) V mesiaci máj 2015 prebiehal na vodnej nádrži Liptovská Mara neres zubáča, pleskáča, plotice, kapra ale aj ostrieža. Podmienky boli v tomto roku na nádrži naozaj výnimočné. Väčšina pobrežnej vegetácie bola zatopená čo vytvorilo veľmi priaznivé podmienky pre

Zarybnenie revírov Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora

V dňoch 11. – 13. septembra 2017 boli zarybnené rybárske revíry Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora priemernej hmotnosti 4,5 g nasledovne: VN Orava – 3000 ks VN Liptovská Mara – 3000 ks Gôtovany-zátoka – 1000 ks VN Zemplínska Šírava – 1000 ks VN Domaša – 3000 ks VN Ružín – 3000 ks Dunaj č. 1

VN Liptovská Mara v mesiaci júl

Výška hladiny vo VN sa počas mesiaca pohybovala minimálne, neklesla pod kótu 562,00 m. n. m. B. p. v. a vďaka dostatočnému množstvu zooplanktónu si udržala aj vysokú priehľadnosť. Väčšina rybárov sa stále sústreďuje na lov zubáčov, no spoľahlivo sa loví kapor, v zátokách pleskáče, občas sa objaví šťuka a už bolo ulovených aj niekoľko

Šťuka a kapor z Brzotína

Stredisko  SRZ  Brzotín   v tomto  roku   vyprodukovalo  rekordných 1070 kg jednoročnej  šťuky.  Šiestim   rybárskym  organizáciám vo  Východoslovenskej oblasti bolo  dodaných  v rámci  fondu  ichtyológa  410 kg  tejto  žiadanej  násady. Nakládka  šťuky z  „kocky“  na  stredisku  Brzotín  pre  Miestne  organizácie SRZ Poprad  a Svit  dňa 2. novembra 2015. Okrem  toho  sa  z  tohto  strediska  odviezlo  na VN Liptovská   Mara  3400

Zásady bezpečného správania cudzích osôb pri výkone rybárskeho práva v areáli výrobného strediska Liptovská Mara

Priľahlé pobrežné pozemky v okolí Liptovskej Mary využívajú okrem nás športových rybárov aj iné organizácie. Jednou z nich je organizácia EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice, ktorej predmetom činnosti je ťažba štrkopieskov a ktorá v Palúdzke pôsobí už dlhší čas. A keďže v minulosti viackrát došlo ku kolíznym, niekedy až nebezpečným situáciám, spomínaná organizácia odvolávajúc sa

Top