VN Orava - články

Vodná nádrž Orava

Vodná nádrž Orava

Názov revíru: VN Orava Číslo revíru: 3-5530-1-1 Charakter: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina Poloha: 49° 23′ 59 sev. g. š., 19° 32′ 44 juž. g. d. Rozloha: 35 km2 Objem vody: 350 mil. m3 Priemerná hĺbka: 15 m Maximálna hĺbka: 38 m (pri priehradnom múre) Galéria Celú galériu revíru VN Orava si môžete pozrieť TU

Zarybnenie revírov Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora

V dňoch 11. – 13. septembra 2017 boli zarybnené rybárske revíry Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora priemernej hmotnosti 4,5 g nasledovne: VN Orava – 3000 ks VN Liptovská Mara – 3000 ks Gôtovany-zátoka – 1000 ks VN Zemplínska Šírava – 1000 ks VN Domaša – 3000 ks VN Ružín – 3000 ks Dunaj č. 1

Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok Poplatky za ubytovanie a služby: Cenník ubytovania: zamestnanci: 15 EUR/noc členovia SRZ: 35 EUR/noc Daň z ubytovania: 0,34 EUR/noc/osoba, od poplatku sú oslobodené osoby nad 65 rokov Platba za ubytovanie sa uhrádza bezhotovostne bankovým prevodom (internet-bankingom), alebo poštovou poukážkou na účet Rady SRZ IBAN SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného

3-5530-1-1 VN Orava – Zarybnenie lieňom, kaprom a zubáčom

3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie v 42. týždni Aj minulý týždeň prebiehalo na kaprových rybárskych revíroch intenzívne jesenné zarybňovanie. Na VN Orava bol okrem  násady kapra K2 z výrobných stredísk SRZ Paríž – Ľubá a Lučenec dodaný aj zubáč veľkoústy Zu1 z výrobného strediska SRZ Lučenec, a tiež pekná násada lieňa sliznatého s priemernou kusovou hmotnosťou 0,15 kg od českého

Top