VN Žilina - články

Vodná nádrž Žilina

Vodná nádrž Žilina

Názov revíru: VN Žilina Číslo revíru: 3-6010-1-1 Charakter a účel: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina Aktuálne na revíri: V jarných mesiacoch, podľa teploty vody inštalujú rybárski hospodári na revíroch Rady SRZ, umelé hniezda na podporu prirodzenej reprodukcie rýb. Ako materiál sa v súčasnosti najviac používajú vetvičky ihličnanov, umelé vlákno a ako novinka kokosové vlákno.

20. výročie od spustenia do prevádzky Vodného diela Žilina

Dňa 23.4.2018 sa v Mestskom divadle v Žiline uskutočnila slávnostná konferencia pri príležitosti 20. výročia VD Žilina. Konferenciu organizoval správca vodnej stavby Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava. Konferenciu otvoril generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Ing. Daniel Kvocera. Na konferencii vystúpil so svojím príspevkom aj „otec“ novodobých vodných stavieb Ing. Július Binder, ktorý priblížil obdobie výstavby VD Žilina,

3-6010-1-1 VN Žilina – zarybnenie Pd2

Dňa 01.10.2015 sa uskutočnilo zarybnenie revíru Rady SRZ č. 3-6010-1-1 VN Žilina násadou pstruha dúhového v kategórii Pd2. Do revíru bolo vysadených celkovo 300 kg rýb o priemernej kusovej hmotnosti 350 g. Fotografia je ilustračná (4-3750-1-1 VN Ružín zarybnenie Pd2 dňa 04.06.2015).

Top