VN Ružín - články

Vodná nádrž Ružín

Vodná nádrž Ružín

  Názov revíru: VN Ružín Číslo revíru: 4-3750-1-1 Charakter a účel: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina AKTUÁLNE NA REVÍRI: Popis rybárskeho revíru Vodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kluknavu a potok Bystrá od ústia po pramene. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej

Zarybnenie revírov Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora

V dňoch 11. – 13. septembra 2017 boli zarybnené rybárske revíry Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora priemernej hmotnosti 4,5 g nasledovne: VN Orava – 3000 ks VN Liptovská Mara – 3000 ks Gôtovany-zátoka – 1000 ks VN Zemplínska Šírava – 1000 ks VN Domaša – 3000 ks VN Ružín – 3000 ks Dunaj č. 1

VN Ružín – Brigáda študentov: Čisté brehy

Dňa 5.5.2017 sa na VN Ružín uskutočnila brigáda, ktorej sa zúčastnilo 12 študentov a študentiek z Gymnázia z Gelnice pod vedením p. RNDr. Škarbekovej. Vyzbieralo plné auto odpadu na brehu VN Ružín na prítoku pred nornou stenou. Nazbieraný odpad odviezla a zlikvidovala obec. Zároveň sa dohodla spolupráca, na základe ktorej sa vytvorí tradícia v zbieraní odpadu s týmto

4-4030-1-4 Zemplínska šírava | 4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie nádrží šťukou

Vodné nádrže Zemplínska šírava a Ružín boli dňa 7. októbra zarybnené jednoročnou násadou šťuky o priemernej kusovej hmotnosti 0,30 kg. Do Zemplínskej šíravy smeroval kamión so 700 kg peknej šťučky a na Ružín jej putovalo 450 kg. Okrem toho do Zemplínskej šíravy bol vysadený trojročný kapor rybničný ako príspevok MsO SRZ Michalovce z výťažku kaprárského maratónu „Zemplínsky kapor“. Ryby dodala spoločnosť

VN Ružín – Výsledky rozborov rýb na výskyt ortuti

Druhá vzorka rýb v poriadku V mesiaci august 2016 boli pracovníkmi Rady SRZ Žilina odlovené pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Spišská Nová Ves  v rámci ichtyologického prieskumu vzorky rýb z vodnej nádrže Ružín. Na vyšetrenie bol dodaný kapor rybničný, jalec hlavatý, plotica červenooká a boleň dravý o celkovej  hmotnosti zmesnej vzorky nad 2,5 kg. Druhé vyšetrenie rýb v Štátnom veterinárnom  ústave

Top