VN Ružín - články

Vodná nádrž Ružín

Vodná nádrž Ružín

  Názov revíru: VN Ružín Číslo revíru: 4-3750-1-1 Charakter a účel: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina AKTUÁLNE NA REVÍRI: Popis rybárskeho revíru Vodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kluknavu a potok Bystrá od ústia po pramene. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej

4-4030-1-4 Zemplínska šírava | 4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie nádrží šťukou

Vodné nádrže Zemplínska šírava a Ružín boli dňa 7. októbra zarybnené jednoročnou násadou šťuky o priemernej kusovej hmotnosti 0,30 kg. Do Zemplínskej šíravy smeroval kamión so 700 kg peknej šťučky a na Ružín jej putovalo 450 kg. Okrem toho do Zemplínskej šíravy bol vysadený trojročný kapor rybničný ako príspevok MsO SRZ Michalovce z výťažku kaprárského maratónu „Zemplínsky kapor“. Ryby dodala spoločnosť

VN Ružín – Výsledky rozborov rýb na výskyt ortuti

Druhá vzorka rýb v poriadku V mesiaci august 2016 boli pracovníkmi Rady SRZ Žilina odlovené pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Spišská Nová Ves  v rámci ichtyologického prieskumu vzorky rýb z vodnej nádrže Ružín. Na vyšetrenie bol dodaný kapor rybničný, jalec hlavatý, plotica červenooká a boleň dravý o celkovej  hmotnosti zmesnej vzorky nad 2,5 kg. Druhé vyšetrenie rýb v Štátnom veterinárnom  ústave

4-3750-1-1 VN Ružín – zarybnenie

16.11.2015 – zarybnenie šťukou severnou Do nádrže sme na dvoch miestach vysadili 400 kg násady šťuky severnej. 10.11.2015 – zarybnenie kaprom (K3) Dnes sme zarybnili VN Ružín násadou kapra K3, v celkovej váhe 2 000 kg. Boli nasadené na dvoch miestach – 1000 kg v margecianskej časti Ružína a 1000 kg pri hrádzi. Zarybnenie prebehlo bez

4-3750-1-1 VN Ružín | 4-3330-1-1 VD Domaša – zarybnenie kaprom (K2, K3)

Dňa 15.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Brzotíne uskutočnilo zarybnenie revírov VN Ružín násadou kapra K2 v množstve 3600 kg z celkového plánovaného množstva 7400 kg o priemernej kusovej hmotnosti 250 g a revíru VD Domaša násadou kapra K3 v množstve 1960 kg z celkového plánovaného množstva 6000 kg o priemernej kusovej hmotnosti

Top