Dunaj č. 1 - články

Dunaj č. 1

Dunaj č. 1

Názov revíru: Dunaj č. 1 Číslo revíru: 2-0480-1-1 Účel a charakter: kaprový lovný Užívateľ: SRZ RADA Žilina Popis revíru Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia rieky Ipeľ /rkm 1708/ po ústie Vážskeho Dunaja /rkm 1766/ v Komárne, kde platia tieto ustanovenia: Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. V prípade lovu musí byť miesto po

Top