Športová činnosť - články

Vyhodnocujúca správa z 37. MS v LRU – mucha

Vyhodnocujúca správa z 37. MS v LRU – mucha

Slovenský rybársky zväz v dňoch 5.-11. septembra 2017 usporiadal 37. Majstrovstvá sveta v love rýb udicou na mušku. Možnosť usporiadať toto svetové podujatie neprišlo zo dňa na deň, ale je za ním  dlhoročná koncepčná a korektná prác odboru športovej činnosti a jeho sekcií. Naposledy sme boli hostiteľom rovnakých majstrovstiev sveta v roku 2004. Svetová federácia športového muškárstva FIPS Mouche poverila

Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2018

Prihlášky družstiev do postupových súťaží SRZ v roku 2018 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2017 a to pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder, RT), pre každú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne. Dovoľujeme

Výsledky LRU-plávaná 2017

Majstrovstvá SR U15, U20, U25     Výsledky Majstrovstvá SR U15, U20, U25 LRU-P 2107 MM SR   Výsledky MM SR LRU-P 2017 – Družstvá   Výsledky MM SR LRU-P 2017 – Ženy 1. liga   Výsledky 1. liga LRU-P jar 2017 – Muži   Výsledky 1. liga LRU-P jeseň 2017 – Muži 2. liga   Výsledky 2. liga LRU-P jar 2017   Výsledky 2. liga LRU-P jeseň

Medzinárodné výsledky LRU-mucha

Medzinárodné výsledky LRU-mucha 2017 Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2017 jednotlivci – seniori Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2017 družstvá – seniori LRU-mucha 2016     Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 jednotlivci – juniori     Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 družstvá – juniori     Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 jednotlivci – seniori     Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2016 družstvá – seniori LRU-mucha 2014    Majstrovstvá sveta LRU-mucha 2014 jednotlivci

Propozície LRU-plávaná

2017 Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori a ženy Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť Rady SRZ v spolupráci s MsO SRZ Košice Termín konania: 30. jún – 2. júl 2017 Miesto konania: Hornád v mestskej časti Košice – Nad jazerom ( revír 4-0631-1-1  Hornád č. 1b ) Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR seniorov a žien LRU-P 2017 1. liga LRU-P

Propozície LRU-feeder

2017 Majstrovstvá Slovenska LRU-F družstvá a jednotlivci Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Bytča Termín konania: 16. – 17. september 2017 Miesto konania: Hričovský kanál revír č. 3-1030-1-1 Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR LRU-F družstiev a jednotlivcov 1. liga LRU-F 1. kolo Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Prievidza

Medzinárodné výsledky RT Rybolovná technika

Medzinárodné výsledky Medzinárodné výsledky – Rybolovná technika – 2017     Majstrovstvá sveta juniorov v RT 2017 Medzinárodné výsledky – Rybolovná technika – 2016     Majstrovstvá sveta juniorov v RT 2016 Medzinárodné výsledky – Rybolovná technika – 2014    Majstrovstvá sveta juniorov v RT 2014

Top