Športová činnosť - články

Propozície LRU-prívlač

Propozície LRU-prívlač

2019 Medzinárodné majstrovstvá SR juniorov a kadetov Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ Banská Bystrica Termín konania: 29. – 30. jún 2019 Miesto konania: Rieka Hron č.8 (revír : 3 – 1090 – 2 – 1) Rieka Hron č.9C (revír : 3 – 1112 – 2 – 1) Tajovský potok (revír : 3 –

ZMENA 2. liga LRU -P JARNÉ KOLO

Vážení vedúci družstiev 2. ligy LRU-PLÁVANÁ, na základe nižšie uvedenej žiadosti organizátora jarného kola 2. ligy LRU-P, SRZ MO Veľký Krtíš, sa prekladá jarné kolo do HUMENNÉHO s tým, že jesenné kolo sa bude konať vo Veľkom Krtíši.  

Propozície LRU-plávaná

2019 Liga v kategóriách U15, U20, U25 1. dvojkolo Usporiadateľ: SZŠR a OŠČ SRZ v spolupráci so SRZ MsO Trnava Termín konania: 18. máj – 19. máj 2019 Miesto konania: VN Buková, revír č. 2-4570-1-1 Propozície:   Propozície LRU-P 1. dvojkolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2019 1. liga LRU-P – muži a ženy 1. dvojkolo Usporiadateľ:

Slovenský zväz športového rybolovu, kontakt – funkcionári

Meno, funkcia Telefónne číslo E-mail ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA PhDr. Jaroslav SÁMELAprezident SZŠR, člen VV SZŠR +421 911 655 655 prezidentszsr@gmail.com Mária SPRUŠANSKÁtajomník SZŠR +421 918 711 548 srzosc@gmail.com SEKRETARIÁT SZŠR Adrianna WEISMANNOVÁsekretariát SZŠR srzosc@gmail.comsekretariatszsr@gmail.com ŠPORTOVÝ ODBORLRU – PLÁVANÁ Ľuboš KRUPIČKApredseda odboru, člen VV SZŠR +421 905 313 321 lkrupicka@centrum.sk ŠPORTOVÝ ODBOR LRU – MUCHA Ing. Michal

Predpisy a pravidlá LRU-feeder

Medzinárodné pravidlá Medzinárodné pravidlá FIPSed – FEEDER 2018 voľný preklad Súťažné pravidlá LRU-feeder  Súťažné pravidlá LRU-Feeder 2019   Predpisy a pravidlá  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 1/2013  Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 2/2014

Propozície LRU-feeder

2019 1. liga LRU-F 1. kolo Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Prievidza a SRZ MsO Nové Zámky Termín konania: 17. – 19. máj 2019 Miesto konania: Nováky – VN Nováky revír č. 3-5510-1-1 Propozície:  Propozície 1. liga – 1. kolo LRU-F 2. liga LRU-F 1.

Top