Športová činnosť - články

Propozície LRU-feeder

2017 1. liga LRU-F 1. kolo Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Prievidza Termín konania: 6. – 7. máj 2017 Miesto konania: Nováky-VN Nováky revír č. 3-5510-1-1 Propozície: Propozície 1. liga – 1. kolo LRU-F 2. liga LRU-F 1. kolo Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so

Majstrovstvá sveta juniorov v RT 2017

Majstrovstvá sveta juniorov v rybolovnej technike 2017 SLOVENSKO, Bratislava, 20. – 23. 7. 2017 Organizátor: Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina, Slovakia Tel: +5421 41 507 36 12, Mobile: +421 948  052 273 tajomnik@srzrada.sk, www.srzrada.sk Mária Sprušanská – športový odbor A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina,

Liga mládeže U15, U20, U25 v LRU-P

Podľa plánu športovej činnosti sekcie LRU-P na rok 2017 SRZ – Rada, Odbor športovej činnosti organizuje Ligu juniorov, mládeže a detí. Liga je dlhodobá mládežnícka súťaž, z ktorej vzídu víťazi v daných kategóriách. Hlavnou úlohou tejto súťaže je rozvoj športového rybolovu a zvýšenie počtu aktívnych pretekárov z radov detí a mládeže. Súčasťou ligy je aj vytvorenie reprezentačného

Propozície LRU-plávaná

2017 Liga v kategóriách U15, U20, U25 1. kolo Usporiadateľ: SRZ – Rada Žilina Termín konania: 29. – 30. apríl 2017 Miesto konania: Štrkovisko Verešvárska Baňa v obci Červeník Propozície:  Propozície LRU-P 1. kolo Ligy mládeže v kategóriách U15, U20, U25 – 2017   2016 Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori a ženy Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť

Top