Športová činnosť - články

Zápisnice a uznesenia – rozhodcovia

Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov (23.02.2019, Žilina)   Zápisnice a uznesenia 2019 Zápisnica a uznesenie z výročného zasadnutia komisie rozhodcov (23.02.2019, Žilina) 2018  Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov (10.02.2018, Žilina)  Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov (10.02.2018, Žilina) 2017  Zápisnica z výročného zasadnutia komisie

Školenie rozhodcov – pozvánka

Pozvánka na školenie rozhodcov Na základe plánu práce komisie rozhodcov Odboru športovej činnosti SRZ bude prebiehať školenie rozhodcov pre potreby súťaží SRZ v roku 2019 nasledovne:  10.03.2019 o 11.00 hod. (nedeľa), v zasadačke SRZ MsO Košice, Vodná 1  06.04.2019 o 10.00 hod. (sobota) v zasadačke SRZ MsO Trnava, Vajanského 23   V prípade potreby  Vám informácie o

IS SRZ OSČ

Register fyzických osôb SRZ OŠČ odbornosť Dokument na stiahnutie: Register fyzických osôb SRZ OŠČ odbornosť Register fyzických osôb SRZ OŠČ športovci Dokument na stiahnutie: Register fyzických osôb SRZ OŠČ športovci Register právnických osôb – družstvá ZO SRZ Dokument na stiahnutie: Register právnických osôb – družstvá ZO SRZ Vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ SR Dokument na stiahnutie: Vyúčtovanie

Výberové konanie – reprezentační tréneri OŠČ – SZŠR 2019-2020

Na základe plánu práce pre rok 2019 prezídium Odboru pre športovú činnosť SRZ vyhlasuje: v ý b e r o v é    k o n a n i e   na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá v disciplínach a kategóriách: LRU – plávaná: pre kategóriu SENIORI pre kategóriu JUNIORI (U 15, U 20, U 25) pre kategóriu ŽENY LRU – mucha: pre kategóriu SENIORI pre kategóriu

Top