Športová činnosť - články

Propozície LRU-feeder

Propozície LRU-feeder

2018 Divízia LRU-F 1. kolo Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Marcelová Termín konania: 12. – 13. máj 2018 Miesto konania: Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 – 2-3240-1-1 Propozície:  Propozície Divízia – 1. kolo LRU-F 1. liga LRU-F 1. kolo Usporiadateľ: Odbor pre športovú činnosť SRZ Rady v spolupráci so SRZ MO Štúrovo Termín konania: 5.

Liga žien a prihláška do ligy žien 2018

LIGA ŽIEN LRU – plávaná 2018 Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 sekcia LRU – plávaná organizuje súbežne s termínom konania 1. ligy LRU – plávaná aj LIGU ŽIEN. Liga žien je dlhodobá súťaž a hrá významnú úlohu pri zostavovaní ATP rebríčka pretekárok LRU – plávaná. Hlavnou úlohou tejto súťaže je rozvoj športového rybolovu a zvýšenie

Propozície LRU-prívlač

2018 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska seniorov Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Trstená a MO SRZ Námestovo Termín konania: 23. – 24. jún 2018 Miesto konania: Studený potok – MO-Trstená; revír 3 – 3940 -4-1 Propozície:   Propozicie MMSR seniorov v LRU – prívlač 2018 1. liga LRU-prívlač 1. dvojkolo Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ L. Mikuláš a  MsO

Top