LRU feeder - články

Propozície LRU-feeder

2019 1. liga LRU-F 1. kolo Usporiadateľ: Slovenský zväz športového rybolovu a Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Prievidza a SRZ MsO Nové Zámky Termín konania: 17. – 19. máj 2019 Miesto konania: Nováky – VN Nováky revír č. 3-5510-1-1 Propozície:  Propozície 1. liga – 1. kolo LRU-F 2. liga LRU-F 1.

Výsledky LRU-feeder 2018

 Majstrovstvá SR juniorov Výsledky M SR juniorov LRU feeder  1. liga  Výsledky 1. liga LRU-feeder 1. a 2. pretek  Výsledky 1. liga LRU-feeder 3. a 4. pretek  Výsledky 1. liga LRU-feeder 5. a 6. pretek 2. liga  Výsledky 2. liga LRU-feeder 1. a 2. pretek  Výsledky 2. liga LRU-feeder 3. a 4. pretek Divízia  Výsledky Divízia LRU-feeder – Dvory nad Žitavou Majstrovstvá sveta

Top