LRU mucha - články

Propozície LRU-mucha 2018

Propozície LRU-mucha 2018

Divízia skupina „A“ v LRU-mucha Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MsO SRZ Považská Bystrica Termín konania: 2. júna – 3. júna 2018 Miesto konania: rieka Váh č. 11 revír 3- 4600-1-1 Propozície:   Propozície Divízia skupina „A“ v LRU-mucha Divízia skupina „B“ v LRU-mucha Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s SRZ  MO Námestovo a Muškársky klub Biela Orava Termín konania:

Správa kapitána reprezentácie SR na ME LRU MUCHA 2017 PORTUGALSKO

Družstvo Slovenskej republiky sa v roku 2017 v dátume od 14. mája do 21. mája zúčastnilo Majstrovstiev Európy v love rýb na umelú mušku. ME sa konali v meste Arcos de Valdevez (centrum diania). Slovensko reprezentovali Alman Jakub, Berik Peter, Gajdoš Jozef, Babiak František, Peter Tomko ml. a Michal Leibiczer. Družstvo bolo na súťaži z hlavnej časti samofinancovaním a za podpory

Správa kapitána reprezentácie SR na MS LRU MUCHA 2017 SLOVENSKO

Družstvo Slovenskej republiky sa v roku 2017 v termíne od 5. septembra do 11. septembra zúčastnilo Majstrovstiev Sveta v love rýb na umelú mušku. MS sa konali na Slovensku a boli organizované SRZ. Slovensko a Slovenský rybársky zväz reprezentovalo družstvo v zložení Igor Hríbik, Igor Lukašík, Peter Alexovič, Martin Bachleda, Vladimír Ligda a náhradníkom bol Tomko Peter ml. Kapitánom reprezentácie bol Miroslav

Vyhodnocujúca správa z 37. MS v LRU – mucha

Slovenský rybársky zväz v dňoch 5.-11. septembra 2017 usporiadal 37. Majstrovstvá sveta v love rýb udicou na mušku. Možnosť usporiadať toto svetové podujatie neprišlo zo dňa na deň, ale je za ním  dlhoročná koncepčná a korektná prác odboru športovej činnosti a jeho sekcií. Naposledy sme boli hostiteľom rovnakých majstrovstiev sveta v roku 2004. Svetová federácia športového muškárstva FIPS Mouche poverila

Propozície LRU-mucha 2017

Majstrovstvá SR juniorov v LRU-mucha Usporiadateľ: SRZ Rada, Žilina v spolupráci s MO SRZ Trstená Termín konania: 16. júl 2017 Miesto konania: rieka ORAVA č. 3 Propozície:  Propozície Majstrovstvá SR juniorov v LRU-mucha

37. Majstrovstvá sveta seniorov v LRU – mucha – OSOBNÍ ROZHODCOVIA

Slovenský rybársky zväz je členom svetovej organizácie športových rybárov (C.I.P.S.), poslaním ktorej je združovať štáty sveta v oblasti rybárstva, bojovať za čistotu vôd, podieľať sa na rozvoji vedy a výskumu, ale  najmä podporovať rozvoj športových súťaží v love rýb udicou na plávanú, v love rýb udicou na mušku a v rybolovnej technike. V týchto disciplínach vyhlasuje každoročne svetové resp. európske majstrovstvá. Na

Správa kapitána reprezentácie SR na MS LRU MUCHA 2016 USA

Družstvo Slovenskej republiky sa v roku 2016 v termíne od 10. septembra do 18. septembra zúčastnilo Majstrovstiev Sveta v love rýb na umelú mušku. MS sa konali v meste Vail (centrum diania) v štáte Colorado v USA. Slovensko a Slovenský rybársky zväz reprezentovalo družstvo v zložení Hríbik Igor, Nemčík Zdenko, Berik Peter, Lukášik Igor a Tomko Peter ml. Družstvo bolo na súťaži

Top