Rozhodcovia - články

Pozvánka výročné zasadnutie ROZHODCOV a školenie 2018

Pozvánka výročné zasadnutie ROZHODCOV a školenie 2018

POZVÁNKA Vážení športový rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2018 Vás pozývame na výročné zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa uskutoční v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina dňa: 10. februára 2018 o 10:00 Program: Otvorenie Kontrola uznesení výročného zasadnutia v roku 2017 Vyhodnotenie práce komisie

Webová stránka – Rozhodcovia SRZ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že aktuálne informácie pre rozhodcov OŠČ sú zverejňované na stránke komisie rozhodcov Stránka slúži na prezentovanie práce rozhodcov a výsledkov jednotlivých súťaží organizovaných Slovenským rybárskym zväzom. Stránka je určená pretekárom a všetkým nadšencom športového rybárstva.

Pozvánka na školenie rozhodcov

POZVÁNKA Na základe plánu práce komisie rozhodcov Odboru športovej činnosti SRZ bude prebiehať školenie rozhodcov pre potreby súťaží SRZ v roku 2017 nasledovne:   4. marca 2017 (sobota) o 10:00 hod. v zasadačke Rybárskeho domu v Trnave, Vajanského č. 23   18. marca 2017 (sobota) o 10:00 hod. v zasadačke Rybárskeho domu v Ružomberku, Fullova č. 2 Žiadame rozhodcov, aby pri školení

Zápisnice a uznesenia – rozhodcovia

Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcovUznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov(04.02.2017, Žilina)   Zápisnice a uznesenia 2017  Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov(04.02.2017, Žilina)  Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov(04.02.2017, Žilina) 2016  Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcovUznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov(06.02.2016, Žilina) 2015  Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov(07.02.2015,

Školenie rozhodcov – pozvánka

Na základe plánu práce komisie rozhodcov Odboru športovej činnosti SRZ bude prebiehať školenie rozhodcov pre potreby súťaží SRZ v roku 2016 nasledovne: 1.) 19.03.2016 o 10.00 hod. v zasadačke Rybárskeho domu v Trnave, Vajanského č. 23 2.) 09.04.2016 o 10.00 hod. v zasadačke Rybárskeho domu v Ružomberku, Fullova č. 2 Školenie bude prebiehať približne do

Štatút rozhodcov

Štatút rozhodcov odboru športovej činnosti           Rozhodca je funkcionár odboru ŠČ, člen SRZ, ktorý rozhoduje, riadi, meria, boduje (a iné)  v súťažiach organizovaných odborom ŠČ SRZ Rady. Ovláda a v praxi uplatňuje pravidlá, súťažný poriadok a ostatné športové predpisy daného odvetvia. Neustále dbá na priebežné doplňovanie svojich vedomosti a skúseností spojených s vykonávaním svojej funkcie. Vo svojej práci

Top