Slovenský zväz športového rybolovu - články

Slovenský zväz športového rybolovu, kontakt – funkcionári

Slovenský zväz športového rybolovu, kontakt – funkcionári

Meno, funkcia Telefónne číslo E-mail ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA PhDr. Jaroslav SÁMELAprezident SZŠR, člen VV SZŠR +421 911 655 655 prezidentszsr@gmail.com Mária SPRUŠANSKÁtajomník SZŠR +421 918 711 548 srzosc@gmail.com SEKRETARIÁT SZŠR Adrianna WEISMANNOVÁsekretariát SZŠR srzosc@gmail.comsekretariatszsr@gmail.com ŠPORTOVÝ ODBORLRU – PLÁVANÁ Ľuboš KRUPIČKApredseda odboru, člen VV SZŠR +421 905 313 321 lkrupicka@centrum.sk ŠPORTOVÝ ODBOR LRU – MUCHA Ing. Michal

Pozvánka II. Konferencia SZŠR, apríl 2019

Pozvánka na II. Konferenciu SZŠR   Vážení športoví priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať  na II. Konferenciu Slovenského zväzu športového rybolovu, ktorá sa uskutoční dňa 7. apríla 2019 (nedeľa) o 10.00 hod. v zasadačke Sekretariátu Slovenského rybárskeho zväzu, A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina. Program:         Otvorenie (vrátane prezentácie prítomných a správy mandátovej komisie) Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie

Top