Zápisnice OŠČ a sekcií - články

Zápisnice a uznesenia – RT Rybolovná technika

Zápisnice a uznesenia – RT Rybolovná technika

Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej technikyUznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky(15.01.2017, Žilina)   Zápisnice a uznesenia 2017  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej technikyUznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky(15.01.2017, Žilina) 2016  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej technikyUznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky(10.01.2016, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-mucha

Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha(14.01.2017, Žilina)   Zápisnice a uznesenia 2017  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha(14.01.2017, Žilina) 2016  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha(09.01.2016, Žilina) 2015  Uznesenie z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha(10.01.2015, Žilina) 2014  Uznesenie z výročného zasadnutia sekcie LRU-mucha(11.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – LRU-plávaná

Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávanáUznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná(21.01.2017, Žilina)   Zápisnice a uznesenia 2017  Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná(21.01.2017, Žilina)  Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná(21.01.2017, Žilina) 2016  Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávanáUznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná(30.01.2016, Žilina) 2015  Zápisnica z výročného zasadnutia LRU-plávaná(17.01.2015, Žilina)  Uznesenie z výročného zasadnutia LRU-plávaná(17.01.2015, Žilina) 2014  Zápisnica z

Zápisnice a uznesenia – LRU-prívlač

Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač(14.01.2017, Žilina)   Uznesenia 2017  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač(14.01.2017, Žilina) 2016  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač(09.01.2016, Žilina) 2015  Uznesenie z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU-prívlač(10.01.2015, Žilina) 2014  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač(10.01.2014, Žilina)

Zápisnice a uznesenia – rozhodcovia

Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcovUznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov(04.02.2017, Žilina)   Zápisnice a uznesenia 2017  Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov(04.02.2017, Žilina)  Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov(04.02.2017, Žilina) 2016  Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcovUznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov(06.02.2016, Žilina) 2015  Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov(07.02.2015,

Zápisnice a uznesenia – LRU-feeder

Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder(21.01.2017, Žilina)   Zápisnice a uznesenia 2017  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder(21.01.2017, Žilina) 2016  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder(30.01.2016, Žilina) 2015  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder(17.01.2015, Žilina) 2014  Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder(18.01.2014, Žilina)

Top