Odbor výroby - články

Odbor výroby – o nás

Odbor výroby – o nás

Rada SRZ zabezpečuje produkciu násadových rýb prostredníctvom odboru výroby  na 14 výrobných strediskách, ktoré hospodária celkovo na 698 ha vodných plôch ( Zdroj: Databáza rybárskych revírov MŽP SR Bratislava). Prevažne sa jedná o vodné nádrže, ktoré sú v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica. Ďalej sú to celistvé sústavy rybníkov kaprového charakteru, ale tiež rybníky na produkciu lososovitých druhov rýb

Objednávka násadových rýb v roku 2017 pre ZO SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe prikladá tlačivo „Ponuku na násadové ryby pre rok 2017“ (Elektronická objednávka 2017, Poštová objednávka 2017 lososovité + reofilné, Poštová objednávka 2017 nížinné + Rupín). Tlačivá objednávok obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina v roku 2017 zabezpečiť pre potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto

Top