Rybožravé predátory - články

Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo 14. januára 2017. Na 68 dohľadaných nocoviskách bolo zaznamenaných 4 643 ks kormorána veľkého (s 10% nepresnosťou). Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku klesla o približne 2 400 ks. Tento počet je však potrebné navýšiť o kormorány, ktoré boli od 1. 9. 2016 do dátumu sčítania odlovené. To predstavovalo 745 ks.

Dosiahnutie limitu odstrelených jedincov kormorána veľkého

Informujeme ZO SRZ, ktoré sa aktívne venujú uplatňovaniu výnimky na plašenie a odstrel kormorána veľkého, že počet odlovených jedincov ku dňu 15.3.2017 dosiahol 1247 kusov. Do naplnenia ročného limitu 1300 odlovených jedincov stanovenom rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR tak zostáva iba 53 ks.   Preto žiadame všetky ZO SRZ, aby uplatňovali iba plašenie kormoránov!  

Odlov kormorána veľkého

V mesiaci január 2017 sa na rybárskych revíroch SRZ podarilo odloviť 918 ks kormorána veľkého. Tento enormný nárast odlovených kormoránov je následkom zámrzu takmer všetkých vodných plôch na Slovensku. Kormorány sa koncentrovali predovšetkým na tokoch pod vodnými dielami alebo na širších podhorských riekach. Najintenzívnejšie nálety kormoránov boli zaznamenané na rieke Orava, na Váhu pod VVN Bešeňová až

Sčítanie kormoránov – termín 14. januára 2017

Informujeme všetkých rybárov, že dňa 14. januára 2017 (sobota) sa v čase od 14:00 – 17:00 hod. uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva, v rámci ktorého Slovenský rybársky zväz v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko každoročne organizuje sčítanie zimujúcich populácií kormorána veľkého. Týmto žiadame najmä členov SRZ o účasť na sčítaní kormoránov v rybárskych revíroch Slovenského

Výnimka na plašenie a odlov kormorána veľkého od roku 2009 – zhrnutie

Od roku 2009 prebiehalo na lovných rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu plašenie a priamy odlov kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo). Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo vždy v januári nasledujúceho roku. Najväčšia početnosť kormoránov veľkých na území SR bola v tomto období zaznamenaná v roku 2015. Oproti roku 2014 početnosť vzrástla o cca 1000 ks.

Pozvánka na celoštátnu poľovnícku výstavu – Nitra 2016

Pozvánka na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou  POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA NITRA 2016 Vážení priatelia rybári,   dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na návštevu celoštátnej poľovníckej výstavy s medzinárodnou účasťou POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA NITRA 2016 v rámci ktorej prebehne 11.6. 2016 (sobota) od 11:30 do 13:30 hod. v kinosále (pavilón A, na galérii) diskusia so zástupcom SRZ – Rada Žilina

Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2015/2016

Celkovo SRZ počas zimného sčítania zorganizovaného dňa 16. januára 2016 sčítal na 59 nocoviskách 7034 ks jedincov kormorána veľkého. Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku vzrástla o vyše 1000 ks. Najväčší nárast zimujúcich kŕdľov bol zaznamenaný na Dunaji. Na základe zaslaných formulárov o odstrele a plašení kormoránov od ZO SRZ sa do konca roka 2015

Počet odlovených kormoránov v januári 2016 bol 206 ks

Po zosumarizovaní hlásení o odlove kormorána veľkého za mesiac január od ZO SRZ poskytujeme nasledovnú informáciu: V mesiaci január 2016 bolo na rybárskych revíroch SRZ odlovených 206 ks kormorána veľkého. Pre rok 2016 je možné na základe udelenej výnimky z Ministerstva životného prostredia SR uloviť celkovo 1300 ks kormorána. Odlov kormorána na lovných rybárskych revíroch

Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách

Dňa 16. januára 2016 sa uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva. SRZ v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko organizuje v tomto termíne sčítanie zimujúcich populácií kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na rybárskych revíroch v užívaní SRZ. Týmto žiadame ZO SRZ o účasť na sčítaní kormoránov v rybárskych revíroch, ktoré rybársky obhospodarujú. Metodika sčítania, ako

Top