Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj

Za aktuálnosť a správnosť uvedených údajov zodpovedajú príslušné MO resp. MsO SRZ.


MO SRZ Bardejov
Radničné nám. č. 31
085 01  Bardejov

Predseda Duleba Jaroslav 0905 449 767
0918 186 125
054/ 474 89 45
Tajomník Krížanský Jozef 0905 156 800
Rybársky hospodár Sýkora Miroslav 0918 186 247
e-mail mosrzbardejov@centrum.sk
www www.mosrzbardejov.sk
telefón 054/ 474 89 45


MO SRZ Giraltovce
Dukelská ul.
087 01  Giraltovce

Predseda František Juha 0911 254 939
Tajomník Ladislav Motyľ 0910 145 871
Rybársky hospodár Čellár Ján 0918 706 891
e-mail srzmogiraltovce@gmail.com


MO SRZ Hanušovce nad Topľou
ul. Záhradná 165/6
094 31  Hanušovce nad Topľou

Predseda Molitoris Milan 0907 343 843
Tajomník Dvorský Peter 0903 956 296
Rybársky hospodár Oráč Štefan 0908 452 497
e-mail srzhanusovce@gmail.com
www www.srzhanusovce.sk
telefón 0907 343 843


MsO SRZ Humenné
Pugačevova 1380/5
066 01  Humenné

Predseda Almaši Jaroslav 0918 610 576
0905 518 173
almasijaroslav@mail.t-com.sk
Tajomník Ing. Juraj Platko 0911 390 193
Rybársky hospodár Skysľak Adrián 0944 407 617
e-mail almasijaroslav@mail.t-com.sk
www www.rybahe.wgz.cz


MO SRZ Kežmarok
Hlavné nám. č. 10
060 01  Kežmarok

Predseda Ján Polák 052/452 34 79
0904 346 870
Tajomník Derner Dušan 0903 881 388
Rybársky hospodár Pavol Hurčala 0905 286 255
e-mail mosrzkk@mail.t-com.sk
www mosrzkezmarok.sk
telefón 052/452 34 79
0904 346 870


MO SRZ Levoča
Námestie Františka Kluberta 6
054 01  Levoča

Predseda Ing. Štefan Zuščák 0905 693 466
Tajomník Lehotský Ján 0905 334 516
Rybársky hospodár Iľaš František 0907 515 372
e-mail s.zuscak@gmail.com
www www.srzle.wz.cz


MO SRZ Medzilaborce
Komenského 659/ 19
680 01  Medzilaborce

Predseda MVDr. Vladimír Baláž 0903 622 473
Tajomník Ing. Fufaľ Vladimír 0905 716 592
Rybársky hospodár Fic Ján 0908 915 257
e-mail mo-srz-medzilaborce@zoznam.sk
www www.mosrzmedzilaborce.webnode.sk


MO SRZ Orlov
Biely dom, Lipova alej 511
065 44  Plaveč

Predseda Mgr. Vojtek Rudolf 0903 102 289
Tajomník JUDr. Ján Pivovarník 0905 315 282
Rybársky hospodár Švec Pavel 0918 664 296
e-mail vojtek@mosrzorlov.sk
telefón 0903 102 289


MO SRZ Poprad
Fraňa Krála 2042/31
058 01  Poprad

Predseda Ing. Kolcún Štefan 0910 890 322
Tajomník Ing. Polovka Peter 0902 510 100
Rybársky hospodár Martin Kušnierik 0907 331 526
e-mail mosrzpoprad@mosrzpoprad.sk
www www.mosrzpoprad.sk
telefón 0911 667 787


MsO SRZ Prešov
Plzenská č.6
080 01  Prešov

Predseda Ing. Daniel Olejňák 0905 902 647
051/ 772 59 39
Tajomník Ing. Michalik Karol 0903 841 608
Rybársky hospodár Smerek Juraj 0904 604 774
e-mail mso@srzpresov.sk
www www.srzpresov.sk
telefón 051/ 772 59 39


MO SRZ Sabinov
Nám. Slobody 69
083 01  Sabinov

Predseda Ing. Vladimír Skladaný 0907 333 906
0917 247 730
skladany@centrum.sk
Tajomník Ing. Bíroš Jozef 0918 717 004
biros@sabinov.sk
Rybársky hospodár Štefan Dvorščák 0907 188 329
dvorsstefan@stonline.sk
e-mail mosrzsabinov@mosrzsabinov.sk
www www.mosrzsabinov.sk
telefón 0907 333 906
0918 717 004


MO SRZ Snina
1. Mája č. 2049
069 01  Snina

Predseda Mgr. Maleš Ján 0915 621 437
Tajomník Paľovčík Michal 0905 560 895
Rybársky hospodár Balko Marián 0915 899 905
e-mail michal.palovcik@centrum.sk
www www.srzsnina.sk
telefón 0905 560 895


MO SRZ Spišská Belá
Zimná 71
059 01  Spišská Belá

Predseda Michal Pitoňák 0907 105 436
Tajomník Smrek Ladislav 0917 828 532
Rybársky hospodár Frindt Rudolf ml. 0915 901 986
e-mail srz@smrek.net
www www.smrek.net
telefón 0917 828 532


MO SRZ Spišská Stará Ves
SNP 153
061 01  Spišská Stará Ves

Predseda Ing. Rastislav Kovačik 0948 517 627
Tajomník Strnad Michal 0911 827 102
Rybársky hospodár Ján Kozub 0902 133 482
telefón 0902 133 482


MO SRZ Stará Ľubovňa
Nám. Gen. Štefánika 4
064 01  Stará Ľubovňa

Predseda Orovčík Ivan 0911 150 467
Tajomník Rudolf Smetanka 0905 341 387
Rybársky hospodár Vitalij Compeľ 0907 401 503
www www.srzsl.sk
e-mail srzsl@post.sk


MO SRZ Stropkov
Mlynská 713/44
091 01  Stropkov

Predseda Ing. Zajtko Gabriel 0905 736 213
Tajomník Hurný Daniel 0905 335 104
hurny@post.sk
Rybársky hospodár Ing. Čakloš Peter 0915 924 868
peto5506@gmail.com
www www.mosrzstropkov.sk
e-mail hurny@post.sk
telefón 0905 335 104


MO SRZ Svit
Jilemnického 948
059 21  Svit

Predseda JUDr. Marián Bezák 0905 499 175
Tajomník Godiška Marián 0905 567 246
Rybársky hospodár Antal Miroslav 0905 607 447
e-mail srzsvit@srzsvit.sk
www www.srzsvit.sk
telefón 0905 567 246


MO SRZ Svidník
Sov. Hrdinov 200/33
089 01  Svidník

Predseda PaedDr. Jozef Baslár 0904 699 897
Tajomník Giňovský Ján 0907 689 292
Rybársky hospodár Miga Zdenko 0905 971 162
www www.mosrzsvidnik.wbl.sk


MO SRZ Vranov n/ Topľou
B. Němcovej 1154, P.O.Box 88
930 01  Vranov n/ Topľou

Predseda Ing. Kravec Dušan 0915 788 681
Tajomník Ing. Pavelko Ondrej 0907 592 388
Rybársky hospodár Hatala Richard 0915 788 680
e-mail info@mosrzvranov.sk
www mosrzvranov.sk
telefón 0907 592 388