Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2013

PDF verzia na stiahnutie / tlač: Ceny povolení 2013


1. MIESTNE POVOLENIA

Druh povolenia Cena povolenia Príjem ZO Rezervný fond Rady Odvod pre Radu

a/ Kaprové vody (K)
Dospelí 33 31,30 1,70  
  37 35,30 1,70  
  40 38,30 1,70  
  43 41,30 1,70  
  46 44,30 1,70  
So zľavou 27 25,30 1,70  
  30 28,30 1,70  
Detské od 6 do 15 rokov 14 12,30 1,70  
  10 8,30 1,70  
Detské do 6 rokov - bezplatné
Čereň - Morava 200     200

Hosťovacie :
Denné 7 7    
  10 10    
Týždenné 30 30    
  40 40    

Detské od 6 do 15 rokov :
Denné 2 2    
Týždenné 5 5    


b/ Pstruhové vody (P)
Dospelí 17 15,30 1,70  
  20 18,30 1,70  
  23 21,30 1,70  
  27 25,30 1,70  
  30 28,30 1,70  
  33 31,30 1,70  
  37 35,30 1,70  
  40 38,30 1,70  
Detské od 6 do 15 rokov 15 13,30 1,70  

Hosťovacie :
Denné 7 7    
  10 10    
Týždenné (3 dni lovu) 18 18    
  25 25    


c/ Lipňové vody (L)
Dospelí 30 28,30 1,70  
  33 31,30 1,70  
  37 35,30 1,70  
  40 38,30 1,70  
So zľavou 17 15,30 1,70  
Detské od 6 do 15 rokov 17 15,30 1,70  

Hosťovacie :
Denné 10 10    
Týždenné (5 dní lovu) 30 30    


d/ Povolenie na lov hlavátky
5 vychádzok 50 50    
hraničné vody 60 60    


e/ Povolenie pre nečlenov SRZ
Denné - K,P,L 17 17    
Týždenné – K 70 70    
Týždenné - P (3 dni lovu) 40 40    
Týždenné - L (5 dní lovu) 67 67    
Ročné - K 170 170    

2. ZVÄZOVÉ POVOLENIA

Druh povolenia Cena povolenia Príjem ZO Rezervný fond Rady Odvod pre Radu

a/ Kaprové vody (K)
Dospelí 73      

Odvod podľa výšky miestnej povolenky :
Cena MP 33 31,30 1,70 40
Cena MP 37 35,30 1,70 36
Cena MP 40 38,30 1,70 33
Cena MP 43 41,30 1,70 30
Cena MP 46 44,30 1,70 27
ZO SRZ nemá miestne kaprové povolenie / nezaradila revír do ZKRP* 73     73
Detské ( 6 - 15 rokov ) 20 10 1,70 8,30

Sezónne :
1 revír 40     40
1 revír "chyť a pusť"
(VN Zemplínska Šírava)
17     17
Čereň - Dunaj 200     200

Hosťovacie :
Denné 10     10
Týždenné 30     30
Gôtovany – zátoka (iba denné povolenie) 15     15


b/ Pstruhové vody (P)

Sezónne :
VN Dedinky 100     100
VVN Bešeňová - "chyť a pusť" 60     60

Hosťovacie :
Denné - VVN Bešeňová
"chyť a pusť"
7     7
Denné - VN Dedinky 10     10
Týždenné - VN Dedinky
(3 dni lovu)
25     25


c/ Lipňové vody (L)
Dospelí 73      

Odvod podľa výšky miestnej povolenky :
Cena MP 30 28,30 1,70 43
Cena MP 33 31,30 1,70 40
Cena MP 37 35,30 1,70 36
Cena MP 40 38,30 1,70 33
ZO SRZ nemá miestne lipňové povolenie 73     73

Hosťovacie :
Denné - Orava II. 10     10


d/ Povolenie na lov hlavátky
5 vychádzok 50     50


e/ Povolenie pre nečlenov SRZ
Denné K,L,P 17     17
Denné - VVN Bešeňová 20     20
Denné - Gôtovany – zátoka 25     25
Týždenné – K 70     70
Týždenné - P (3 dni lovu) 40     40
Ročné zväzové – K 270     270
Hlavátkové (5 vychádzok) 200     200

3. POVOLENIE NA VŠETKY REVÍRY SRZ

Druh povolenia Cena povolenia Príjem ZO Rezervný fond Rady Odvod pre Radu
Zvláštne - pre členov SRZ 520     520
Zvláštne - pre nečlenov SRZ 1000     1000

4. ČLENSKÉ ZNÁMKY

  Cena ( € ) Odvod Rade ( € )
Členská známka - mládež 14 3,32
Členská známka - dospelí 17 3,32
  20 3,32
  23 3,32
  27 3,32
  30 3,32
  33 3,32
  37 3,32Vysvetlivky:

*ZKRP - zväzový kaprový rybársky poriadok