Váh – Krpeľany

Názov revíru:Váh – Krpeľany
Číslo revíru:3-5230-6-3
Účel a charakter:CHRO
Užívateľ:SRZ RADA Žilina

Popis revíru Váh – Krpeľany

Rieka Váh od ústia bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch. Revír je od 1.1. 2010 vyhlásený za Chránenú rybársku oblasť, lov rýb celoročne zakázaný!

Galéria Váh – Krpeľany

Vodná nádrž
Krpeľany

Názov revíru:VN Krpeľany
Číslo revíru:3-5240-1-1
Účel a charakter:revír kaprový
Užívateľ:SRZ RADA Žilina

Popis revíru VN Krpeľany

Vodná plocha spodnej časti nádrže je 144 ha. Začína sa od priehradného telesa po ústie bezmenného pravostranného potoka pre parkovisku pred Kraľovanmi. Vo vzdialenosti 100 m od hrádze je lov rýb zakázaný. Prístup k vodnej nádrži je po pravej strane od parkoviska po železničnú trať. Z ľavej strany je prístupová cesta za mostom v Kraľovanoch popri lipňovej časti vodnej nádrže. Možnosť lovu je v úseku asi 1 km.

Najčastejšie lovené ryby sú: šťuka severná, jalec hlavatý, mrena severná, pleskáč vysoký.

Najznámejšia lokalita je od ústia bezmenného potoka pri parkovisku v dĺžke cca 1 km po obidvoch stranách vodnej nádrže. Priemerná hĺbka vody je tu asi 3 m. Dno je zabahnené.

Najčastejší spôsob lovu je na plávanú, položenú a prívlač.

V minulosti tu boli ulovené nasledujúce kapitálne úlovky: kapor 80 cm, zubáč 80 cm, pstruh dúhový 60 cm, podustva 50 cm, šťuka 108 cm, mrena 60 cm

Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení .

Druh povolenia:
K – denné pre členov a nečlenov
K – týždenné pre členov a nečlenov
K – sezónne pre členov

Galéria VN Krpeľany