Členovia Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ

Členovia disciplinárnej komisie pri Rade SRZ boli zvolení na roky 2015-2018 na zasadnutí Rady SRZ dňa 13.12.2014.

Zvolení členovia Disciplinárnej komisie SRZ na obdobie 2015 - 2018Zverejnil
Top