Liga mládeže U15, U20, U25 v LRU-P

Podľa plánu športovej činnosti sekcie LRU-P na rok 2017 SRZ – Rada, Odbor športovej činnosti organizuje Ligu juniorov, mládeže a detí.

Liga je dlhodobá mládežnícka súťaž, z ktorej vzídu víťazi v daných kategóriách. Hlavnou úlohou tejto súťaže je rozvoj športového rybolovu a zvýšenie počtu aktívnych pretekárov z radov detí a mládeže. Súčasťou ligy je aj vytvorenie reprezentačného výberu na MS.

Termíny pretekov sú uvedené v termínovom kalendári pretekov, schválenom prezídiom odboru ŠČ a Radou SRZ.

  • 29. – 30.4.2017 1. kolo Štrkovisko Verešvárska Baňa Červeník
  • 17. – 18.6.2017 2. kolo Váh č.8 Trenčín
  • 22. – 23.7.2017 MSR mládeže Hlohovec Štrkovisko Dolné Zelenice

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť pretekári, ktorí sa do 15.4.2017 prihlásia na sekretariát športového odboru písomne na adresu:

SRZ – Rada, Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina,

alebo e-mailom na adresu: sport@srzrada.skPretekári sa registrujú podľa vekových kategórií:

  • A skupina  do 25 rokov, povolená dĺžka prútu  13 m
  • B skupina  do 20 rokov,  povolená dĺžka prútu 11,5 m
  • C skupina  do 15 rokov, povolená dĺžka prútu  10 m

Každá kategória má svoj sektor. Ak sa však do jednotlivej kategórie neprihlási viac ako 5 pretekárov, budú pretekári z danej kategórie priradení do nasledovnej vyššej kategórie. Súťaží sa podľa súťažných pravidiel pre LRU-Plávaná. Víťazom ligy sa v každej skupine stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení.

 

Reprezentačné družstvo v každej vekovej kategórii tvoria automaticky prví traja pretekári, ktorí dosiahli najnižší súčet počtu bodov z Ligy U a Majstrovstiev SR kategórie U.

Ďalších dvoch pretekárov pre doplnenie reprezentácie určí štátny tréner v spolupráci so sekciou LRU-P s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky v uvedených pretekoch.

 

Miroslava Pavelková,

vedúca sekcie LRU-P

Zverejnil
Značky

Súvisiace príspevky

Top