Výskyt značky: aktuality

Slovenský rybársky zväz podporuje zavedenie zálohovania PET fliaš

Slovenský rybársky zväz podporuje zavedenie zálohovania PET fliaš

Okrem odbornej verejnosti zálohovanie nápojových obalov víta až 86 percent obyvateľov Slovenska. Zavedenie zálohovania plastových nápojových obalov jednoznačne podporili organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Zväz poukazuje na skutočnosť, že riečne biotopy na Slovensku sú neustále zaťažované rozpadávajúcim sa plastovým materiálom. A tento stav je nevyhnutné riešiť. „Úsilie Ministerstva životného prostredia SR znižovať množstvo plastov v prírode je krok správnym

44. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ,  dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Návšteva OZ SRZ Senica. Už dávnejšie sme túto organizáciu navštívili. Vtedy miestnych rybárov trápili vypustené

Výberové konanie – Spracovanie žiadosti v rámci operačného programu kvalita životného prostredia

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie – Spracovanie žiadosti v rámci operačného programu kvalita životného prostredia v termíne od 6. marca 2019 do 20. marca 2019. Predmet výberového konania: Nutnosť vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného program Kvalita životného prostredia a zabezpečenie príslušných verejných obstarávaní nezávislou právnickou osobou, ktorá sa

Výberové konanie – Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie – Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry v termíne od 1. marca 2019 do 15. marca 2019. Predmet výberového konania: Elektronizácia evidencie doručenej a odoslanej pošty má prispieť k časovo efektívnejšej evidencii doručenej a odoslanej pošty, k spriehľadneniu pri prerozdeľovaní pošty a plneniu úloh

Výberové konanie – Program na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie-Program na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad v termíne od 1. marca 2019 do 15. marca 2019. Predmet výberového konania: Elektronizácia tvorby a evidencie cestovných príkazov a cestovných náhrad má prispieť k časovo efektívnejšej a hospodárnejšej tvorbe cestovných príkazov a schvaľovaniu služobných ciest prostredníctvom online program

43. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Návšteva OZ SRZ Lučenec. Naše kroky budú v úvode najnovšej časti relácie smerovať do Lučenca. Tunajší

Výberové konanie – Nákup elektronických hlasovacích zariadení

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie – nákup elektronických hlasovacích zariadení v termíne od 28. februára 2019 do 15. marca 2019. Predmet výberového konania: Zabezpečenie elektronických hlasovacích zariadení je potrebné pre kvalitný, efektívny a hodnoverný priebeh zasadnutí najmä ústredných orgánov Slovenského rybárskeho zväzu. Pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia bude možné hlasovať troma možnosťami, a to ZA

Pozvánka – FISHING SHOW 2019, Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenský rybársky zväz sa predstaví  v rámci 14.  ročníka medzinárodnej špecializovanej výstavy rybárskych potrieb Fishing show 2019, ktorá sa bude konať v dňoch 1.3. – 3.3.2019 v Expo Center Trenčín. Výstava sa bude nachádzať v pavilónoch P1, P1 – 1. poschodie, P3 – 1.poschodie (prednášková sála), P4, P5, P6 a P7.

Pozvánka – výstava Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo, Nitra 2019

Vážení priaznivci rybárstva, dovoľujeme si Vás pozvať na jubilejný 10. ročník kontraktačno-predajnej výstavy Rybárstvo a Poľovníctvo a 5. ročník predajnej výstavy včelích potrieb a produktov Včelárstvo, ktoré  sa uskutočnia v dňoch od 22. do 24. februára 2019 na výstavisku Agrokomplex v Nitre za účasti Slovenského rybárskeho zväzu. Pavilón M1 bude venovaný včelárom a poľovníkom, pavilón M2 bude patriť všetkým rybárom.

42. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ,  dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Návšteva ZO SRZ Kolárovo. Túto časť relácie odštartujeme v Kolárove, kde nám miestni funkcionári predstavia tunajšiu

Top