Výskyt značky: aktuality

Aktuálna informácia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Aktuálna informácia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o nových skutočnostiach a ďalšom vývoji k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve. Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SRZ, a to tajomník SRZ, Ing. Javor, prezident SRZ, RSDr. Boroš,

14. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie VN Domaša. Podobne ako v minulej časti, aj dnes Vás prevedieme prevažne východným Slovenskom. Konkrétne si

Mimoriadny vestník – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli. V posledných niekoľkých mesiacoch sme intenzívne pracovali na novom návrhu zákona o rybárstve. Prvý návrh bol vypracovaný Legislatívnou komisiu SRZ v súčinnosti s Ing. Dobiašom, vedúcim oddelenia štátnej

Odborný seminár „Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov“

Dňa 5. októbra 2017 sa v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnil odborný seminár zameraný na revitalizácie vodných tokov. Na seminári bola vysoká účasť až 150 poslucháčov a z tohto dôvodu sa muselo zmeniť aj miesto rokovania. Cieľom seminára bolo informovať odborníkov v oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody o aktuálnych trendoch v ekologickej správe vodných tokov najmä v súvislosti s našími záväzkami

Zlatý blyskáč 2017

V dňoch od 14. do 17. septembra 2017 sa uskutočnila celoslovenská súťaž pre deti od 6 do 15 rokov Zlatý blyskáč. Hosťujúcou organizáciou bola MsO SRZ Zvolen. Cieľom tohtoročného Zlatého blyskáča bolo sprístupniť súťaž deťom a vedúcim, ktorí sa ligových pretekov nezúčastňujú, a zvýšiť tak záujem o toto podujatie s bohatou tradíciou. Vďaka novému konceptu súťaže sa podarilo pritiahnuť významne

Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – september 2017

Dňa 23. septembra 2017 sa konalo zasadnutie Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ. Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 26 členov, ospravedlnil sa MVDr. Bilik, JUDr. Kabáč, Ing. Stanko, p. Hesek, p. Polák, Ing. Staško, p. Šaffa a Ing. Viktorín. Program zasadnutia Rady SRZ: Otvorenie Kontrola uznesení Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom, Plán a skutočnosť rozpočtu za

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže SRZ za január až august 2017

Činnosť rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ riadil Odbor tečúcich vôd a výroby cez vedúceho rybárskej stráže, a zároveň aj metodicky usmerňoval činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ. Činnosť rybárskej stráže za 2 tretiny roku 2017: Zima v roku 2017 bola dlhá, poznačená dlhotrvajúcimi mrazmi. Vodné nádrže začali rozmŕzať až v druhej polovici februára aj

13. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie VN Zemplínska Šírava. Dej v poradí trinástej relácie sa bude prevažne odohrávať na východnom Slovensku, a štartovať

Informácia o zvýšenom obsahu ortuti – boleň dravý na VN Liptovská Mara

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 29. júna 2017 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č. 3–5340–1–1 VN Liptovská Mara. V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti. Dňa 13. septembra 2017 bolo Regionálnou veterinárnou

IX. ročník Zemplínskeho kapra

IX. ročník Zemplínskeho kapra bol po prvýkrát aj Majstrovstvami Slovenska v love kaprov družstiev. Družstvá zo Slovenska vedeli, že bojujú o titul a medaily Majstra Slovenska a zároveň o krásne a bohaté ceny venované sponzormi. Cenu Majstrovi Slovenska odovzdal zástupca Rady p. Majkut. Titul nakoniec získalo najlepšie družstvo zo Slovenska, ktoré skončilo v celkovom súčte na 2. mieste. Stalo sa ním družstvo Starbaits

Top