Výskyt značky: aktuality

18. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

18. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Lov kaprov na Handlovskom rybníku. V prvej reportáži poslednej tohtoročnej relácie potešíme prevažne

Parlament rokuje o sprísnení ochrany vôd na Slovensku

Cieľom legislatívnych zmien je zabezpečiť účinnejšiu ochranu vodných zdrojov, životného prostredia a v konečnom dôsledku aj zdravia obyvateľov Slovenska Zelený rezort sprísňuje ochranu jedného z najvýznamnejších prírodných zdrojov Slovenska – vody. Legislatívne zmeny reagujú na praktické skúsenosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov. Novela preto sprísňuje ochranu vodárenských zdrojov, rieši nakladanie so žumpami a venuje pozornosť aj posudzovaniu stavieb

Registrácia SRZ – 2% dane z príjmu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. novembra 2017 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu. Informácia o možnosti poukázania podielu

VN Kráľová – zákaz lovu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás operatívne informovať o aktuálnej situácii ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová. Počas znižovania vodnej hladiny bola zvýšená pozornosť zameraná na stav ichtyofauny vo vodnej nádrži VN Kráľová (rybársky revír č. 2-4930-1-1, VN Kráľová, SRZ- Rada Žilina) a na rybárskom revíri č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 v obhospodarovaní

17. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Návšteva VN Liptovská Mara. Túto časť relácie odštartujeme na VN Liptovská Mara, ktorú

POĎAKOVANIE ZA PODPORU k pripomienkam SRZ!

Veľká vďaka patrí všetkým Vám rybárom i nerybárom, členom a funkcionárom Slovenského rybárskeho zväzu za vyjadrenú podporu k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve. Pripomienky k zákonu o rybárstve boli všetky zverejnené na stránke SLOV-LEX a dňa 21.11.2017 zaslané aj s Vašou podporou v listinnej podobe na MŽP SR. Ďakujeme za všetkých 1653 podporovateľov, z toho je 1306 členov SRZ

VN Kráľová – plánované opravy

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás operatívne informovať o aktuálnej informácii ohľadom plánovaného zníženia hladiny na VN Kráľová a tým spojené plánované opravy na objektoch vodnej stavby. V úseku od cestného mosta Váhovce po čerpaciu stanicu Váhovce sa bude asfaltovať koruna hrádze a v úseku od vodnej stavby cca 2,2 rkm po 2,4 rkm (časť Kaskády) bude

Správa z priebežnej kontroly účtovníctva SRZ – Rada Žilina za január-september 2017

Na základe prijatého uznesenia č. 12/2017 v znení „Rada SRZ schvaľuje ďalšiu spoluprácu s audítorskou spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o. na roky 2017 a 2018.“ a zmluvy o audítorskej činnosti zo dňa 04. júla 2017, bola vykonaná priebežná kontrola účtovníctva organizácie Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina za obdobie január až september 2017. Vykonanou kontrolou neboli

Envirorezort výrazne posilňuje ochranu vody na Slovensku

Zmenu legislatívy si vyžiadalo uplatňovanie vodného zákona v praxi Slovenskou inšpekciou životného prostredia a okresnými úradmi. Zákaz plavidiel so spaľovacím motorom v najprísnejších ochranných pásmach vodárenských zdrojov, jasnejší postup pri posudzovaní vodných elektrární a prísnejšie pravidlá pri nakladaní s odpadovými vodami. Vláda dnes schválila legislatívu, ktorá zvýši a zefektívni ochranu vody a vodných zdrojov na Slovensku. „Zrejme nikoho netreba presviedčať, že ochrana vody je

Neporiadok na Výpustnom kanáli

Dňa 06. novembra 2017 členovia výboru MsO SRZ Michalovce zabezpečili upratovanie na Výpustnom kanáli, pričom nazbierali 22 vriec odpadu po rybároch. Na základe vyjadrenia členov výboru nemožno povedať, že odpad vytvorili turisti. Žiaľ, tento krát, je to vizitka rybárov, ktorí spokojne sedeli, chytali ryby a pozerali ako sa po nich upratuje neporiadok. Členovia výboru to

Top