Výskyt značky: aktuality

Odborná konferencia – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového

Odborná konferencia – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového

Posledný októbrový deň sa v priestoroch kongresovej sály Žilinského samosprávneho kraja  uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového. Konferenciu  zorganizoval Slovenský rybársky zväz, pričom konferencia bola otvorená a určená tak všetkým, ktorým nie je osud lipňa tymiánového v našich riekach ľahostajný. Na konferencii sa tak stretli zástupcovia ZO SRZ, zástupcovia Českého rybárskeho zväzu, chovatelia

37. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ,  dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie MO SRZ Krupina a výlov nebeských rybníkov. Táto malá organizácia na strednom Slovensku obhospodaruje revíry, ktoré

Výlovy rybníkov pokračujú – konečne zapršalo!

Výlovy na výrobných strediskách Rady SRZ sú v plnom prúde. Celoročná starostlivosť o rybníky prináša naše rybárske ovocie vo forme vyprodukovaných rybích násad. Na stredisku Rady SRZ v Malom Záluží majú pracovníci už polovicu výlovov za sebou. Pre vysoké teploty a nízke zrážky však museli niektoré výlovy presunúť na druhú polovicu októbra. Tak tomu bolo aj pri výlove VN

Medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláškam k zákonu o rybárstve

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vám dať na vedomie, že dňa 22. októbra 2018 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k dvom vyhláškam k zákonu o rybárstve: Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve Návrh vyhlášky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov  Materiály k obom vyhláškam si môžete pozrieť na nižšie uvedených linkoch: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/752 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/753

Detské letné sústredenia 2018 organizované MO SRZ Kysucké Nové Mesto v spolupráci s Centrom voľného času

Počas letných prázdnin 2018 mali možnosť deti z detských rybárskych krúžkov v Kysuckom Novom Meste a okolia, prihlásiť sa na detské rybárske sústredenia. Kvôli veľkému záujmu sa už tradične organizujú sústredenia dve. Jedno v zahraničí na súkromnom revíri a druhé na revíri v obhospodarovaní MO SRZ Kysucké Nové Mesto VN Neslušanka. Tento rok padlo rozhodnutie, že zahraničné sústredenie bude

Inventarizačný prieskum na rieke Belá

Na rieke Belá prebehol v lete necitlivý protipovodňový zásah, ktorý významne zmenil profil a samotné koryto tejto prekrásnej Slovenskej rieky. Po požiadavke od MO SRZ Liptovský Hrádok zameranej na sekretariát Rady SRZ s návrhom riešenia problému a po dohode predsedu Ľudevíta Kurpasa s ichtyológom SRZ pre stredné Slovensko Richardom Štenclom, sme dňa 18.10.2018 vykonali inventarizačný prieskum zameraný na porovnanie lokalít

Práce na rybovode na rieke Turiec pokračujú

V 42. týždni sa uskutočnila kontrola rybovodu na spodnej hati na rieke Turiec (MsO SRZ Martin). Jednalo sa na rýchlo zvolané pracovné stretnutie vzhľadom k tomu, že staviteľ už má za sebou prvé metre trasy rybovodu a chcel počuť vyjadrenie od pracovníka vykonávajúceho bio-ekologický dozor (RNDr. Druga), či sa s prácami  môže ďalej pokračovať vzhľadom k požiadavkám na trasovanie a profil rybovodu.

Slovenský rybársky zväz na výstavisku Agrokomplex

Počas leta v dňoch medzi 16. – 19. augustom 2018 Slovenský rybársky zväz prezentoval svoju činnosť na 45. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre. V tomto roku to bolo na dvoch stanoviskách. Pán tajomník Ing. Ľuboš Javor spolu s prezidentom RSDr. Rudolfom Borošom, a so sekretárom Rudolfom Schwarzom, s dobrovoľníčkou pri predaji reklamných predmetov Bc. Zuzkou Javorovou,

35. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Výlov rybníka Trávnica II. Jesenné obdobie je spájané aj s výlovmi chovných rybníkov, a my ho

Zber „šupinatej úrody“ začal

Na vodných nádržiach a rybníkoch obhospodarovaných Radou SRZ Žilina začali koncom mesiaca september jesenné výlovy rýb. Výlovy sprevádza na mesiac október abnormálne horúce počasie, keď teplota ovzdušia v poludňajších hodinách nezriedka dosahuje 23 až 25°C, čo je vážnym rizikovým faktorom pre úspešné vylovenie rýb. Na niektorých nádržiach vedúci stredísk výlovy radšej stopli a ryby vylovia až po znížení

Top