Výskyt značky: činnosť

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 22. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 22. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 22. pracovnom týždni (od 28.5. do 1.6.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Príprava a odoslanie materiálov k blížiacemu sa zasadnutiu Prezídia a Rady SRZ. Zábezpeka ubytovania a stravovania na výjazdové zasadnutie Rady SRZ. Sumarizácia

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 21. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 21. pracovnom týždni (od 21.5. do 25.5.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Spracovanie podkladov pre spoločnosť Viadon, s.r.o. k elektronizácii SRZ. Príprava a zaslanie pozvánok k blížiacemu sa zasadnutiu Prezídia a Rady SRZ. Sumarizácia

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 20. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 20. pracovnom týždni (od 14.5. do 18.5.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Spracovanie podkladov pre spoločnosť Viadon, s.r.o. k elektronizácii SRZ. Príprava a zaslanie pozvánok k blížiacemu sa zasadnutiu Prezídia a Rady SRZ. Pracovné

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 19. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 19. pracovnom týždni (od 7.5. do 11.5.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Účasť tajomníka SRZ na rybárskych pretekov funkcionárov TN-kraja v Dubnici nad Váhom a na seminári organizovaného SRZ v Žiline – Novela

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 17. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 17. pracovnom týždni (od 23.4. do 27.4.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Bratislave na MŽP SR s generálnou tajomníčkou služobného úradu k možnostiam čerpaniam finančnej podpory pre rybárstvo

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 16. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 16. pracovnom týždni (od 16.4. do 20.4.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Banskej Štiavnici s gen. riaditeľom SVP, š.p., k súčinnosti a technickej pomoci k brigádam na vodných nádržiach –

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 15. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 15. pracovnom týždni (od 9.4. do 13.4.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Účasť tajomníka na pracovnej porade vedúceho odboru TVaV a zamestnancov aj dohodárov RS + RH na revíroch Rady SRZ

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 14. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 14. pracovnom týždni (od 2.4. do 6.4.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ víceprezidenta TT-kraja a p. Žiaka zo SRZ MsO Trnava so zástupcami vedenia kaštieľa vo Sv.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 13. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 13. pracovnom týždni (od 26.3. do 29.3.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Pracovná porada tajomníka a vedúceho rybárskej stráže SRZ –Rada ZA p. Gavendu k objednávke optických zariadení pre členov RSaRH na

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 12. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 12. pracovnom týždni (od 19.3. do 23.3.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Pracovná rokovanie za účasti tajomníka a viceprezidenta TT-kraja s členmi Výboru SRZ MsO Nové Mesto nad Váhom, MO Drahovce a MO

Top