Výskyt značky: činnosť

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 9. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 9. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 09. pracovnom týždni (od 26.2. do 2.3.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Balenie stánku z výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre a rozloženie na výstavy Carp & Spinning Show v Trenčíne. Účasť tajomníka na porade OŠČ – vedúcich športových sekcií

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 8. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 08. pracovnom týždni (od 19.2. do 23.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných náležitostí potrebných pre účasť SRZ na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre. Rozloženie stánku a príslušenstva na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre. Účasť

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 7. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 07. pracovnom týždni (od 12.2. do 16.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie na MŽP SR za účasti tajomníka SRZ a víceprezidenta za BA-kraj s riaditeľkou kancelárie štátneho tajomníka Kurillu k zneniu návrhu zákona o rybárstve po ukončenom rozporovom

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 6. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 06. pracovnom týždni (od 5.2. do 9.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ v Bratislave so zamestnancom Environmentálneho fondu k podkladom na podané žiadosti o podporu formou dotácie pre rok 2018. Účasť tajomníka SRZ a dvoch členov

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 5. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 05. pracovnom týždni (od 29.1. do 2.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora v Bratislave na MPaRV SR so štátnym tajomníkom MVDr. Csicsaiom PhD k možnostiam čerpania OP RH 2014 – 2020 pre

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 4. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 04. pracovnom týždni (od 22.1. do 26.1.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovná porada v Žiline vedúcich výrobných pstruhových stredísk – pstruhových SRZ Rady za účasti tajomníka SRZ, vedúceho OTVaV a predsedu ekon.výrobnej komisie pri k vyhodnotenie hospodárenia stredísk

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 3. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 03. pracovnom týždni (od 15.1. do 19.1.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Krajská porada štatutárov základných organizácií NR-kraja za účasti prezidenta, tajomníka SRZ, víceprezidenta a členov Rady za príslušný kraj k metodickému pokynu pre ZO k VČS a MK +

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 1. a 2. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 1. a 2. pracovnom týždni (od 1.1. do 5.1.2018 a 8.1. do 12.1.): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie v Nitre za účasti tajomníka SRZ a zamestnancov Agrokomplexu, š.p. k prípravám a programu výstavy Rybárstvo, poľovníctvo včelárstvo, ktorá

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 52. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 52. pracovnom týždni (od 27.12. do 29.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ s generálnou tajomníčkou služobného úradu MŽP v Bratislave k témam finalizácie dotácie z EF pre SRZ – zarybnenie rieky Poprad po škodách na

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 51. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 51. pracovnom týždni (od 18.12. do 22.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Účasť na vianočnom predaji rýb v rámci priestorov Sekretariátu Rady SRZ. Účasť tajomníka SRZ v Bratislave na zasadnutí členov Ex.skupiny k vyhodnoteniu pripomienok v rámci MPK návrhu zákona

Top