Výskyt značky: dane

Podporte nás 2% dane za rok 2017

Podporte nás 2% dane za rok 2017

Vážení členovia SRZ a prispievatelia 2% zaplatenej dane, dňa 15. novembra 2017 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu. Dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu podporu prostredníctvom poukázania 2

Registrácia SRZ – 2% dane z príjmu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. novembra 2017 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu. Informácia o možnosti poukázania podielu

Top