Výskyt značky: Morava

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Morava, (v úseku od rkm 33,3 po rkm 51,8)

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Morava, (v úseku od rkm 33,3 po rkm 51,8)

I. Úvodné ustanovenia Lov rýb čereňom na rieke Morave je povolený len na hlavnom toku Moravy od rkm 33,3 po ústie Rudavy s Moravou rkm 51,8. Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, melioračných a odvodňovacích kanáloch. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi členského preukazu SRZ, platného

Top