Výskyt značky: oznamy

Nepriaznivá situácia na VN Domaša

Nepriaznivá situácia na VN Domaša

Važení rybári,  V súvislosti s nepriaznivou situáciou na VN Domaša bol z nádrže do vodného toku Ondava vypúšťaný minimálny odtok 2,9 m3/s v termíne do 13.júna 2019 do 6:00 hod. Od 6:00 hod., dňa 13.júna 2019 do 31.augusta 2019 bude minimálny odtok na úrovni 4,2 m3/s. Priebežne bude sledovaná kvalita vody vo vodnom toku Ondava pod Domašou a to 1x

Kalamitná ťažba na VN Zemplínska šírava

Vážení športoví rybári, tých z vás, ktorí radi navštevujete VN Zemplínska šírava, alebo sa k jej brehom v najbližších dňoch ešte len chystáte upozorňujeme, že Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Odštepný závod Sobrance plánuje v dňoch 18.6 až 21.6.2019  spracovať kalamitnú ťažbu na VN Zemplínska šírava v oblasti Prímestská oblasť v časti smerom k výpustnému kanálu (viď mapka). Dreviny sú v zlom stave, sú

Výcvik na VN Kučišdorf a obmedzenie lovu rýb

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dňa 24. júna 2019 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. sa na vodnej nádrži Kučišdorf ( číslo rybárskeho revíru 1-1340-1-1, lovný kaprový revír, zväzový) uskutoční zdokonaľovací výcvik leteckých hasičských záchranárov. Na zdokonaľovacom výcviku sa bude využívať vodná nádrž Kučišdorf a priľahlé prístupné pozemky Kučišdorfskej doliny.

Športové preteky na Zemplínskej Šírave – 15.6. 2019

Vážení rybári a členovia SRZ, na základe žiadosti MO SRZ Michalovce RADA SRZ Uznesením č . 32/2019 zo dňa 23.3.2019 schválila usporiadanie pretekov Šíravsky pleskáč, ktoré sa uskutočnia dňa 15.6.2019. Preteky funkcionárov Košického a Prešovského kraja sa uskutočnia na stredisku Paľkov od 6:00 do 13:00 hod. Týmto prosíme rybárov, aby v uvedený deň a v rozpätí uvedených hodín umožnili funkcionárom jednotlivých

VN VEĽKÉ KOZMÁLOVCE – ZÁKAZ LOVU

Z DÔVODU  PLÁNU OPRÁV A ÚDRŽIEB NA VN VEĽKÉ KOZMÁLOVCE, A PRE ZNÍŽENIE HLADINY VODY NA 173,0 m n.m. PLATÍ ZÁKAZ LOVU RÝB   Podľa §21,§22 ods.1 Zákona č. 216/2018   LOV RÝB ZAČÍNA  PO DOSIAHNUTÍ ÚPLNÉHO STAVU VODNEJ HLADINY.       VÝBOR SRZ MsO LEVICE

VN Hodruša 3-0950-1-1 – Zákaz lovu

Miestna organizácia SRZ Žarnovica Vám oznamuje predĺženie zákazu lovu rýb, podľa §22  Opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti, odst.1 (zákon č. 216/2018 Z. z.) na r. č.:  3-0950-1-1    VN Hodrušské jazero. Mimoriadna udalosť vznikla znižovaním vodnej hladiny v nádrži až na kótu 514,41 m n. m. (plný stav hladiny 528,00 m n. m.) pri poruche

1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Boleň dravý – zvýšený výskyt ortuti

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v dňoch 23.8.2018 a 23.9.2018 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2018 na rybárskom revíre č. 1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Jarovecko-rusovecká sústava ramien. V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty

VN Nosice – upozornenie na zákaz lovu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vzhľadom na to, že na rybárskom revíre č. 3-5480- 1-1 VN Nosice neustále dochádza k porušovaniu bezpečnostného pásma neprispôsobivými rybármi, a to uskutočňovaním lovu rýb z telesa hrádze a v zakázanom bezpečnostnom pásme, dovoľujeme si vás na toto porušovanie upozorniť aj prostredníctvom našej webovej stránky.  Rybári sú na tento zákaz upozorňovaní tak členmi rybárskej stráže

2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce – Zníženie hladiny

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás upozorniť, že SVP, š.p. plánuje na rybárskom revíre č. 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce znižovanie vodnej hladiny cca o 4 m z dôvodu technicko – bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby. Z dôvodu plánovaného vypustenia nádrže bude platiť na tomto rybárskom revíre zákaz lovu rýb a privlastňovania si rýb podľa § 20

Top