Výskyt značky: ponuka

TRUXOR – ponuka pre ZO SRZ

TRUXOR – ponuka pre ZO SRZ

Pred začatím prác, ak je potrebné s dostatočným časovým predstihom vybaviť povolenia od štátnych úradov (OU Odbor starostlivosti o životné prostredie) na zásah do mokrade. Pri dohode si povolenia na danú lokalitu objednávateľ zabezpečí sám.  Cena: stanovená na rok 2017 je na úrovni roku 2016, informácie na nižšie uvedených číslach. Objednanie: práce s týmto strojom si je možné

TRUXOR – ponuka pre podnikateľské subjekty

Pred začatím prác, ak je potrebné s dostatočným časovým predstihom vybaviť povolenia od štátnych úradov (OU Odbor starostlivosti o životné prostredie) na zásah do mokrade. Pri dohode si povolenia na danú lokalitu objednávateľ zabezpečí sám. Cena: stanovená na rok 2017 je vrátane odbornej obsluhy nasledovná: Výkon Kosenie a vyberanie €/hod Odbahňovanie a podkop €/hod Min.

Top